allesfrans.com
 
BeginpaginaBouwen en verbouwenWater en sanitairWater uit een bronBronwater voor huishoudelijk gebruik
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Bronwater voor huishoudelijk gebruik

woensdag 22 januari 2020 , door Hanjo

Wat zijn de regels in Frankrijk en hoe ziet de installatie eruit.

Beoordeling:
Bezoeken: 201
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Article R214-5

Het volgende valt te lezen in de Code de l’environnement:

Frans

Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.

En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d’eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.

Nederlands

Onttrekkingen en lozingen die uitsluitend bestemd zijn om te voorzien in de behoeften van natuurlijke personen die de installaties bezitten of huren en van personen die gewoonlijk onder hun dak wonen, binnen de grenzen van de hoeveelheden water die nodig zijn voor de menselijke consumptie, de hygiëne, het wassen en de plantaardige of dierlijke productie die voor de gezinsconsumptie van deze personen zijn gereserveerd, vormen huishoudelijk gebruik van water in de zin van artikel L. 214-2. In ieder geval wordt elke onttrekking van minder dan of gelijk aan 1.000 m³ water per jaar, ongeacht of deze wordt uitgevoerd door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon en ongeacht of dit gebeurt via een enkele installatie of via meerdere installaties, en elke lozing van huishoudelijk afvalwater waarvan de bruto organische verontreinigingsbelasting minder dan of gelijk is aan 1,2 kg BZV5 , gelijkgesteld met huishoudelijk watergebruik.

Dus, kort samengevat mag je zonder vergunning of toestemming jaarlijks tot 1.000m³ water aan de natuur onttrekken voor consumptief gebruik, een hoeveelheid die een gemiddeld gezin per jaar niet bereikt. Daarboven zul je een speciale toestemming moeten vragen bij de lokale DDAF. Deze aanvraag is een procedure die langere tijd (meer dan een half jaar) kan duren.

 • Beoordeel je waterverbruik
  Een artikel in onze rubriek > Diensten > Nutsbedrijven > Water aan- en afvoer

  Gemiddeld verbruikt een Fransman 150 liter water per dag voor alle huishoudelijke activiteiten.

Wil je jouw huishouden via een bron van water voorzien, dan zul je een hydrofoorpomp moeten installeren. Het is eigenlijk een combinatie van een zelfaanzuigende elektropomp, een membraanvat, een drukschakelaar voor het automatisch functioneren, een manometer ter controle en een koppelingsset van pomp en motor. Een dergelijke combinatie wordt een automatische zelfaanzuigende hydrofoorgroep genoemd, of in het Franse een groupe hydrophore of een pompe (à eau) surpresseur.

Automatische hydrofoorgroepen zijn bijzonder geschikt voor huishoudelijke toepassingen of toepassing in kleine installaties in de landbouw, industrie, wasinstallaties en voor hobby doeleinden. Deze groepen worden compleet gemonteerd aangeboden. Het opgepompte water kan daarna worden opgeslagen in een mebraamvat.
Je kunt een hydrofoorgroep ook gebruiken om water uit een diepte (max. ± 7m) omhoog te pompen, en het vervolgens onder druk uit te spuiten. Zo kun je ze bij een regenput, geboorde put, bron of een rivier toepassen.

De pompen kunnen het water opvoeren tot grote hoogte. Een eenvoudige
huishoudelijke installatie kan dat al tot ongeveer zestig meter.

Een andere mogelijkheid is om het water op te pompen in een reservoir en daarna via een hydrofoorgroep naar het drinkwatersysteem van de woning te pompen, een systeem dat in Frankrijk vaak wordt toegepast. Het water wordt opgevangen in een betonnen of kunststof vat en daarna op druk gebracht door middel van de hydrofoorgroep.

De werking

Bij een traditionele hydrofoorgroep zuigt de pomp het water aan en dat vervolgens in de balg van de ketel wordt geperst. Naarmate er meer water in de ketel wordt gepompt, stijgt het volume en ook de druk.
Wanneer een vooraf ingestelde druk wordt bereikt, wordt de pomp automatisch uitgeschakeld. Wordt er water verbruikt, dan neemt de druk af, schakelt de pomp in en begint de cyclus opnieuw. Het betekent wel dat er altijd water aangezogen moet kunnen worden, anders zou de pomp immers niet uitschakelen.

Filter

Wanneer het water ook geconsumeerd gaat worden, is een filter onontbeerlijk. Hoe intensief dat moet gebeuren is natuurlijk afhankelijk van de bron en kan het best aan de hand van een analyse worden bepaald.

 

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention