allesfrans.com
 
BeginpaginaVerkeer en vervoerDocumentenKenteken(bewijs)Je erft een in Frankrijk geregistreerd voertuig
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Je erft een in Frankrijk geregistreerd voertuig

donderdag 2 april 2020 , door Hanjo

De te volgen procedure bij het erven van een in Frankrijk geregistreerd voertuig, hangt af van je beslissing het voertuig te behouden of van de hand te doen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Je auto verkopen
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 388
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Je behoudt het voertuig

De volgende situaties kunnen zich voordoen:

De overlevende echtgeno(o)t(e) wordt de houd(st)er
Het huwelijk was in gemeenschap van goederen
Het kentekenbewijs kan op naam van de overlevende echtgenoot worden gezet.
Het huwelijk had huwelijkse voorwaarden
Het voertuig op de exclusieve naam van de overledene maakt deel uit van de nalatenschap. Als overlevende echtgeno(o)t(e) moet je het kentekenbewijs op jouw naam laten stellen als je het voertuig wilt behouden.
Een erfgena(a)m(e) anders dan de echtgeno(o)t(e) wordt houder
De toekomstige eigenaar is de enige erfgenaam van het voertuig
De erfgenamen geven hun recht op ten gunste van een enkel persoon
Het kentekenbewijs staat mede op naam van de erfgena(a)m(en)

De te volgen procedure

Daarvoor gebruik je deze online dienst.

Wanneer dit problematisch is, kun je je bij iedere prefectuur en de meeste subprefecturen laten bijstaan.
Je kunt ook terecht bij een zogenaamd Maison de services au public (MSAP).

Je hebt een digitale kopie (foto of scan) van de volgende documenten nodig:

 • document N° 13750;
 • een justificatif de domicile van minder dan 6 maanden oud
 • het originele certificat d’immatriculation;
 • een bewijs van erfenis:
  • ofwel een attest van de notaris die belast is met de vereffening van de nalatenschap;
  • of een notariële akte opgesteld door een notaris;
  • of een overlijdensakte vergezeld van een door alle erfgenamen ondertekende verklaring dat er geen testament is, noch andere erfgenamen van de overledene, dat er geen huwelijkscontract is en dat er geen rechtszaken of geschillen aan de gang zijn over de hoedanigheid van erfgenaam of de samenstelling van de nalatenschap.
 • Indien er meerdere erfgenamen zijn, een verzakingsbrief van alle andere erfgenamen ten gunste van de persoon die de registratie van het voertuig aanvraagt of een attest van de notaris waarin zij zich akkoord verklaren met de overdracht van het voertuig aan een van hen.
 • Wanneer je het verzoek voor iemand anders doet, moet je een ondertekend mandaat en een identiteitsbewijs van de persoon voor wie je het verzoek doet kunnen overleggen.

Je dient op erewoord te verklaren dat de aanvrager van de kentekenregistratie beschikt over:

 • een verzekeringscertificaat voor het voertuig;
 • een rijbewijs dat overeenkomt met de categorie van het geregistreerde voertuig.
  Je hoeft geen digitale kopie (foto of scan) van het rijbewijs bij te voegen. Het is echter mogelijk dat er naar wordt gevraagd bij de verwerking van het dossier.

Het bewijs van een geldige technische controle is vereist. Deze kan worden verstrekt door middel van de technische keuringssticker die op het kentekenbewijs van het voertuig wordt aangebracht.

De betaling van de kosten van het kentekenbewijs moet met een bankkaart worden gedaan.

Aan het einde van de procedure, krijg je:

 • een zaaknummer;
 • een bevestiging van de registratie van uw aanvraag;
 • een voorlopig kentekenbewijs (CPI), dat je moet afdrukken. Hiermee kun je 1 maand rijden (alleen binnen Frankrijk) terwijl je wacht op de ontvangst van het definitieve document.

Je ontvangt het kentekenbewijs tegen ontvangstbevestiging meestal binnen 7 werkdagen. De procedure kan echter langer duren:

 • wanneer de aanvraag onvolledig is of door de dienst moet worden geanalyseerd
 • bij een groot aantal aanvragen.

Je kunt de voortgang van het dossier volgen op de website van de ANTS.

Je doet het voertuig van de hand

Je verkoopt het voertuig (of geeft het weg)

Het kentekenbewijs behoeft niet te worden overgeschreven in de volgende twee situaties:

 • De houder overleed minder dan 3 maanden geleden.
 • Het voertuig heeft na het overlijden niet meer op de openbare weg gereden.

Anders moet de tenaamstelling van het voertuig eerst worden aangepast, zoals omschreven in tabblad Je behoudt het voertuig.

Daarna kan de verkoop gebeuren:

 • Je auto verkopen
  Een artikel in onze rubriek > Verkeer en vervoer > Documenten > Kenteken(bewijs)

  Welke handelingen moet je verrichten bij de particuliere verkoop van een auto.

Je brengt het voertuig naar de sloop

Wanneer het voertuig naar de sloop gaat, hoeft het kentekenbewijs niet te worden overgeschreven.

 • Je auto volgens de regels aan de kant zetten
  Een artikel in onze rubriek > Verkeer en vervoer > Vervoermiddelen > Auto

  Auto’s worden beschouwd als gevaarlijke afvalstoffen en mogen nergens buiten gebruik worden achtergelaten.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Kosten Frans kenteken

  De uitgifte van een nieuw kentekenbewijs is onderworpen aan de betaling van enkele heffingen.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention