allesfrans.com

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Franse kopen minder vlees bij de slager, maar ze consumeren meer!

  Deze toename van de individuele consumptie is gebaseerd op een toename van de vleesconsumptie buitenshuis.

 • Krachtige aardbeving in Drôme

  5.4: zulke hevige aardbevingen zijn zeldzaam in Frankrijk.

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Franse kopen minder vlees bij de slager, maar ze consumeren meer!

  Deze toename van de individuele consumptie is gebaseerd op een toename van de vleesconsumptie buitenshuis.

  
BeginpaginaConsumentConsument in FrankrijkFranse consumentenorganisaties

Franse consumentenorganisaties

dinsdag 14 december 2010 , door Hanjo

Het vorige artikel in deze rubriek: Franse consumentenorganisatie Que Choisir
Beoordeling:
Bezoeken: 564
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De consumentenorganisaties bestaan uit vrijwilligers zoals bepaald in de wet van 1901. Ze zijn onafhankelijk van de overheid en hun middelen komen voornamelijk uit lidmaatschapsgelden, eigen middelen, en eventueel subsidies.
De organisaties ontwikkelen training, advies en informatie aan de consument en zijn een van de "gesprekspartners" van het economisch leven op een dagelijkse basis.

Ook nemen ze deel aan departementale comites die zich bezighouden met consumentenproblemen, zoals het Comité départemental de la consommation, de departementale commissie van de consumptieprijzen en de Commission de surendettement, de insolventie commissie. Ook is een aantal betrokken bij Boîte Postale 5.000, een portaal voor consumentengeschillen. Je leest er meer over in een apart artikel.

De belangrijkste organisaties

Autorité de la concurrence De Franse mededingingsautoriteit, gespecialiseerd in het analyseren en controleren van de werking van concurrerende markten, de economische orde te beschermen.

Commission européenne :
Direction générale "concurrence"
Adviezen en aanbevelingen over de zakelijke praktijken tussen producenten, leveranciers en dealers.

Institut national de la consommation
(INC)
Portaal voor de consument: economische en juridische studies, benchmarks, richtlijnen, leermiddelen, publicaties.

Association Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL) Nationaal Agentschap voor informatie over huisvesting, regelgeving, enz.

Association consodurable Toepassing van duurzame ontwikkeling op het gebied van consumentenbescherming.

Centre de Recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie Onderzoekscentrum voor de studie en de observatie van het leven.

Conseil national de la consommation Adviezen, rapporten, activiteiten, werkgroepen, referentieteksten ...

Commission de sécurité des consommateurs Consumentencommissie die gaat over veiligheid van goederen en diensten.

Commission de régulation de l’énergie Onafhankelijke administratieve autoriteit die verantwoordelijk is voor de soepele werking van de markten voor elektriciteit en gas in Frankrijk.

Commission des clauses abusives Aanbevelingen en adviezen betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen handelaren en consumenten.

Commission européenne -
Direction générale "santé et protection des consommateurs"
Activiteit van de Europese Commissie Gezondheid en consumentenbescherming (wetten).

Le Réseau International de Contrôle et de Protection des consommateurs (RICPC/ICPEN) 41 landen maken deel uit van dit netwerk dat gericht is op het beschermen van de belangen van de consument, in het bijzonder bij grnesoverschrijdende transacties, maar ook om samenwerking tussen de toezichthoudende instanties aan te moedigen.

Op internet: Lijst van Franse consumentenorganisaties


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Garantie

  Het is niet gemakkelijk navigeren tussen de verschillende garantievormen. Hoe en wanneer kan op welke garantie aanspraak gemaakt worden?

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |