allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenArbeidswetgevingHoe wordt de gelijkheid vrouw-man in een bedrijf gemeten?
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Hoe wordt de gelijkheid vrouw-man in een bedrijf gemeten?

vrijdag 10 januari 2020 , door Hanjo

De index de l’égalité femmes-hommes werd door het Franse ministerie van Arbeid ingevoerd om de beroepsongelijkheid tussen mannen en vrouwen in bedrijven binnen drie jaar op te heffen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Hervorming van Franse arbeidswetgeving (1)
Beoordeling:
Bezoeken: 82
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De index de l’égalité femmes-hommes wordt samengesteld uit 5 belangrijke criteria die de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in bedrijven evalueren in de vorm van een score van 100:

De loonkloof tussen vrouwen en mannen (telt voor 40 punten van de score)
De indicator houdt het gemiddelde inkomen van vrouwen en mannen in een bedrijf bij. Er wordt rekening gehouden met prestatiepremies en voordelen in natura, maar niet met bonussen in verband met arbeidsvoorwaarden, ontslag en onzekere arbeidsomstandigheden. Om de volledige 40 punten te halen, zal een bedrijf de loonkloof tussen vrouwen en mannen tot nul moeten reduceren.
Het verschil in de verdeling van individuele salarisverhogingen (telt voor 20 punten)
De indicator meet het percentage vrouwen en mannen dat in het jaar een stijging heeft waargenomen. Om volle punten te krijgen, zal een bedrijf dezelfde verhogingen moeten geven aan vrouwen als aan mannen, tot op 2 procent of 2 personen.
Het verschil in de verdeling van promoties (in bedrijven met meer dan 250 werknemers, telt voor 15 punten)
Er worden punten toegekend aan bedrijven die in de loop van het jaar evenveel vrouwen als mannen promoveren tot de dichtstbijzijnde 2% of 2 personen. Voor bedrijven met 50 tot 249 werknemers wordt dit criterium samengevoegd met het verhogingscriterium.
Een salarisverhoging voor vrouwelijke werknemers dat terugkeren na een zwangerschapsverlof (telt voor 15 punten)
De volledige score wordt toegekend aan een bedrijf dat een verhoging toekent aan vrouwen die terugkeren van zwangerschapsverlof. Als slechts één werknemer in deze situatie geen loonsverhoging krijgt, worden voor dit criterium geen punten toegekend aan het bedrijf.
Pariteit onder de 10 hoogst betaalden (telt voor 10 punten)
Om de laatste 10 punten te behalen moet een bedrijf ten minste 4 vrouwen hebben onder de 10 hoogstbetaalde werknemers.
 

Om significante resultaten te bereiken, is een versterking van de controles van de arbeidsinspectie op gelijke beloning gepland.

Om welke bedrijven gaat het?

De regeling betreft bedrijven, verenigingen en vakbonden met ten minste 1.000 werknemers per 1 maart 2019, die met ten minste 250 werknemers per 1 september 2019 en die met ten minste 50 werknemers per 1 maart 2020.

Wat de werkgevers in de publieke sector betreft, is deze verplichting alleen van toepassing op openbare instellingen met een industrieel of commercieel karakter en op bepaalde openbare overheidsinstellingen met ten minste 50 werknemers onder privaatrechtelijke voorwaarden. Aan de andere kant zijn de lokale en regionale overheden dat niet.

Elk jaar vóór 1 maart moeten de ondernemingen de index berekenen en publiceren op hun website. Zij moeten dit, samen met de details van de verschillende indicatoren, ook meedelen aan hun Sociaal en Economisch Comité (CSE) en aan de Franse arbeidsinspectie (Direccte).

Het ministerie van Arbeid heeft een simulator-calculator en een uitgebreid ondersteuningssysteem online gezet om hen te helpen bij de aanpak.

Sancties

Wanneer de index lager is dan 75 punten, moet de onderneming corrigerende maatregelen nemen om binnen 3 jaar ten minste 75 punten te bereiken. Deze maatregelen moeten worden vastgesteld in het kader van verplichte onderhandelingen over de gelijkheid van mannen en vrouwen in het beroepsleven of, bij gebrek aan overeenstemming, bij een eenzijdig besluit van de werkgever en na raadpleging van de CSE.

In geval van niet-publicatie van de index, niet-uitvoering van corrigerende maatregelen of hun ineffectiviteit, staat de onderneming bloot aan een financiële sanctie van maximaal 1% van haar jaarlijkse loonsom.

Gelijke beloning voor vrouwen en mannen is sinds 1972 in de wet vastgelegd. Franse vrouwen worden echter gemiddeld 9% minder betaald dan mannen voor dezelfde functie en leeftijd. Voor alle posities samen bedraagt het verschil 25%.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention