allesfrans.com
 • 67 miljoen inwoners - Wat is hun levensverwachting?

  Enkele opvallende cijfers uit de "demografische balans van 2019".

 • Witboek binnenlandse veiligheid - Denk mee!

  Tot 20 januari 2020 kun je meespreken in het opstellen van het witboek over de binnenlandse veiligheid.
 • Hoe reactief zijn de Franse overheidsdiensten?

  Alle Franse overheidsdiensten hebben zich ertoe verbonden de indicatoren gemakkelijk toegankelijk te maken.

 • Bronwater voor huishoudelijk gebruik

  Wat zijn de regels in Frankrijk en hoe ziet de installatie eruit.

 • Quiz: Plaatsnamen en hun homoniemen

  Test je geografische kennis en die van de Franse taal met deze 16 quizvragen.

  
BeginpaginaOverheidOverige instantiesANSES

ANSES

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

dinsdag 19 oktober 2010 , door Hanjo

Opgericht per decreet van 8 januari 2010 is de ANSES - agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, het Franse nationale agentschap voor veiligheid van voedsel, milieu en Arbeid operationeel sinds 1 juli 2010.

Het vorige artikel in deze rubriek: CNIL
Beoordeling:
Bezoeken: 314
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Na de fusie van het Franse agentschap voor voedselveiligheid (AFSSA - agence française de sécurité des aliments) en het Franse Agentschap voor gezondheid, veiligheid en milieu (AFSSET - agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail), is ANSES de nieuwe overheidsdienst onder toezicht ministers die verantwoordelijk zijn voor de landbouw, consumptie, milieu, gezondheid en werk.

In overeenstemming met de missies van AFSSA en AFSSET, verstrekt ANSES een onafhankelijke en pluralistische wetenschappelijke expertise die de veiligheid van de mens garandeert op het gebied van milieu, arbeid en voedsel. Het agentschap is ook bevoegd op het gebied van de bescherming van de gezondheid en het welzijn van dieren, bescherming van de gezondheid van planten, de beoordeling van de voedingstoestand en functionele eigenschappen van voedsel en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

Het agentschap heeft als missie een risicobeoordeling te maken en de bevoegde autoriteiten te voorzien van alle informatie over deze risico’s, alsmede de expertise en de wetenschappelijke en technische ondersteuning die nodig is voor de ontwikkeling van wet-en regelgeving en uitvoering van de maatregelen voor risicobeheer. Het definieert, implementeert en ondersteunt programma’s voor wetenschappelijk en technisch onderzoek, maar doet de bevoegde autoriteiten ook voorstellen voor maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid.

Enkele voorbeelden van het werkgebied van de ANSES:
- invloed van GSM zenders;
- voedingssupplementen;
- asbest;
- zwemwater;
- resistentie antibiotica;
- ...

Op internet: Website van ANSES


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • SACEM en SPRÉ - Auteursrechten

  Wanneer je een bal of concert organiseert of een maaltijd met muziek, zul je -ook in Frankrijk- auteursrechten moeten betalen.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |