allesfrans.com
 
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkOnroerendgoedtransactiesOnroerend goed verkopenKun je als verkoper een "compromis de vente" ontbinden?
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Kun je als verkoper een "compromis de vente" ontbinden?

dinsdag 7 januari 2020 , door Hanjo

Het compromis de vente is een voorlopig contract dat wordt ondertekend tussen de verkoper en de koper van een woning. Terwijl de koper de mogelijkheid heeft om zich terug te trekken tijdens de 10 dagen die volgen op de ondertekening van het compromis, verbindt de verkoper zich tegenover de koper zodra het aanbod tot aankoop is aanvaard.

Het vorige artikel in deze rubriek: Je Franse huis zonder makelaar verkopen
Beoordeling:
Bezoeken: 1.469
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wanneer de ondertekening van een voorlopige koopovereenkomst is gepland, betekent dit dat deze in het algemeen is voorafgegaan door een koopaanbod van de koper. In de meeste gevallen formuleert de koper na een bezoek aan een te koop staand onroerend goed een schriftelijk koopaanbod aan de verkoper, waarin hij aanbiedt het onroerend goed tegen een bepaalde prijs te kopen. De verkoper kan dit aanbod weigeren of aanvaarden, maar zodra het aanbod is aanvaard, kan de verkoper niet meer teruggaan en het intrekken. Hij verbindt zich er dan toe om zijn eigendom te verkopen aan de koper, die zijn aanbod tot aankoop heeft gedaan, en om de voorlopige koopovereenkomst met hem te ondertekenen. De verkoper is dus niet gebonden aan de koper zolang deze niet op het koopaanbod heeft gereageerd.
Na aanvaarding van het aanbod wordt de verkoop definitief en moet deze plaatsvinden. Merk echter op dat deze regel pas van toepassing is vanaf het moment dat de koper een aanbod doet dat lager is dan de door de verkoper vastgestelde prijs: als een koper een aanbod doet tegen de vastgestelde prijs, is de verkoper niet gerechtigd dit aanbod te weigeren, en is hij dus in verzuim met het uitbrengen van een aanbod aan de koper.

Intrekking door de verkoper na ondertekening van de voorlopige koopovereenkomst

Terwijl de koper over een termijn van 10 dagen na de ondertekening van de compromisverkoop beschikt om zijn beslissing te heroverwegen, heeft de verkoper die mogelijkheid niet en blijft hij zich inzetten voor de koper. Hij is dus verplicht om zijn eigendom te verkopen aan de koper met wie hij de voorlopige koopovereenkomst ondertekent en kan zich niet terugtrekken uit de verbintenis. De ondertekening van het verkoopcompromis is dus een vaste en definitieve verbintenis voor de verkoper, dus het is noodzakelijk om goed na te denken op het moment van een bod tot aankoop alvorens het te aanvaarden.

Hoe kan de verkoper zich terugtrekken na ondertekening van het compromis?

Hoewel de verkoper niet hetzelfde herroepingsrecht heeft als de koper, kan hij eventueel in eerste instantie voorzien in een minnelijke herroeping, en ook in een herroeping met wettelijke middelen als de koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Ontbinding bij minnelijke schikking

Aangezien de verkoper niet kan intrekken, kan hij de koper voorstellen de verkoopovereenkomst in der minne te ontbinden. Hij kan het onderwerp met hem aankaarten, beide partijen zullen dan de annulering en eventuele voorwaarden bespreken. Als de koper de annulering van de verkoop accepteert, heeft dit een terugwerkende kracht: dit betekent dat de bedragen die de koper op het moment van ondertekening als waarborg heeft betaald, uiteraard aan hem moeten worden teruggegeven. Merk ook op dat ondanks de annulering van de verkoop, de overdrachtskosten verschuldigd blijven aan de notaris: als geen enkele van de in het compromis vermelde voorwaarden de annulering van de verkoop mogelijk zou hebben gemaakt, wordt de verkoop als perfect beschouwd en zal de notaris bedragen hebben vastgelegd voor de overdracht van het onroerend goed. Hij zal ze dus kunnen claimen, zelfs als de verkoop niet daadwerkelijk plaatsvindt.

Annulering door de rechter

De verkoper kan de ontbinding van de koopovereenkomst vragen indien de koper een van zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. Deze verplichtingen worden vermeld in het compromis de vente en kunnen de stap van de verkoper legitimeren. Dit is echter een procedure die lang kan duren en die moet worden voorafgegaan door een ingebrekestelling die de verkoper aan de koper stuurt.

GOED OM TE WETEN

Indien de verkoper en de koper het eens zijn over de annulering van de koopovereenkomst, moeten zij de belastingdienst hiervan op de hoogte brengen. Indien dit niet gebeurt, kan de transactie als frauduleus worden beschouwd.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Ontbindende voorwaarde koopcontract

  In Frankrijk kan een gemeente gebruik maken van een voorkeursrecht (droit de préemption). Ook kan de grondbank een recht op voorkoop doen gelden bij de aankoop van een stuk grond.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention