allesfrans.com

 • Een minicamping beginnen

  Mag je in Frankrijk zomaar een minicamping beginnen?

 • Een camping beginnen

  Wat zijn de formaliteiten voor een camping in Frankrijk?

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Een minicamping beginnen

  Mag je in Frankrijk zomaar een minicamping beginnen?

 • Een camping beginnen

  Wat zijn de formaliteiten voor een camping in Frankrijk?

  
BeginpaginaFranse samenlevingOnderwijsDe rechten van de ouders

De rechten van de ouders

Ouders van schoolgaande kinderen

woensdag 13 oktober 2010 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

Het vorige artikel in deze rubriek: De annalen van de Franse examens
Beoordeling:
Bezoeken: 310
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Praktische adviezen

De succesvolle opvoeding van je kind hangt grotendeels af van de dialoog tussen de school en jezelf en je betrokkenheid bij de ondersteuning van hun onderwijs. Met name in de grotere Franse steden waar beide ouders werken, brengt een kind een belangrijk deel van zijn leerplichtige periode door op school.

De rol van de school is niet alleen om je kind te leren lezen en schrijven. Opvoeden is ook het kind begeleiden in zijn zoektocht naar autonomie, het ontwikkelen van hun gevoel van verantwoordelijkheid, het aanleren van het nodige respect voor zichzelf en anderen en het nut van de regels van het gemeenschappelijke leven.

Maar ook de zorg voor een gezonde levensstijl (evenwichtige voeding en slaap, hygiëne, fysieke activiteiten, enz..) behoort tot deze activiteiten.
Het is dus logisch dat je daar als ouder vragen of opmerkingen over hebt en het schoolpersoneel heeft dan ook de plicht daarop te reageren.

De rol en de plaats van de ouders op school

De rol en de plaats van de ouders op school worden erkend en hun rechten worden gewaarborgd door regelgeving in de onderwijswet.

Recht op informatie

Ouders kunnen de voortgang van hun kind alleen maar goed volgen, wanneer zij goed geïnformeerd worden over de resultaten, maar ook over het gedrag van hun kind. Daarvoor moet de school:
- een vergaderingen beleggen aan het begin van elk jaar voor de ouders van nieuw ingeschreven studenten. De schooldirecteur en een eventuele beheerder van het schoolgebouw moeten op deze vergadering aanwezig zijn;
- ten minste tweemaal per jaar een ouderavonden organiseren. In het voortgezet onderwijs moet dit minimaal één keer per jaar gebeuren;
- de ouders rregelmatige informeren over de schoolprestaties en het gedrag van hun kind(eren);
- verplicht reageren op verzoeken om informatie door de ouders.

Ouderverenigingen

Het belang van de rol van de verenigingen van de ouders wordt erkend. Ouderverenigingen hebben:
- het recht om te informeren en te communiceren,eventueel met middelen als een brievenbus, een prikbord, een lokaal, ...;
- het recht om documenten te distribueren om hun werk bekend te maken;
- het recht om in te grijpen.

Vertegenwoordiging van ouders

De ouders zijn volledig betrokken bij het leven op school en op school met inbegrip van deelname (via hun vertegenwoordigers) naar de school, de gemeente en andere betrokken organizaties. Dit besluit maakt het voor de oudervertegenwoordigers gemakkelijker om hun mandaat uit te voeren, waarover je meer leest in het artikel Verkiezing ouders in schoolraden.

Op internet: De website van het ministerie van onderwijs


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • De schoolbus. Hoe werkt dat?

  Schoolvervoer zorgt ervoor dat leerlingen die niet in de buurt wonen regelmatig en onder de beste omstandigheden naar school kunnen gaan.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |