allesfrans.com
 
BeginpaginaConsumentOmbudsdienstenOmbudsman voor de post
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Ombudsman voor de post

vrijdag 8 november 2019 , door Hanjo

Bewerkt op dinsdag 21 april 2020

De ombudsman van de La Poste groep komt tussenbeide in elk geschil over het aanbod van producten of diensten van La Poste (post en pakketten, Banque postale, Chronopost). Voordat je de ombudsman schrijft, moet je een klacht hebben ingediend bij de betreffende afdeling. Wanneer de klacht geen passende oplossing heeft, kun je deze doorverwijzen naar de bemiddelaar.

Het vorige artikel in deze rubriek: Ombudsman reizen en toerisme
Beoordeling:
Bezoeken: 87
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De verwijzing naar de ombudsdienst gebeurt online of per post. Het is gratis. Als je niet tevreden bent met de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing, kun je de zaak voor de rechter brengen.

Welke geschillen

Je kunt elk geschil met betrekking tot het aanbod van producten of diensten van de La Poste groep (post en pakketten, Banque postale, Chronopost) voorleggen aan de bemiddelaar.

Je moet de zaak echter doorverwijzen naar de ombudsman voor elektronische communicatie als het geschil betrekking heeft op telefonieaanbod van La Poste.

Je mag de zaak niet doorverwijzen naar de bemiddelaar als jouw geschil op het moment van de doorverwijzing al door een andere bemiddelaar of door een rechtbank werd of wordt onderzocht.

Hoe

Voordat je de zaak naar de bemiddelaar doorverwijst, moet je hebben geprobeerd het geschil met de bevoegde klachtendiensten van La Poste op te lossen.

Sommige diensten voorzien in een dubbel niveau van beoordeling van jouw dossier (bijvoorbeeld bij een geschil rond post).

Je kunt de zaak doorverwijzen naar de bemiddelaar wanneer je niet tevreden bent met het antwoord of wanneer je niet binnen 2 maanden na het indienen van de klacht een antwoord hebt ontvangen.
Jouw klacht moet dan binnen één jaar bij de bemiddelaar worden ingediend.

Online

Een klacht indienen bij de La Poste groep
Naar de online dienst

Naast de mogelijkheid om de klacht online te deponeren, kun je hem ook per post sturen naar:

Le Médiateur du Groupe La Poste
9 rue du Colonel Pierre Avia
CP D 160
75757 PARIS CEDEX 15

Voor klachten over de Banque postale schrijf je naar:

Le Médiateur de La Banque Postale
115 rue de sèvres
CP G 009
75275 PARIS CEDEX 06

Er zijn geen kosten aan verbonden (tenzij je zelf besluit een advocaat in te schakelen.

Afhandeling

Als de zaak ontvankelijk is, zal de bemiddelaar je hiervan op de hoogte brengen. Binnen de twee maanden na de kennisgeving ontvang je een voorstel voor een oplossing. In geval van een complex geschil kan deze termijn worden verlengd.

Je hebt 14 dagen de tijd om het voorstel van de bemiddelaar te aanvaarden of af te wijzen.

Als de zaak niet ontvankelijk is, zal de bemiddelaar je binnen 3 weken na ontvangst van je verzoek hiervan op de hoogte stellen. De beslissing vermeldt waarom jouw aanvraag wordt afgewezen.

Afhankelijk van het geval zal de bemiddelaar je jouw dossier toesturen of doorsturen naar de bevoegde bemiddelaar.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention