allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenPlus-ValueBelastingen op de overdracht van bouwrijp geworden grond
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Belastingen op de overdracht van bouwrijp geworden grond

zaterdag 30 november 2019 , door Hanjo

De eigenaar die een perceel onbebouwde landbouwgrond verkoopt, dat na de wijziging van het lokale stedenbouwkundig plan (PLU) als geschikt voor bebouwing is bepaald, moet een belasting betalen op de meerwaarde die op het moment van de verkoop wordt gerealiseerd.

Het vorige artikel in deze rubriek: Plus-value in geval van vererving
Beoordeling:
Bezoeken: 175
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Nationale belasting op voor de bouw beschikbaar gestelde grond

Het doel van deze belasting is de financiering van maatregelen ter bevordering van de installatie en transmissie in de landbouw.

Elke eigenaar van landbouwgrond die na 13 januari 2010 bouwrijp is gemaakt na de wijziging van het lokale stedenbouwkundige programma (PLU) moet in principe een belasting betalen over de meerwaarde die op de eerste verkoop van deze grond is gerealiseerd.

Het volgende is vrijgesteld:

 • onteigende grond;
 • grond die is overgedragen voor een prijs van minder dan 15.000 euro;
 • grond waarvan de eerste verkoop meer dan 18 jaar na de indeling als bouwzone plaatsvindt;
 • grond waarvan de meerwaarde minder dan 10 keer de aankoopprijs bedraagt.

De heffingsgrondslag bestaat uit het verschil tussen de overdrachtsprijs en de aankoopprijs met korting volgens de laatste consumentenprijsindex exclusief tabak, gepubliceerd door de INSEE

Het belastingtarief varieert in functie van de verhouding tussen de overdrachtsprijs en de aankoopprijs. Het is 5% wanneer de verhouding tussen de verkoopprijs van de grond en de aankoopprijs of de marktwaarde groter dan 10 en kleiner dan 30 is. Boven deze limiet is het nog te belasten deel van de vermogenswinst onderworpen aan een tarief van 10%.

Voorbeeld:

De overdrachtsprijs van de bouwrijp gemaakte braakliggende grond: € 287.000. Aangepaste aankoopprijs: € 7.000. De grondslag voor de berekening van de belasting is dus: € 280.000 euro (287.000- 7.000).

De verhouding tussen de verkoopprijs en de verdisconteerde aankoopprijs is 41 (287.000/7.000).

Als gevolg daarvan zal het belastingtarief worden:
5% voor het deel van de meerwaarde dat niet meer dan 30 maal de aankoopprijs bedraagt.
Deel van de meerwaarde minder dan 30 maal de aankoopprijs: 7000x30 = € 210.000.
Berekening van de 5% belasting: € 210.000x5% = € 10.500.

10% voor het nog te belasten gedeelte van de meerwaarde.
Deel van de nog te belasten meerwaarde: € 280.000-210.000 = € 70.000.
Berekening van de 10% belasting: € 70.000x10% = € 7.000.
Het totale bedrag van de belasting is: € 10.500+7.000 = € 17.500.

Gemeentelijke belasting op de overdracht onder bezwarende titel van braakliggende grond die bebouwbaar is geworden

Deze belastingkan worden ingesteld bij besluit van de gemeenten of de intergemeentelijke samenwerking (EPCI).
De lijst van gemeenten die voor deze belasting hebben gestemd, is online beschikbaar.

Particulieren en samenwerkingsverbanden moeten deze belasting bij de eerste overdracht betalen voor de eerste keer dat de bouw van een braakliggend terrein wordt overwogen op grond van de indeling ervan in een bestemmingsplan of een ander stedenbouwkundig document in de plaats daarvan.

De belasting is niet van toepassing op de overdracht van gronden:

 • vrijgesteld van vermogenswinstbelasting op onroerend goed;
 • waarvan de verkoopprijs minder dan driemaal de aankoopprijs bedraagt;
 • die meer dan 18 jaar na de datum waarop de grond bouwrijp is gemaakt, zijn uitgevoerd.

De belasting is gebaseerd op het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs, met korting op basis van de laatste consumentenprijsindex exclusief tabak, gepubliceerd door INSEE.

Het belastingtarief is 10%.

Op internet: Informatie op service-public.fr


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention