allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenBelastingaangifteBelastingaangifte 2020 - mogelijk automatisch en aangepaste (...)

Belastingaangifte 2020 - mogelijk automatisch en aangepaste data

woensdag 1 april 2020 , door Hanjo

Vanaf 20 april kan de aangifte van inkomsten in het jaar 2019 worden gedaan. Maar misschien hoef je wel helemaal niets te doen...

Beoordeling:
Bezoeken: 238
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De eerste dag waarop aangifte kan worden gedaan is maandag 20 april. In verband met de corona epidemie is de oorspronkelijke datum van 8 april vervallen en zijn ook de uiterste inleverdata aangepast.

 • Voor een aangifte op papier is de uiterste datum 12 juni.
 • Voor een online aangifte:
  • in de departementen 1 (Ain) tot 19 (Corrèze) is dat 4 juni;
  • in de departementen 20 (Corsica) tot 54 (Meurthe-et-Moselle) is dat 8 juni;
  • in de overige departementen is de uiterste datum 11 juni.
Een nieuwigheid bij de aanpassing van de data is dat de departementen 50 tot 54 onderdeel vormen van zone 2.

Automatische aangifte

In het jaar 2020 introduceert de Franse belastingdienst een nieuwtje: de automatische aangifte.

Huishoudens die hun vooringevulde belastingaangiften in 2019 niet hebben hoeven wijzigen, hoeven hun belastingaangifte dit jaar misschien niet in te vullen. Hun aangifte wordt automatisch ingediend. Naar schatting gaat het om 12 miljoen huishoudens.

Al meer dan tien jaar vult de fiscus de belastingaangifte in met de informatie die ze kent, zoals het bedrag van de salarissen, de gezinslasten en de werkloosheidsuitkeringen. Voortaan biedt de belastingdienst in gevallen waarbij ze over alle informatie beschikt de mogelijkheid om geen belastingaangifte meer in te dienen.

Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • alle inkomsten waren in 2019 al vooraf op het aangifteformulier ingevuld;
 • er heeft in 2019 geen adreswijziging of wijziging van de burgerlijke staat plaats gevonden;
 • er werd in 2019 geen roerende voorheffing ingevoerd (bijvoorbeeld bij aanvang van de inning van de onroerende inkomsten of van de inkomsten uit vrije beroepen).

Belastingbetalers van wie vanwege hun fiscale situatie specifieke informatie nodig is (journalisten, assistenten in de kinderopvang, niet-ingezetenen...), zijn uitgesloten van de automatische aangifte.

Controleer alle voorgevulde informatie zorgvuldig

Eind maart/begin april ontvangen de in aanmerking komende online-declaranten een e-mail waarin zij worden geïnformeerd over deze nieuwe regeling, gevolgd door de mededeling dat het document met een samenvatting van de bij de belastingdienst bekende informatie op de website www.impots.gouv.fr beschikbaar is.

Belastingplichtigen die hun aangifte op papier indienen, ontvangen vanaf 6 april hun nieuwe belastingaangifte in een aangepast formaat, vergezeld van een brief waarin wordt uitgelegd hoe het automatische aangiftesysteem werkt.

Als alle vooraf ingevulde gegevens correct en volledig zijn, hoeven zij geen stappen te ondernemen en wordt de belastingaangifte automatisch gevalideerd. Indien daarentegen bepaalde elementen moeten worden gewijzigd of aangevuld (adres, burgerlijke staat, bedrag van de inkomsten en uitgaven, mogelijkheid om te kiezen voor belastingheffing op de schaal van de inkomsten uit roerend kapitaal of nieuwe categorie van inkomsten of uitgaven die in aanmerking komen voor belastingkredieten of -verminderingen), moet online of op papieren aangifte worden gedaan volgens de gebruikelijke procedures.

Wanneer?

 • Maandag 20 april – Belastingaangifte 2020 - mogelijk automatisch:

  Eerste dag van de periode van belastingaangifte over 2019. De einddatum verschilt per regio.

 

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Belastingaangifte 2019

  Vanaf woensdag 10 april kan er weer aangifte worden gedaan. Wat is er speciaal in 2019?

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |