allesfrans.com
 
BeginpaginaConsumentConsument in FrankrijkConsumentenorganisatiesFranse consumentenorganisaties
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Franse consumentenorganisaties

dinsdag 14 december 2010 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 19 april 2020

Het vorige artikel in deze rubriek: Europees Consumenten Centrum (ECC)
Beoordeling:
Bezoeken: 655
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De consumentenorganisaties bestaan uit vrijwilligers zoals bepaald in de wet van 1901. Ze zijn onafhankelijk van de overheid en hun middelen komen voornamelijk uit lidmaatschapsgelden, eigen middelen, en eventueel subsidies.
De organisaties ontwikkelen training, advies en informatie aan de consument en zijn een van de "gesprekspartners" van het economisch leven op een dagelijkse basis.

Ook nemen ze deel aan departementale comites die zich bezighouden met consumentenproblemen, zoals het Comité départemental de la consommation, de departementale commissie van de consumptieprijzen en de Commission de surendettement, de insolventie commissie. Ook is een aantal betrokken bij Boîte Postale 5.000, een portaal voor consumentengeschillen. Je leest er meer over in een apart artikel.

De belangrijkste organisaties

Autorité de la concurrence De Franse mededingingsautoriteit, gespecialiseerd in het analyseren en controleren van de werking van concurrerende markten, de economische orde te beschermen.

Commission européenne :
Direction générale "concurrence"
Adviezen en aanbevelingen over de zakelijke praktijken tussen producenten, leveranciers en dealers.

Institut national de la consommation
(INC)
Portaal voor de consument: economische en juridische studies, benchmarks, richtlijnen, leermiddelen, publicaties.

Association Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL) Nationaal Agentschap voor informatie over huisvesting, regelgeving, enz.

Association consodurable Toepassing van duurzame ontwikkeling op het gebied van consumentenbescherming.

Centre de Recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie Onderzoekscentrum voor de studie en de observatie van het leven.

Conseil national de la consommation Adviezen, rapporten, activiteiten, werkgroepen, referentieteksten ...

Commission de sécurité des consommateurs Consumentencommissie die gaat over veiligheid van goederen en diensten.

Commission de régulation de l’énergie Onafhankelijke administratieve autoriteit die verantwoordelijk is voor de soepele werking van de markten voor elektriciteit en gas in Frankrijk.

Commission des clauses abusives Aanbevelingen en adviezen betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen handelaren en consumenten.

Commission européenne -
Direction générale "santé et protection des consommateurs"
Activiteit van de Europese Commissie Gezondheid en consumentenbescherming (wetten).

Le Réseau International de Contrôle et de Protection des consommateurs (RICPC/ICPEN) 41 landen maken deel uit van dit netwerk dat gericht is op het beschermen van de belangen van de consument, in het bijzonder bij grnesoverschrijdende transacties, maar ook om samenwerking tussen de toezichthoudende instanties aan te moedigen.

Op internet: Lijst van Franse consumentenorganisaties


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Que Choisir

  UFC-Que Choisir is een vereniging met als doel het informeren, adviseren en beschermen van de consument.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention