allesfrans.com
 
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkHulpinstantiesStichting GOED (Grenzeloos Onder Eén Dak)
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Stichting GOED (Grenzeloos Onder Eén Dak)

donderdag 23 januari 2020 , door Hanjo

Stichting GOED is een politiek neutrale belangenorganisatie voor alle Nederlanders in het buitenland.

Het vorige artikel in deze rubriek: FANF - Federatie van Nederlandse verenigingen in Frankrijk
Beoordeling:
Bezoeken: 148
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De essentie van de Stichting GOED is om als koepel, middels verbinden en samenwerken, brede steun te verwerven voor het behartigen van de belangen van Nederlanders in het buitenland.

GOED staat voor Grenzeloos Onder Eén Dak en het doel is om de land- of regionaal gerichte Nederlandse verenigingen, stichtingen, clubs of online communities in het buitenland te verenigen onder één dak. De stichting streeft ernaar om zodoende de anderhalf miljoen Nederlanders waar ook ter wereld te verbinden en wil zich optimaal inzetten voor het ‘algemeen’ belang. Door samenwerken kunnen specifieke belemmeringen of beperkingen, die samengaan met het wonen in het buitenland, eerder worden gesignaleerd en vervolgens daadkrachtiger worden aangepakt. Verschillende organisaties hebben zich, sinds de oprichting begin januari 2019, al aangesloten als partner of bevriende relatie.

Doelstelling

Stichting GOED stelt zich ten doel de belangen van Nederlanders in het buitenland te behartigen, voortkomend uit inventarisaties via online media en communities, de samenwerkingpartners en andere bronnen, alsook die, welke de Stichting in het algemeen belang acht van de onderhavige doelgroep.

 • Indien en voor zover die belangen tegenstrijdig zouden kunnen zijn, zal de Stichting via overleg met de doelgroep alles in het werk stellen eventuele nadelen voor bepaalde doelgroepen te inventariseren en hen om advies vragen.
 • De uiteindelijke besluitvorming over een te kiezen specifiek doel zal tot stand komen als er consensus is bereikt over de grootste gemene deler van alle belangen.

Functie

Afgeleid van de periodiek opnieuw te definiëren doelstellingen, waarbij meer specifiek wordt gekeken naar beoogd resultaat, zullen de werkzaamheden van de Stichting vooral bestaan uit:

 • Beïnvloeding van semi-overheidsinstellingen, wetgevende machten en uitvoeringsorganisaties die direct of indirect de leef-, woon, werk-, verzorgings-, opvoedings- of studieomstandigheden van Nederlanders buiten de landsgrenzen in het bijzonder belasten.
 • Het activeren, enthousiasmeren en/of beïnvloeden van inkomstenbronnen zoals donaties, subsidies, sponsoring.
 • Het werven, enthousiasmeren en aansturen van vrijwilligers en projectmedewerkers,
 • Het plannen, coördineren en uitvoeren van promotionele activiteiten.
  Het versturen van nieuwsbrieven en nieuws flashes, administratieve en secretariële werkzaamheden.
 • Het opzetten van een kennisbank
 • Website onderhouden, Sociale Media, marketing en PR.
 • Organisatie van projecten en het uitvoeren van onderzoek.
 • Het onderhouden van de contacten met de partners en derden.

Op internet: https://www.stichtinggoed.nl


 

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention