allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkPraktische tipsFranse Kerst- en Nieuwjaarswensen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

vrijdag 6 december 2013 , door Hanjo

Bewerkt op dinsdag 12 oktober 2021

In dit artikel hebben we een aantal wensen voor de Kerstdagen en het nieuwe jaar verzameld. Dit zijn de sleutelwoorden:
 
Noël Kerstmis
réveillon kerst- of oudejaarsavond
jour de l’an Nieuwjaarsdag
vœux (de bonne année) (nieuwjaars)wens
meilleur beste
heureux gelukkig
joie, joyeux vreugde, vrolijk
fête feest
paix vrede
souhaiter (toe)wensen
Het vorige artikel in deze rubriek: Een taal leren
Beoordeling:
35 stemmen
Bezoeken: 173.939
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
 

Klik op het symbool (of de tekst zelf) voor een vertaling.

Klik nogmaals of kies een andere tekst om de vertaling te sluiten.

Klik op het symbool (of de tekst zelf) voor meer-regelige tekst en vertaling.

Klik nogmaals of kies een andere tekst om de tekst te sluiten.

Kerstwensen

Kerstwensen

Que la paix et la promesse de Noël vous remplissent le coeur de joie.

Moge vrede en de Kerstbelofte uw/jullie hart met vreugde vullen.

Les voeux les plus chaleureux pour un Noël harmonieux !

De meest warme wensen voor een harmonieuze Kerst.

Meilleurs voeux de paix et de bonheur pour cette période de Noël.

De beste wensen voor vrede en geluk voor deze kerstperiode.

Je te souhaite un bon réveillon et un joyeux Noël !!

Ik wens je een goede kerstavond en een vrolijke Kerst.

Nous vous souhaitons un bon réveillon et un joyeux Noël !!

Wij wensen u/jullie een goede kerstavond en een vrolijk Kerstfeest.

Meilleurs voeux pour un Noël plein de joie et de bonheur.

De beste wensen voor een Kerst vol vreugde en geluk.

Tout mes voeux de bonheur en ce Noël.

Al mijn gelukwensen ter gelegenheid van deze Kerst.

Celui qui n’a pas Noël dans le coeur ne le trouvera jamais au pied d’un arbre.

Hij die geen Kerstmis heeft in zijn hart, zal het nooit aan de voet van een boom vinden.

Un voeu spécial pour un Noël sans égal!

Een speciale wens voor een Kerst die zijn gelijke niet kent.

Un souhait de nous tous pour célébrer les fêtes. Joyeux Noël !

Een wens van ons allen voor de feestviering. Vrolijke Kerst!

Noël est là...

Noël est là,
Ce joyeux Noël, des cadeaux plein les bras,
Qui réchauffe nos coeurs et apporte la joie,
Jour des plus beaux souvenirs,
Plus beau jour de l’année.

Het is Kerstmis,
Dit vrolijk Kerstfeest, de handen vol geschenken,
Dat onze harten verwarmt en vreugde brengt,
Dag van de beste herinneringen,
Beste dag van het jaar.

Je vous envoie mes souhaits les plus chaleureux...

Je vous envoie mes souhaits les plus chaleureux, pour un Noël joyeux et harmonieux. Passez de très bonnes fêtes, avec tous ceux que vous aimez. Je vous embrasse et à l’année prochaine !

Ik stuur U/jullie mijn warmste wensen voor een gelukkige en harmonieuze Kerst. Heb een geweldig feest, met iedereen van wie U houdt/jullie houden. Ik omhels U/jullie en tot volgend jaar!

Pour Un Très Joyeux Noël...

Pour Un Très Joyeux Noël

Tous les meilleurs voeux pour un heureux Noël et une nouvelle année sensationnelle !

Joyeux Noël !

Voor Een Zeer Vrolijke Kerst

Alle beste wensen voor een vrolijk Kerstfeest en een geweldig nieuw jaar!

Vrolijk Kerstfeest!

Profitant de Noël, à l’aube d’une année nouvelle...

Profitant de Noël, à l’aube d’une année nouvelle, nous voulons vous souhaiter santé, bonheur et prospérité !

Ter gelegenheid van Kerstmis, aan het begin van een nieuw jaar, willen wij jullie/U gezondheid, geluk en voorspoed toewensen!

Quand je regarde l’étoile du sapin...

Quand je regarde l’étoile du sapin, je pense à toi et aux bons moments que nous avons passés ensemble.
J’espère que nous nous verrons encore plus souvent cette année.
Joyeux Noël !

Wanneer ik naar de ster in de kerstboom kijk, denk ik aan jou en de mooie tijden die we samen hebben doorgebracht.
Ik hoop dat we elkaar het komende jaar nog vaker zullen zien.
Vrolijk Kerstfeest!

En cette période de foi et d’espérance, nous vous envoyons nos pensées affectueuses...

En cette période de foi et d’espérance, nous vous envoyons nos pensées affectueuses. Que ce Noël soit plein de ferveur et de joie, que l’amour vous unisse tous ! Bisous à toute la famille et Joyeux Noël !

Al mijn wensen voor geluk tijdens deze Kerst
In deze periode van geloof en hoop, sturen we onze liefdevolle gedachten. Moge deze kerst vol innigheid en vreugde zijn, dat liefde u allen verenigt! Kusjes (Groeten) voor de hele familie en Vrolijk Kerstfeest!

Tout mes voeux de bonheur en ce Noël...

Tout mes voeux de bonheur en ce Noël
Tu me manques tellement!
Malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent, le souvenir des Noëls passés ensemble nous rapproche.

Al mijn wensen voor geluk tijdens deze Kerst
Ik mis je erg!
Ondanks de duizenden kilometers die ons scheiden, brengt de herinnering aan de kerstvieringen die wij samen doorbrachten ons dichter bij elkaar.

 

Nieuwjaarwensen

Nieuwjaarswensen

En cette fin d’année 2021, nous vous souhaitons de bonnes Fêtes de Fin d’Année et nous vous présentons tous nos meilleurs voeux.

Aan het eind van 2021 wensen wij u/jullie prettige eindejaarsfeesten en bieden wij u/jullie onze beste wensen aan.

Nos/Mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 2022 !

Onze/Mijn beste wensen voor geluk, gezondheid en succes in 2022.

Pour l’an nouveau : joie, bonheur, santé.

Voor het nieuwe jaar: vreugde, geluk en gezondheid.

Meilleur Voeux 2022

Beste wensen voor 2022.

Je te souhaite une année pleine de bonheur et de belles surprises. Des jours ensoleillés si ce n’est pas dans le ciel cela sera dans ton coeur et aussi dans celui de ceux aimés. Bonne Année 2022 !

Ik wens je een jaar vol geluk en mooie verrassingen. Zonnige dagen, is het niet aan de hemel, dan wel in je hart en ook in die van je geliefden. Gelukkig 2022!

Nieuwjaarswensen (vanaf 1 januari)

Tout mes voeux pour cette nouvelle année.

Al mijn wensen voor dit nieuwe jaar.

En cette nouvelle année meilleurs voeux de santé et bonheur.

Ter gelegenheid van dit nieuwe jaar de beste wensen voor gezondheid en geluk.

Je vous offre mes voeux les plus sincères pour la nouvelle année : santé, bonheur et prospérité.

Ik bied U/jullie mijn meest oprechte wensen voor het nieuwe jaar toe: gezondheid, geluk en voorspoed.

Toute la famille (familienaam) vous présente ses meilleurs voeux pour la nouvelle année.

De hele familie (familienaam) biedt U/jullie de beste wensen voor het nieuwe jaar aan.

Meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite. Une bonne et heureuse année à toi et ta famille.

De beste wensen voor geluk, gezondheid en succes. Een gelukkig nieuwjaar voor jou en je familie.

Bonne Année 2022 !

Gelukkig 2021

 

Humoristisch

Tous mes meilleurs voeux à une personne extrêmement brillante, remarquablement élégante, très séduisante et surtout incroyablement... crédule !

Al mijn beste wensen voor een extreem scherpzinnig, opmerkelijk elegant, zeer verleidend, en vooral ongelofelijk lichtgelovig persoon!

Je te souhaite 12 mois de joie, 52 semaines de plaisir, 365 jours de succès, 8760 heures de santé, 525600 minutes d’amour.

Ik wens je 12 maanden vreugde, 52 weken plezier, 365 dagen succes, 8760 uren gezondheid, 525600 minuten liefde.

Menu de la bonne année:

Menu de la bonne année:
- Cocktail de l’amitié
- Suprême de bonne santé
- Gratinée de prospérité
- Plateau d’excellentes nouvelles
- Salade de réussite
- Bâche du bonheur

Nieuwjaarsmenu:
- Cocktail van vriendschap
- Filet van goede gezondheid
- Gegratineerde voorspoed
- Schaal met uitstekend nieuws
- Salade van welslagen
- Boomstam van geluk

Poëtisch

A Nouvel An, nouvel élan...

A Nouvel An, nouvel élan.
C’est une nouvelle Année qui commence
Qu’elle vous apporte la joie, l’amour,
La paix, la santé et la chance.
Soyez heureux pour toujours.

Een nieuw jaar, nieuw elan.
Een nieuw jaar begint.
Dat het je/u brengt vreugde, liefde,
Vrede, gezondheid en geluk.
Wees altijd gelukkig.

Puisse cette nouvelle année...

Puisse cette nouvelle année
Réaliser tous vos souhaits,
Et rendre réalité,
Vos rêves les plus secrets.
Meilleurs voeux

Moge dit nieuwe jaar
Al je wensen waarmaken
En verwezenlijken
Je/Uw meest geheime dromen.
Beste wensen

J’aimerais vous offrir plein de cadeaux...

J’aimerais vous offrir plein de cadeaux
Mais je ne peux donner que quelques mots
Qui ne représente pas de grandes choses
Alors, j’écris avec une encre de roses
En espérant qu’elles aient une bonne odeur
Et que vous receviez alors un parfum de bonheur.

Ik zou je/U een heleboel cadeaus willen aanbieden
Maar ik kan slechts enkele woorden geven
Die niet veel voorstellen
Daarom schrijf ik met rozeninkt
Hopend dat ze een goede geur zal hebben
En je/U zo een geur van geluk ontvangt.

L’année dernière...

L’année dernière, nous vous avions souhaité une très bonne année 2021.
Nous espérons que nos voeux se sont réalisés.
A nouveau, nous vous souhaitons une bonne année,
Mais encore meilleure que la précédente.
Que 2022 soit pour vous l’année de toutes les réussites, et de toutes les joies.

Vorig jaar hebben wij U/jullie een heel gelukkig 2021 gewenst.
We hopen dat onze wensen in vervulling zijn gegaan.
Opnieuw wensen we U/jullie een goed jaar,
Maar nog beter dan het vorige.
Mag 2022 voor U/jullie een geslaagd en vreugdevol haar worden.

Gecombineerd

Kerst- en nieuwjaarswensen gecombineerd

Joyeux Noël et Bonne Année

Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une heureuse année 2021.

Wij wensen jullie/U vrolijke feestdagen en een gelukkig 2022.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes du fin de l’année ainsi que mes meilleurs voeux pour 2022.

Ik wens jullie/U vrolijke eindejaarsfeesten alsmede mijn beste wensen voor 2021.

Je te souhaite un très joyeux Noël et une bonne année !

Ik wens je een heel vrolijk Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar!

Meilleurs voeux pour un Noël plein de joies et une nouvelle année remplie de bonheur.

De beste wensen voor een Kerst vol vreugde en een nieuw jaar vol geluk.

Meilleurs souhaits de joyeux Noël et bonne et heureuse année.

Beste wensen voor een vrolijke Kerst en een goed en gelukkig jaar.

Voeux de bonheur, de gaieté, pour ce Noël et toute l’année.

Wensen van geluk, vrolijkheid, voor deze Kerst en het hele jaar.

Bonheur et Joie pour Noël et la Nouvelle Année.

Geluk en Vreugde voor Kerstmis en het Nieuwe Jaar.

Joyeuses fête, du bonheur à profusion pendant toute l’année !

Vrolijke feestdagen, geluk in overvloed gedurende het hele jaar!

Que Noël et la nouvelle année vous apportent tout ce que vous désirez !

Dat Kerstmis en het nieuwe jaar je/U alles brengen wat je/U wenst!

Passe un très heureux temps des fêtes.

Breng een heel gelukkige feestperiode door.

Que la magie de Noël ...

Que la magie de Noël
Vous apporte joie et gaieté
Dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude
D’une nouvelle année
Emplie de bonheur, de paix
Et de sérénité pour vous
Et ceux qui vous sont proche.
Joyeux Noël
Bonne Année

Dat de magie van Kerst
Jullie/U vreugde en voorspoed mag brengen
In jullie huis(gezin).
Dat zij de voorbode mag zijn
Van een nieuw jaar
Gevuld met geluk, vrede
En rust voor jullie/U
En zij die jullie nabij staan
Vrolijk Kerstfeest
Gelukkig Nieuwjaar

Joyeux Noël ! Bonne Année ...

Joyeux Noël !
Bonne Année !
Et pour toujours
Voeux de bonheur...

Vrolijk Kerstfeest!
Gelukkig Nieuwjaar!
En voor altijd
Wensen van geluk...

A l’approche de Noël je désire faire parvenir mes meilleurs voeux pour une sainte fête de la Nativité et une heureuse nouvelle année.

Bij het naderen van Kerstmis wil ik je mijn beste wensen doen toekomen voor een heilig geboortefeest en een gelukkig nieuw jaar.

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente mes voeux pour la nouvelle année.

Ik wens U/jullie allen prettige eindejaarsfeesten en ik bied mijn wensen voor het nieuwe jaar aan.

 

Bedanken

Bedankt

Een bedankje voor de toegestuurde wenskaart...

Merci pour tes voeux !

Bedankt voor al je wensen!

J’ai bien reçu ta carte. Merci pour tes voeux !

Ik heb je kaart goed ontvangen. Bedankt voor je wensen!

Merci pour tes bons voeux. Reçois les miens plus plus sincères en retour.

Bedankt voor je goede wensen. Ontvang de mijne nog oprechter terug.

Merci, recevez en retour mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

Bedankt, ontvang mijn beste wensen voor dit nieuwe jaar terug.

Thanks. Bedankt. Grazie. Gracias. Danke. Obrigado. Todah Rabah. Dakujem. Xièxie ...

Thanks. Bedankt. Grazie. Gracias. Danke. Obrigado. Todah Rabah. Dakujem. Xièxie ...
ll n’y a pas suffisamment de façons de dire MERCI !

Thanks. Bedankt. Grazie. Gracias. Danke. Obrigado. Todah Rabah. Dakujem. Xièxie ...
Er zijn niet genoeg manieren om DANK JE WEL te zeggen!

 

 

 • Hoe je ons kunt bedanken
  Een artikel in onze rubriek > Website AllesFrans > Extra

  Hier vind je enkele tips hoe je ons kunt bedanken voor de service die we via deze website leveren.

 

Mondeling

Wanneer je iemand voorafgaand aan de Kerst prettige dagen wilt wensen, kun je zeggen:

Bonnes fêtes

Prettige feestdagen

Wanneer je iemand voorafgaand aan de Kerst of de jaarwisseling een prettige feestdag wilt wensen, kun je zeggen:

Bon réveillon

Prettige feestdag - réveillon is (het feestmaal op) kerst- of oudejaarsavond

Meer specifiek voor de jaarwisseling:

Bon réveillon du nouvel an

Prettig eindejaar

Wanneer je iemand aan het begin van het nieuwe jaar een gelukkig nieuwjaar wilt wensen, kun je kiezen uit:

Bonne année

Gelukkig nieuwjaar

Meilleurs vœux

De beste wensen

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 9 bijdragen
 

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention