allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkModelbrieven en standaarddocumentenEen verzoek om een gedane aanklacht in te trekken
 

Een verzoek om een gedane aanklacht in te trekken

maandag 18 november 2019 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 19 april 2020

Het indienen van een aanklacht is geen onomkeerbaar proces. Het is heel goed denkbaar om een ingediende aanklacht weer in te trekken. Dit laatste kan te allen tijde gebeuren. Dat kan op een politiebureau, maar ook met behulp van deze modelbrief.

 • Een aanklacht indienen (en weer intrekken)
  Een artikel in onze rubriek > Justitie, wetten en regels > Justitie

  Wat zijn de procedures voor het indienen van een aanklacht en welke termijnen zijn van toepassing?

Het vorige artikel in deze rubriek: Een verkoopmandaat beëindigen
Beoordeling:
Bezoeken: 37
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Frans

Achternaam en voornaam
Adres
Tribunal de grande instance
Adres van de rechtbank
 

Woonplaats, le datum

 

Objet : retrait de plainte

 

Lettre recommandée AR

 

[Madame/Monsieur] le procureur de la République,

 

Je, soussigné(e) [Je naam & voornaam], domicilié(e) à [je volledige adres], vous demande par la présente de bien vouloir prendre en considération ma demande de retrait de plainte.

 

En effet, j’avais le [datum overtreding] subi [de geleden schade specificeren]. Considérant que le(s) dommage(s) supporté(s) étai(en)t le fruit d’agissement(s) susceptible(s) de constituer une ou plusieurs infractions pénales, j’avais porté plainte contre [X/de na(a)m(en)] pour des faits qualifiés de [naam van de juridische kwalificatie]. Cette plainte avait été déposée le [datum aangifte] auprès d’un service de [police/gendarmerie] de la ville de [plaatsnaam van het bureau].

 

Cependant, je souhaite retirer ma plainte puisque [heldere en volledige uitleg van de reden(en) van intrekking].

 

En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à ma demande, je vous prie d’agréer, [Madame/Monsieur] le procureur de la République, l’expression des mes salutations distinguées.

 

Handtekening

 


Nederlands

Achternaam en voornaam
Adres
Naam en adres rechtbank
 

Woonplaats, datum

Betreft: intrekking aanklacht

 

Aangetekende brief met ontvangstbevestiging

 

Mevrouw/mijnheer de officier van justitie,

 

Ondergetekende [Je naam & voornaam], wonende te [je volledige adres], verzoekt U hierbij mijn verzoek om een aanklacht in te trekken te overwegen.

 

Op [datum overtreding] ondervond ik [de geleden schade specificeren]. Overwegende dat de geleden schade veroorzaakt werden door handelingen die mogelijk strafbare feiten zijn, het ik een aanklacht ingediend tegen [X/de na(a)m(en)] voor feiten die worden gekwalificeerd als [naam van de juridische kwalificatie]. Deze aanklacht werd gedeponeerd op [datum aangifte] bij de [politie/gendarmerie] van de gemeente [plaatsnaam van het bureau].

 

Toch ik wil mijn aanklacht intrekken, omdat [heldere en volledige uitleg van de reden(en) van intrekking].

 

Ik dank U voor de aandacht die U aan mijn verzoek besteedt. Hoogachtend,

 

Handtekening

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention