allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkModelbrieven en standaarddocumentenEen verkoopmandaat beëindigen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Een verkoopmandaat beëindigen

zondag 23 februari 2020 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 20 april 2020

Met deze modelbrieven kun je het mandaat voor de de verkoop van een onroerend goed dat je aan een makelaar hebt toevertrouwd beëindigen.

Controleer de inhoud van het mandaat; de voorwaarden voor beëindiging kunnen per mandaat verschillen.
Het eerste voorbeeld is van toepassing bij particuliere verkoop bij een niet-exclusief mandaat.
Het tweede voorbeeld is van toepassing bij de beëindiging na een periode van onherroepelijke verbintenis.
Het vorige artikel in deze rubriek: Een schriftelijk bod, een "proposition d’achat"
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 416
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Je hebt zelf een koper gevonden

Met deze brief kan je een verkoopopdracht (een mandat simple of een mandat semi-exclusif) beëindigen nadat je zelf een koper hebt gevonden. De voorwaarden voor beëindiging worden in het mandaat vermeld.

Controleer de inhoud van het mandaat om de voorwaarden en formulieren die erin zijn voorzien te respecteren.
In het algemeen ben je als verkoper verplicht om ten minste de naam van de koper en die van de notaris te vermelden.

Frans

Achternaam en voornaam
Adres
Naam makelaarskantoor
Adres makelaarskantoor
 

Woonplaats, le datum

Objet : Résiliation du mandat de vente n° [indiquez le numéro du mandat]
Lettre recommandée avec accusé de réception

 

Madame, Monsieur,

 

Par un acte du ondertekeningsdatum mandaat, j’ai donné mandat à votre agence naam en adres makelaarskantoor de vendre mon bien situé à adres pand.
Dans ce mandat, je me suis réservé la possibilité de vendre le bien par mes propres soins. Par cette lettre, je viens vous informer que j’ai signé un compromis de vente avec naam en adres koper(s). Nous avons désigné Maitre naam en adres notaris pour mener la transaction à terme.

 

Par cette lettre, je résilie donc notre mandat et vous demande de bien vouloir arrêter la publicité autour de mon bien et de me restituer tous les documents que je ai vous confiés.

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

 

Handtekening

 


Nederlands

Achternaam en voornaam
Adres
Naam makelaarskantoor
Adres makelaarskantoor
 

Woonplaats, datum

Betreft: Opzegging mandaat nr de referentie van het mandaat
Aangetekend met ontvangstbevestiging

 

Mevrouw, mijnheer,

 

Met de akte van ondertekeningsdatum mandaat heb ik uw agentschap naam en adres makelaarskantoor het mandaat gegeven voor de verkoop van het pand op adres pand. In dit mandaat heb ik mijzelf het recht voorbehouden het pand zelf te verkopen. Hierbij informeer ik u dat ik een voorlopige koopovereenkomst heb ondertekend met naam en adres koper(s). Wij hebben notaris naam en adres notaris aangewezen voor het verdere verloop van de transactie.

 

Hierbij beëindig ik dan ook het mandaat en verzoek ik u verdere publiciteit rond het pand te stoppen en me de documenten te retourneren die ik u heb toevertrouwd.

 

Handtekening

De onherroepelijke verbintenisperiode van het mandaat is verlopen

Frans

Achternaam en voornaam
Adres
Naam makelaarskantoor
Adres makelaarskantoor
 

Woonplaats, le datum

 

Objet : Résiliation du mandat de vente n° [indiquez le numéro du mandat]
Lettre recommandée avec accusé de réception

 

Madame, Monsieur,

 

Par un acte du ondertekeningsdatum mandaat, j’ai signé un mandat de vente avec votre agence naam en adres makelaarskantoor pour mon bien situé à adres pand. Ce mandat a été conclu pour une durée de duur van het mandaat. La période d’engagement irrévocable duur van de onherroepelijke termijn s’est désormais écoulée et, par ce courrier, je révoque donc ce mandat.

 

A l’issue du délai de préavis de de in het mandaat voorziene opzeggingstermijn aan, je vous demande de me restituer tous les documents que je vous ai confiés et de bien vouloir arrêter la publicité autour de mon bien.

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

 

Handtekening

 

Nederlands

Achternaam en voornaam
Adres
Naam makelaarskantoor
Adres makelaarskantoor
 

Woonplaats, datum

 

Betreft: Opzegging mandaat nr de referentie van het mandaat
Aangetekend met ontvangstbevestiging

 

Mevrouw, mijnheer,

 

Bij akte van ondertekeningsdatum mandaat heb ik een verkoopmandaat met uw makelaarskantoor naam en adres makelaarskantoor ondertekend voor mijn eigendom gelegen in adres pand. Deze volmacht is afgesloten voor een periode van duur van het mandaat. De termijn van onherroepelijke verbintenis duur van de onherroepelijke termijn is nu verstreken en ik trek deze volmacht bij deze brief in.

 

Aan het einde van de opzeggingstermijn van de in het mandaat voorziene opzeggingstermijn aan, vraag ik u alle documenten die ik u heb toevertrouwd terug te sturen en geen reclame meer te maken voor mijn eigendommen.

 

Hogachtend,

 

Handtekening

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Huidige bezoekers: 57

Trefwoorden
Modelteksten Opzegging Woning
 
Soortgelijk items
 • Opzeggen bankrekening (3)

  Met deze Franstalige brief informeer je de bank dat jullie een gemeenschappelijke rekening willen opheffen en het saldo overgeboekt wil hebben.

 • Opzeggen bankrekening (2)

  Met deze Franstalige brief informeer je de bank dat je een rekening wilt opheffen en het saldo overgeboekt wil hebben.

 

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention