allesfrans.com

 • De verschillende betekenissen van het woordje "plus"

  Het Franse woord dat zowel "meer", als "niet meer" kan betekenen.

 • De warmtepomp

  De prijs voor het installeren van een warmtepomp zal variëren afhankelijk van het type warmtepomp dat moet worden geïnstalleerd en de mogelijke installatieproblemen.

 • De prijs van een warmtepomp

  De prijs voor het installeren van een warmtepomp zal variëren afhankelijk van het type warmtepomp dat moet worden geïnstalleerd en de mogelijke installatieproblemen.

 • De warmtepomp

  De prijs voor het installeren van een warmtepomp zal variëren afhankelijk van het type warmtepomp dat moet worden geïnstalleerd en de mogelijke installatieproblemen.

 • De prijs van een warmtepomp

  De prijs voor het installeren van een warmtepomp zal variëren afhankelijk van het type warmtepomp dat moet worden geïnstalleerd en de mogelijke installatieproblemen.

  
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkModelbrieven en standaarddocumentenEen verzoek om een gedane aanklacht in te trekken

Een verzoek om een gedane aanklacht in te trekken

maandag 18 november 2019 , door Hanjo

Het indienen van een aanklacht is geen onomkeerbaar proces. Het is heel goed denkbaar om een ingediende aanklacht weer in te trekken. Dit laatste kan te allen tijde gebeuren. Dat kan op een politiebureau, maar ook met behulp van deze modelbrief.

 • Een aanklacht indienen (en weer intrekken)
  Een artikel in onze rubriek > Justitie, wetten en regels > Justitie

  Wat zijn de procedures voor het indienen van een aanklacht en welke termijnen zijn van toepassing?

Het vorige artikel in deze rubriek: Een onterechte afschrijving betwisten
Beoordeling:
Bezoeken: 7
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Frans

Achternaam en voornaam
Adres
Tribunal de grande instance
Adres van de rechtbank
 

Woonplaats, le datum

 

Objet : retrait de plainte

 

Lettre recommandée AR

 

[Madame/Monsieur] le procureur de la République,

 

Je, soussigné(e) [Je naam & voornaam], domicilié(e) à [je volledige adres], vous demande par la présente de bien vouloir prendre en considération ma demande de retrait de plainte.

 

En effet, j’avais le [datum overtreding] subi [de geleden schade specificeren]. Considérant que le(s) dommage(s) supporté(s) étai(en)t le fruit d’agissement(s) susceptible(s) de constituer une ou plusieurs infractions pénales, j’avais porté plainte contre [X/de na(a)m(en)] pour des faits qualifiés de [naam van de juridische kwalificatie]. Cette plainte avait été déposée le [datum aangifte] auprès d’un service de [police/gendarmerie] de la ville de [plaatsnaam van het bureau].

 

Cependant, je souhaite retirer ma plainte puisque [heldere en volledige uitleg van de reden(en) van intrekking].

 

En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à ma demande, je vous prie d’agréer, [Madame/Monsieur] le procureur de la République, l’expression des mes salutations distinguées.

 

Handtekening

 


Nederlands

Achternaam en voornaam
Adres
Naam en adres rechtbank
 

Woonplaats, datum

Betreft: intrekking aanklacht

 

Aangetekende brief met ontvangstbevestiging

 

Mevrouw/mijnheer de officier van justitie,

 

Ondergetekende [Je naam & voornaam], wonende te [je volledige adres], verzoekt U hierbij mijn verzoek om een aanklacht in te trekken te overwegen.

 

Op [datum overtreding] ondervond ik [de geleden schade specificeren]. Overwegende dat de geleden schade veroorzaakt werden door handelingen die mogelijk strafbare feiten zijn, het ik een aanklacht ingediend tegen [X/de na(a)m(en)] voor feiten die worden gekwalificeerd als [naam van de juridische kwalificatie]. Deze aanklacht werd gedeponeerd op [datum aangifte] bij de [politie/gendarmerie] van de gemeente [plaatsnaam van het bureau].

 

Toch ik wil mijn aanklacht intrekken, omdat [heldere en volledige uitleg van de reden(en) van intrekking].

 

Ik dank U voor de aandacht die U aan mijn verzoek besteedt. Hoogachtend,

 

Handtekening

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Huidige bezoekers: 60

Websites in deze rubriek
 • 160 modelbrieven voor je geschillen

  De website van de INC telt 160 modelbrieven voor het regelen van geschillen.

 • CNIL: brieven om te reageren

  Diverse modelbrieven rond internet, bank, werk, je rechten, advertenties, telecommunicatie, gezondheid, vervoer en huisvesting.
  Je kunt er direct de gegevens invullen om zo een volledige brief te genereren.

 

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |