allesfrans.com

 • Een minicamping beginnen

  Mag je in Frankrijk zomaar een minicamping beginnen?

 • Een camping beginnen

  Wat zijn de formaliteiten voor een camping in Frankrijk?

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Een minicamping beginnen

  Mag je in Frankrijk zomaar een minicamping beginnen?

 • Een camping beginnen

  Wat zijn de formaliteiten voor een camping in Frankrijk?

  
BeginpaginaConsumentConsument in FrankrijkTeleverkoop in Frankrijk

Televerkoop in Frankrijk

Ventes à distance

maandag 4 juli 2011 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 3 september 2018

Wat zijn de verplichtingen van de handelaar om de consument te informeren vóór het afsluiten van een bestelling en zeker niet later dan het moment van aflevering? En wat zijn de rechten van de consument: het herroepingsrecht, gevolgd door de bestelling, annulering of restitutie, enz.

Verkoop op afstand is de verkoop van eigendom of van een dienst aan een consument: via catalogi, telefoon, mailing, internet, sms, ...

Het vorige artikel in deze rubriek: Technische hulp aan huis
Beoordeling:
Bezoeken: 206
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Principe

De aanbieding voor de verkoop van goederen of de levering van een dienst op afstand, gemaakt door een professional, moet een bepaalde hoeveelheid informatie bevatten.
Deze informatie moet worden meegedeeld aan de consument op een duidelijke en begrijpelijke manier, met alle mogelijke middelen die daarvoor ter beschikking staan (telefoon, internet ,...).

Bij een telefonische verkoop (démarchage par téléphone) moet de professional aan het begin zijn identiteit en het commerciële karakter van het gesprek aangeven.

Deze eis van voorafgaande informatie is echter niet op alle contracten van toepassing. Vrijgesteld zijn contracten bedoeld voor:
- de levering van consumptiegoederen in de woning of werkplek van de consument door middel van een verkoper die veelvuldig en regelmatig zijn rondes maakt (bv. boodschappen)
- diensten voor logies, vervoer, catering en recreatie faciliteiten, die worden verstrekt op een datum of op bepaalde tijdstippen (treinkaartje, luchtvaartmaatschappij, entertainment, reispakket, ...), tenzij deze diensten langs elektronische weg (Internet, SMS ..) worden afgesloten.

Bedrijfsinformatie

De verkoper van goederen of de dienstverlener moet in zijn aanbod aangeven:
- zijn naam,
- zijn telefoonnummer en eventueel zijn e-mailadres,
- adres of, indien een onderneming (société. ..), het hoofdkantoor,
als dit een ander adres heeft dan de instelling die verantwoordelijk is voor het aanbod.

Andere informatie die moet worden verstrekt door de professional:
- registratienummer in het register van handel en bedrijven (RCS, registre du commerce et des sociétés) of in het répertoire des métiers, indien van toepassing;
- zijn individuele identificatienummer, indien hij onderworpen is aan belasting (BTW);
- indien hij een gereglementeerd beroep beoefent: de beroepstitel, het land van de Europese Unie waarin het werd verkregen en de naam van de bestelling of de beroepsorganisatie waaronder hij is geregistreerd.
Afhankelijk van de activiteiten moet de professional op voorhand nog meer informatie verstrekken.

Controleer bij aanzienlijke financiële transacties of de verkoper niet is onderworpen aan een liquidatieprocedures. Informatie over de financiële gezondheid van bedrijven is te vinden op openbare websites Bodacc en Infogreffe.

Informatie over de goederen of diensten

Een professionele moet, vóór het sluiten van de overeenkomst de consument over de essentiële kenmerken van het onroerend goed of de verleende dienst informeren.

Deze informatie kan mondeling, schriftelijk of via televisie worden gegeven, afhankelijk van het medium dat wordt gebruikt voor communicatie op afstand.

Bij apparatuur zoals hifi en witgoed moet de verkoper de periode aangeven waarin reserveonderdelen op de markt beschikbaar zullen zijn.

Ook moet hij aangeven of accessoires worden meegeleverd of afzonderlijk moeten worden aangeschaft als aanvulling op het product.

Het product of de dienst moet zo nauwkeurig mogelijk worden aangemerkt, in al zijn kwalitatieve en kwantitatieve elementen (technisch of beschrijvend). Daarbij mogen foto’s niet ter informatie worden gebruikt.

De verkoper moet de goederen leveren in overeenstemming met de bepalingen van het contract.

Daarnaast is de verkoop van bepaalde producten onderworpen aan specifieke informatie-eisen (bv. voedsel).

Informatie over prijzen en verzendkosten

Elke leverancier van goederen of diensten moet de consument de prijs vermelden.

De prijs moet duidelijk worden opgegeven in euro, alle belastingen (BTW) inbegrepen (TTC, toutes taxes comprises).

Verzendkosten of afleveringskosten moeten worden opgenomen in de verkoopprijs, tenzij het bedrag in aanvulling wordt aangegeven.

Indien de levering niet gratis is, moet de consument vóór het sluiten van het contract op de hoogte zijn van het bedrag.

Tip bij het kopen in het buitenland uit een land buiten de Europese Unie. Indien de producten rechtstreeks worden verzonden vanuit het buitenland moet je de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en douanerechten betalen. Douanerechten zijn verschuldigd indien de waarde van de belastingvrije goederen hoger is dan € 150.

Andere verplichte informatie

Het aanbod moet ook de volgende informatie bevatten:
- betalingsvoorwaarden, aflevering of uitvoering van het onroerend goed of de dienst,
- het bestaan ​​van een herroepingsrecht en de mogelijke beperkingen;
- de geldigheidsduur van het aanbod;
- de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, wanneer die hoger zijn dan het basistarief (bijvoorbeeld telefoonkosten),
- indien nodig, de minimale duur van de voorgestelde overeenkomst, als het om continue of periodieke levering van goederen of diensten gaat.

Deze informatie wordt meestal in de algemene leveringsvoorwaarden (CGV, conditions générales de vente) of de dienstverlening vermeld. Lees deze aandachtig!

Let op: in e-commerce (internet, e-mail ...) is de verkoper gebonden aan zijn aanbod zoalshij dat voor de consument online beschikbaar heeft gesteld. Hij is verantwoordelijk voor wat er staat en wat hij verspreidt.

Op internet: De Franse tekst


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |