allesfrans.com
 
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkNieuwbouw in 10 stappen06 - Verzekeringen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

06 - Verzekeringen

woensdag 9 februari 2011 , door Hanjo

Bewerkt op donderdag 13 februari 2020

Dit is het vervolg van artikel: 05 - Belastingen en leges
Beoordeling:
Bezoeken: 461
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

In januari 1978 werd de "Spinetta wet" ingevoerd die de verantwoordelijkheid voor het afsluiten van een bouwverzekering regelt als verantwoordelijkheid van de hoofdaannemers (professionals) en klanten (kopers van een woning). Twee aspecten zijn kenmerkend voor deze verzekering:

in de eerste plaats die van de schadeverzekering, een verzekering die wordt aangegaan door de eigenaar;
en aan de andere kant de aansprakelijkheidsverzekering van de hoofdaannemers in de bouwsector.
 

De schadeverzekering vergoedt herstelwerkzaamheden binnen de 10-jarige garantieperiode, schade die de degelijkheid van de woning in gevaar brengen en die het onbewoonbaar maken of de bruikbaarheid zwaar beperken, zelfs wanneer dit door een probleem op het terrein veroorzaakt wordt. Voor 1978 leverde dit soort schadegevallen vaak tot ellenlange discussies over de aansprakelijkheid, zonder dat er werd gerepareerd. De verzekering is een voor-financiering voor de waarborgen op het werk en legt de taak voor het verhalen van de kosten bij de verzekeraar.

Verzekeren. Waar en tegen welke prijs?

Wanneer het huis is gekocht door een verkoop in de toekomstige staat (Vefa - vente en l’état futur d’achèvement), bijvoorbeeld in een nieuwe woonwijk, dan wordt de verzekering aangegaan door de ontwikkelaar. Bij de bouw van een vrijstaande woning of in een lotissement, of bij zware verbouwingswerke, is de verzekering voor rekening van de koper door voor de hoofdaannemer, of van de eigenaar.

In de meeste gevallen is het de constructeur of het bedrijf dat de premie voor rekening van de cliënt onderhandelt. Zij kunnen (voor meerdere bouwprojecten samen) een aantrekkelijke prijs bedingen.

De kosten zijn ongeveer € 2.500 voor een nieuw huis van € 92.000 (exclusief grond) en tussen 1,75 en 2% van de renovatiekosten. Een "goede" professional, die weinig schadeclaims heeft, krijgt de beste tarieven (ongeveer € 2000 voor een nieuwe woning). Anderen zien hun premies stijgen en "vergeten" dan een verzekering af te sluiten, met ernstige schade voor de klant die denkt dat hij verzekerd is. Vandaar de noodzaak om naar het certificaat van een dergelijke verzekering te vragen.

Gedekte risico’s

Gedekt zijn alle gebreken die vallen onder de tienjarige garantie en de soliditeit van het pand in gevaar brengen, het onbewoonbaar maken of afbreuk doen aan de bewoonbaarheid.

Het kan een ernstige scheuren in een draagmuur zijn, een instorting, een kuil in de bestrating, indringen van water, een gescheurde ingemetselde leiding, enz. Maar ook de ruwbouw en alles dat kan worden gebruikt voor het openen of sluiten van een pand (dak, wanden, deuren en ramen) en al het andere dat afbreuk kan doen aan de deugdelijkheid, waterwerende en beveiligende maatregelen, zoals het installeren van een dakraam, een balustrade, complete renovatie van een elektrische installatie, enz.

Het is soms moeilijk te beoordelen of de schade is veroorzaakt op het moment van de bouw of dat het (bij een renovatie) al eerder bestond. Het is uiteindelijk de rechter die beslist.

In ieder geval is de verzekering niet van toepassing op tekortkomingen in het onderhoud en bij misbruik van de woning.

Zet de verzekering aan het werk!

Breng de verzekering onmiddellijk en gedetailleerd op de hoogte. De termijn vermeld in het contract is meestal vijf dagen. Aarzel niet te wijzen op de ernst van de situatie. Bewaar een fotokopie van alle correspondentie en verstuur brieven aangetekend,met bewijs van ontvangst.
Wanneer de verzekeraar schat dat de uitvoering van de garantie niet gerechtvaardigd is of dat de schade minder dan 1830 euro bedraagt, moet hij dat binnen vijftien dagen melden. De verzekeringnemer kan tegen de beslissing bezwaar maken en verzoeken een expert aan te stellen.

Wanneer de verzekeraar beoordeelt dat de schade hoger is dan 1830 euro, wijst hij een expert aan, die binnen zestig dagen na ontvangst van de aanvraag een verslag dient voor te leggen dat aangeeft of de verzekering al dan niet van toepassing is. De verzekerde kan altijd om een andere expert vragen. Als dat geen oplossing biedt niet past, zal de rechter een nieuwe deskundige aanwijzen. In geval van weigering moet de beslissing worden gemotiveerd. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, moet de verzekeraar een aanbod doen voor de vergoeding binnen 90 dagen na ontvangst van de vordering van of binnen 135 dagen als er bezwaar was tegen de expert. Indien de verzekerde het aanbod accepteert, moet de verzekeraar binnen 15 dagen uitbetalen.

In geval van niet-naleving van de termijnen, kan de verzekeraar serieus worden gestraft omdat de wet bepaalt dat de garantie is gekocht en de verzekerde uitgaven volgens zijn eigen schatting mag doen, en moet de verzekeraar een rente betalen die gelijk is aan tweemaal de wettelijke rente.

 

Het vervolg lees je in artikel:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention