allesfrans.com
 
BeginpaginaNieuwsNieuwsberichtenNieuws uit Auvergne(-Rhône-Alpes)Tegenslag voor tweede brug in Moulins

Nieuwsfeiten over departement Allier en regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Tegenslag voor tweede brug in Moulins

Een onderzoekscommissie brengt een negatief advies uit.

donderdag 28 november 2019 , door Hanjo

Het belang voor de bouw van een nieuwe brug is niet aangetoond, aldus de onderzoekscommissie, die zich heeft uitgesproken tegen de verklaring van openbaar nut van het project voor een tweede brug in Moulins.

Het vorige artikel in deze rubriek: Allier Bourbonnais, l’Auvergne azur et or
Beoordeling:
Bezoeken: 60
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het belang van het project voor een tweede brug over de Allier in Moulins, dat door Moulins Communauté wordt gedragen, wordt in twijfel getrokken. Na zo’n vijftig bladzijden vol argumenten en tegenargumenten heeft de onderzoekscommissie een negatief advies uitgebracht over de verklaring van openbaar nut van het project. De commissie van drie onderzoekscommissarissen is van mening dat "het belang voor de bouw van een nieuwe brug niet is aangetoond".

En de commissie maakt nogal harde conclusies.

Alternatieve oplossingen niet voldoende bestudeerd

De onderzoekscommissarissen benadrukken dat deze tweede brug "aan hoge verwachtingen van het publiek voldoet", maar zijn van mening dat de negatieve opmerkingen van de bewoners over het belang van het project "ernstig en relevant zijn en dat Moulins Communauté niet genoeg andere oplossingen heeft bestudeerd dan een brug om de verkeerscongestie op de Régemortes-brug te verminderen. Het heeft ook niet echt aangetoond dat het onmogelijk is om sommige van de gedane voorstellen uit te voeren.

Wat zijn deze voorstellen? De ontwikkeling van een stedelijk reisplan, een alternatief beheer van de verkeersstromen of de bouw van een voetgangersbrug.

De commissie betreurt ook dat de lokale overheid geen sociaal-economische beoordeling heeft uitgevoerd om de voordelen te beoordelen in termen van tijdwinst in verhouding tot de kosten van het plan (30 miljoen euro), ook al was dit niet wettelijk verplicht.

Onvoldoende milieustudie

Bovendien is het panel van mening dat het project "belangrijke milieueffecten heeft die op grotere schaal moeten worden geanalyseerd dan de werkelijke omvang van de uit te voeren werken, in een context van energie- en ecologische transitie".
Volgens de commissie hebben deze tekortkomingen betrekking op vijf punten: ten eerste moet "het ruimtegebruik als gevolg van de aanleg van een nieuwe weg die de kunstmatige aanleg van enkele hectaren in de gemeente Neuvy vertegenwoordigt" worden bestudeerd. Evenals "het effect van een betere bereikbaarheid van de weg op de stadsuitbreiding".

Zichtbaarheid met historische monumenten

Ten derde moet "de toename van de broeikasgasemissies als gevolg van het verkeer dat wordt veroorzaakt door het extra aanbod van wegen" worden berekend.

Een ander onderwerp dat meer onderzoek zou hebben gevergd, is dat het project betrekking heeft op "een zuiver wegachtige oversteekstructuur in een gevoelige stedelijke sector en in het zicht van historische monumenten".

Ten slotte wordt gevraagd om "de resterende impact op de natuurlijke omgeving, het aquatisch milieu en de biodiversiteit te bestuderen, ook al heeft het project getracht deze tot een minimum te beperken".

En wat nu?

Wat gaat er nu gebeuren? In theorie heeft Moulins Communauté drie maanden de tijd om een met redenen omkleed besluit te nemen (net als de gemeente Neuvy) om de projectverklaring goed te keuren, in antwoord op de argumenten die in het advies van de onderzoekscommissaris naar voren zijn gebracht. Maar de voorzitter van de agglomeratie, Pierre-André Périssol, kondigde woensdag aan dat hij op 20 december een buitengewone gemeenteraad bijeenriep "om het algemeen belang van het project te bevestigen".

De bal ligt dan bij de prefect van de Allier, Marie-Françoise Lecaillon, die over deze kwestie moet oordelen: zij zal het laatste woord hebben met een decreet waarin het van openbaar nut wordt verklaard. Theoretisch zou dit een jaar kunnen kosten, maar een veel snellere beslissing wordt verwacht.

De reactie van de voorzitter van de agglomeratie, Pierre-André Périssol:

Een beslissing die ver van de realiteit op het terrein afstaat.

Pierre-André Périssol beheert sinds 2008 het tweede brugproject in Moulins.
"De onderzoekscommissie heeft zojuist haar advies uitgebracht, dat normaal gesproken zou moeten worden bepaald door de vele bijdragen van de inwoners van ons grondgebied, van wie 80% duidelijk voorstander was van deze tweede brug", aldus de voorzitter van Moulins Communauté, Pierre-André Périssol. "Zij brengt echter een ongunstig advies uit, niet op grond van deze bijdragen, maar vanwege hun voorbehoud ten aanzien van de noodzaak van een tweede brug in Moulins. We zijn ver van de realiteit ter plekke! Anderzijds heeft de onderzoekscommissie alle milieudimensies van ons project gevalideerd. De CNPN], die bijzonder veeleisend is, had reeds een gunstig advies uitgebracht (in mei 2019)," herinnert de gekozen vertegenwoordiger zich.

"Vanzelfsprekend zullen we punt voor punt reageren op deze soms verrassende observaties, zoals een tijdelijke brug bij werkzaamheden aan de Régemortes-brug!", gaat hij verder. "Ik blijf volledig gemobiliseerd om deze prioriteitskwestie tot een goed einde te brengen voor ons grondgebied en zijn ontwikkeling". Een project dat hij sinds 2008 verdedigt en dat al een aantal keren is uitgesteld.

 • Lees ook artikel:

  De eerste stap voor een tweede brug in Moulins
  Een artikel in onze rubriek > Nieuws > Nieuwsberichten > Nieuws uit Auvergne(-Rhône-Alpes)

  De brug moet de verbinding tussen de twee woonkernen aan beide zijden van de rivier verbeteren.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |