allesfrans.com
 
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkOnroerendgoedtransactiesHuurwoning gevondenSteun bij het betalen van de huur
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Steun bij het betalen van de huur

woensdag 15 januari 2020 , door Hanjo

Behalve de steun uit het kinderbijslagfonds (CAF) kent Frankrijk publieke en private regelingen om je te helpen bij het vinden van een huurwoning.

Het vorige artikel in deze rubriek: Huurprijzen - Verhogingen door de wet beperkt
Beoordeling:
Bezoeken: 190
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het ondertekenen van een huurovereenkomst voor een nieuwe woning kan een bron van economische stress zijn voor mensen met een bescheiden inkomen. Bij de door de verhuurder gevraagde borg en/of garantie en de tijdige betaling van de huur gedurende de gehele huurperiode kunnen organisaties je helpen om de huurlasten van het pand te verlagen.

Om de verhuurder gerust te stellen: hulp bij stortingen en onbetaalde huurgelden

Wie kan garant staan voor een accommodatie?
Om zich te beschermen tegen achterstallige betaling van de huur eisen verhuurders vaak een "caution solidaire", ofwel de verbintenis van een naaste verwant van de huurder (vriend, familie, enz.) om eventuele onbetaalde huur te betalen. Huurders die niet over dit soort steun beschikken, kunnen echter een beroep doen op een publiekelijke regeling om een aanbetaling aan hun verhuurder te doen.

De garantie Visale is een gratis dienst voor het veiligstellen van de huurprijzen in het privédomein, beheerd door Action Logement. De dienst is voorbehouden aan huurders tussen 18 en 30 jaar oud (werknemers, ambtenaren, studenten, werkstudenten, werklozen), of voor nieuw aangeworven werknemers (minder dan 6 maanden geleden) ouder dan 30 jaar in de particuliere sector. Het betreft ook alle ondertekenaars van een nieuw "bail mobilité", een huur voor een korte periode (tot 10 maanden). Om in aanmerking te komen, mag de huurprijs niet hoger zijn dan 50% van het inkomen en niet hoger zijn dan € 1.300 inclusief kosten (€ 1.500 euro in Île-de-France). Deze drempel wordt verlaagd tot € 600 inclusief kosten (€ 800 in Île-de-France) voor (werk)studenten. Tot slot moet de accommodatie (leeg of gemeubileerd) als hoofdverblijf worden bewoond.

In de praktijk garandeert Action Logement, nadat Je een aanvraag op de website van Visale hebt ingediend, de betaling van de huur en de kosten tot 36 maandelijkse betalingen over de gehele duur van het huurcontract.

De vergoedingen van CAF om je huur te betalen

Als jouw middelen een bepaalde limiet niet overschrijden, wanneer je verhuist naar een nieuw appartement of als jouw situatie verandert (geboorte van een kind, ontslag, enz.), kan het gezinstoelagenfonds (CAF) je financieel ondersteunen.

Er zijn meerdere CAF-huisvestingssubsidies.

 • De bekendste, de gepersonaliseerde woonassistentie (APL) is bedoeld voor huurders van specifieke woningen (HLM, hostel, studentenhuisvesting, rusthuis, enz.).
 • Daarnaast bestaat de sociale huisvestingstoelage (ALS), die vooral bedoeld is voor jongeren, studenten, kinderloze paren en ouderen of gehandicapten.
 • Ten slotte wordt de gezinsbijslag (ALF) toegekend aan personen die ten laste komen.
Om ervoor te zorgen dat jij, jouw echtgeno(o)t(e), jouw partner in een PACS in aanmerking komt voor huursubsidie, mag jouw verhuurder geen ouder of grootouder zijn, noch een kind of kleinkind.

Andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een aanvraag te kunnen indienen: de woning, of deze nu leeg of gemeubileerd wordt gehuurd, moet jouw hoofdverblijf zijn. Dat wil zeggen dat jij, jouw echtgeno(o)t(e) of een van de personen ten laste, deze gedurende ten minste 8 maanden van het jaar moet bewonen. Het kan een appartement of huis zijn, een kamer in een huis of privéwoning, een hotel, een universiteitsresidentie, een bejaardentehuis of een langdurige zorgeenheid. De huisvesting moet fatsoenlijk zijn, een minimum aan comfort bieden en voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsnormen.

De hoogte van de CAF-huisvestingshulp is afhankelijk van de middelen van jouw huishouden (inkomen uit werk, investeringen...), de plaats waar je woont en de samenstelling van jouw gezin. Om te weten te komen of jouw huishouden hiervan kan profiteren en het bedrag van de toekomstige uitkering te bepalen, is er een simulator beschikbaar op de website van de CAF. Zo kan een enkele persoon die in de regio Île-de-France woont een APL ontvangen van maximaal € 295. Voor een kinderloos echtpaar dat in een grote stad woont, bedraagt de maximale vergoeding € 315.

Goed om te weten

Action Logement wijst ook hulp bij de betaling van de huur toe aan mensen onder de 30 jaar die een werk/studie opleiding volgen en die een bruto maandsalaris ontvangen dat lager is dan of gelijk is aan 100% van het minimumloon (SMIC) en die in een particulier bedrijf in de niet-agrarische sector werken.
Deze MOBILI-JEUNE®-steun bedraagt tussen de € 10 en € 100 per maand.

Jouw aanvraag moet 3 maanden voor de startdatum van de opleidingscyclus of tot 6 maanden na deze datum worden ingediend.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention