allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkModelbrieven en standaarddocumentenOntheffende reisverklaring (ivm Corona-virus)
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Ontheffende reisverklaring (ivm Corona-virus)

dinsdag 17 maart 2020 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 26 april 2020

De verklaring die je vanaf dinsdag 17 maart om 12:00 uur in Frankrijk bij je moet hebben, wanneer je je buitenshuis begeeft. Je kunt hem downloaden en afdrukken vanaf deze website, of hem overschrijven op gewoon papier.

 
Dit is een officieel document, dus overschrijven of invullen mag niet met een potlood of uitwisbare inkt gebeuren! De verklaring is op naam gesteld, dus je moet je kunnen legitimeren!
Dit document is niet bedoeld voor beroepsmatige verplaatsingen. Daarvoor is een aparte verklaring beschikbaar.
Het vorige artikel in deze rubriek: Onjuiste levering na bestelling op internet
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 3.868
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Frans

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
 

Je soussigné(e)

 

Mme / M. Achternaam en voornaam

 

Né(e) le : Geboortedatum

 

À : Geboorteplaats

 

Demeurant : Je adres

 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1:

 

☐ Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés2.

 

☐ Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr).

 

☐ Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; consultations et soins des patients atteints d’une affection de longue durée.

 

☐ Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants.

 

☐ Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.

 

☐ Convocation judiciaire ou administrative.

 

☐ Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

 
 

Fait à woonplaats, le ......../......../2020 à tijdstip h
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

 

Handtekening

 

1 Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur employeur.
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d’espèces.

 


Nederlands

ONTHEFFEND REISCERTIFICAAT
Overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 23 maart 2020 tot vaststelling van de algemene maatregelen die nodig zijn om het hoofd te bieden aan de Covid19-epidemie in het kader van de noodtoestand op het gebied van de volksgezondheid.
 

Ondergetekende

 

Mevr. / Dhr. Achternaam en voornaam

 

Geboren op: Geboortedatum

 

Te: Geboorteplaats

 

Wonende: Je adres

 

verklaar dat mijn reis verband houdt met de volgende reden (kruis het vakje aan) die is toegestaan bij artikel 3 van het decreet van 23 maart 2020 tot vaststelling van de algemene maatregelen die nodig zijn om de Covid-19 epidemie aan te pakken in het kader van de noodtoestand op het gebied van de volksgezondheid1:

 

☐ Reizen tussen de woning en de plaats van uitoefening van de beroepsactiviteit, wanneer deze essentieel is voor de uitoefening van activiteiten die niet kunnen worden georganiseerd in de vorm van telewerken of beroepsmatige verplaatsingen die niet kunnen worden uitgesteld2.

 

☐ Reizen voor de aankoop van benodigdheden voor de beroepsactiviteit en essentiële aankopen3 in instellingen waarvan de activiteiten toegestaan blijven (lijst op www.gouvernment.fr).

 

☐ Consulten en zorg die niet op afstand kan worden verleend en niet kan worden uitgesteld; consulten en zorg voor patiënten met langdurige ziekten.

 

☐ Reizen om dwingende gezinsredenen, voor bijstand aan kwetsbare personen of voor kinderopvang.

 

☐ Korte reizen, binnen de limiet van een uur per dag en binnen een straal van maximaal een kilometer rond het huis, die verband houden met ofwel de individuele fysieke activiteit van personen, met uitzondering van collectieve sportactiviteiten en de nabijheid van andere personen, ofwel met het lopen met alleen de personen die in hetzelfde huis zijn gegroepeerd, of met de behoeften van huisdieren.

 

☐ Gerechtelijke of administratieve dagvaarding.

 

☐ Deelname aan missies van algemeen belang op verzoek van het bestuursorgaan.

 

Opgemaakt te woonplaats, op ......../......../2020 om tijdstip uur
(Datum en tijdstip van het vertrek verplicht te vermelden)

 

Handtekening

 
 

1 Personen die van een van deze uitzonderingen gebruik willen maken, moeten zo nodig een document bij zich hebben wanneer zij van huis uit reizen om te bewijzen dat de reis in kwestie onder het toepassingsgebied van een van deze uitzonderingen valt.
2 Voor gebruik door zelfstandigen indien zij geen door hun werkgever afgegeven reisdocument kunnen krijgen.
3 Met inbegrip van gratis aankopen (distributie van levensmiddelen enz.) en reizen in verband met het ontvangen van sociale uitkeringen en het opnemen van contant geld.

Schrijf deze tekst IN HET FRANS over, kruis aan wat van toepassing is en onderteken de tekst.

Op internet: Het Franstalige document downloaden


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 2 bijdragen
 • Ontheffende reisverklaring (ivm Corona-virus) 30 maart 2020 20:00, door Henny

  Ik gebruik potlood voor de verklaring en stuf het bij thuiskomst weer uit, om het document weer opnieuw te kunnen gebruiken.

  • Ontheffende reisverklaring (ivm Corona-virus) 30 maart 2020 20:09, door Hanjo

   Ik begrijp dat veel mensen papier of inkt willen besparen, maar het mag niet. Op de officiële website valt te lezen: "Elle doit être renseignée à l’aide d’un stylo à encre indélébile et doit être renouvelée pour chaque déplacement. Il n’est donc pas possible d’écrire au crayon à papier et de gommer."

   Je mag het document dus slechts eenmaal gebruiken en niet met een porlood invullen en weer uitgummen.

 • Ontheffende reisverklaring (ivm Corona-virus) 18 maart 2020 08:21, door Fred van der waals

  Hallo, mij is het volgende niet helemaal duidelijk: is het formulier met aangegeven datum 1 dag geldig.

  • Ontheffende reisverklaring (ivm Corona-virus) 18 maart 2020 09:43, door Hanjo

   Ja, voor zover wij hebben begrepen, moet voor iedere nieuwe gelegenheid een aparte verklaring worden opgesteld.

   • Ontheffende reisverklaring (ivm Corona-virus) 18 maart 2020 11:25, door Fred van der waals

    Hallo Hanjo, bedankt voor de info.

    • Ontheffende reisverklaring (ivm Corona-virus) 23 maart 2020 10:31, door Lia

     Misschien handig als extra aanvulling.

     Wat ik begrepen heb:

     De verklaring moet met BALPEN ingevuld worden. In elk geval met onuitwisbare inkt.
     Aangezien potlood niet mag (dat geeft mogelijkheid om de verklaring één keer te printen/over te schrijven en vervolgens meerdere malen te gebruiken door aangevinkte reden weg te gummen en een andere aan te kruisen en datum te wijzigen) ga ik ervan uit dat "reden" en datum aanpassen met behulp van tipp-ex ook niet de bedoeling is....
     Voor ELKE verplaatsing dus een nieuwe maken (maar dat stond hierboven al).

     En hij moet echt op PAPIER. Een ingevulde verklaring op een smartphone of tablet geldt niet. Nog niet althans. Men zoekt naar digitale mogelijkheden.

     Hanjo, als dit niet klopt graag ingrijpen want ik wil absoluut geen verwarring scheppen!

     • Ontheffende reisverklaring (ivm Corona-virus) 23 maart 2020 10:36, door Hanjo

      Lia, je aanvulling is correct. Er bestaat natuurlijk niet veel verschil tussen een verklaring uitgummen en opnieuw invullen en een nieuwe verklaring maken, maar het is nou eenmaal zo dat in een officiële verklaring geen doorhalingen of aanpassingen mogen worden gedaan.

     • Ontheffende reisverklaring (ivm Corona-virus) 30 maart 2020 20:02, door Henny

      Dat staat nergens expliciet aangegeven!

      • Ontheffende reisverklaring (ivm Corona-virus) 30 maart 2020 21:26, door Hanjo

       Het stond inderdaad ook niet op de Franse overheidssites, maar werd later ter verduidelijking aangevuld.
       Bij iedere verklaring die je ondertekent, geldt dat die niet in potlood geschreven of ingevuld mag zijn. Dat is een algemene regel.

       • Ontheffende reisverklaring (ivm Corona-virus) 30 maart 2020 22:24, door Lia

        Toen ik op 23 maart mijn berichtje schreef (zie hierboven) had ik even daarvoor gelezen dat de verklaring alleen met onuitwisbare inkt ingevuld mocht worden.

        Op 23 maart was dat dus al expliciet aangegeven. Helaas is mij ontschoten op welke site dat was omdat ik dagelijks meerdere sites (o.a. overheid, service public, etc etc) bezoek die met Corona te maken hebben om mijzelf te informeren zodat ik altijd up to date ben.

        Een volgende keer zal ik de link erbij zetten.

 

Huidige bezoekers: 119

Trefwoorden
Modelteksten Verklaring Coronavirus
 
Soortgelijk items
 

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention