allesfrans.com

 • Een minicamping beginnen

  Mag je in Frankrijk zomaar een minicamping beginnen?

 • Een camping beginnen

  Wat zijn de formaliteiten voor een camping in Frankrijk?

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Een minicamping beginnen

  Mag je in Frankrijk zomaar een minicamping beginnen?

 • Een camping beginnen

  Wat zijn de formaliteiten voor een camping in Frankrijk?

  
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsJustitieRechtsbijstand in Frankrijk

Rechtsbijstand in Frankrijk

vrijdag 1 april 2011 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 24 januari 2018

Het Franse systeem voor juridische bijstand, de aide juridictionnelle, kan ervoor zorgen dat de staat alle of een deel van de vergoedingen en kosten die worden gemaakt in gerechtelijke procedures betaalt. Jaarlijks worden de inkomensgrenzen bijgesteld.

Het vorige artikel in deze rubriek: Recht op een tolk
Beoordeling:
Bezoeken: 807
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De wet van 3 januari 1972 regelt de rechtsbijstand die door advocaten en mensen uit de sociaal-juridisch milieu vaak wordt aangeduid als "AJ (aide juridictionnelle)". Ze omvat advocaatkosten (provisie), kosten van een procedure, notariskosten, de beloning van de deurwaarder, de kosten van expertise, enz.
Afhankelijk van het inkomen van de aanvrager wordt de juridische steun totaal of gedeeltelijk vergoed.

Totale steun

Bij totale steun (aide totale) neemt de staat alle proceskosten voor zijn rekening:
- Honoraria van advocaten, deurwaarderskosten, notaris ... (dépenses relatives au concours d’auxiliaires de justice);
- Kosten van de verschillende procedures (frais afférents aux instances, procédures, actes );
- Uitgaven in verband met onderzoeken (frais liés aux mesures d’instruction);
- Heffingen en belastingen (droits et taxes).

Opmerking: Hoewel het inschakelen van een advocaat niet altijd nodig is (bijvoorbeeld voor een procedure bij het tribunal d’instance), worden dit honorarium toch vergoedt.

Gedeeltelijke ondersteuning

Bij gedeeltelijke ondersteuning betaalt de staat alle kosten, met uitzondering van de totale vergoeding van de rechterlijke macht. Deze laatste kosten worden, afhankelijk van de complexiteit van de zaak, vooraf schriftelijk overeengekomen.

Wanneer van toepassing?

Gedeeltelijke of algehele steun is van toepassing bij:
- Niet-betwiste zaken (bijvoorbeeld wijziging van huwelijkse voorwaarden) of geschillen (elke procedure tussen 2 personen);
- Als eiser of als verdediging;
- Alle rechtbanken (civiele, strafrechtelijke, administratieve);
- Voor een gehele of gedeeltelijke procedure;
- Om tot een schikking in een ​​geschil te komen, zowel in burgerlijke, sociale, zakelijke en administratieve geschillen.

Wie kan profiteren?

Voor rechtsbijstand komen in aanmerking:
- Personen met de Franse nationaliteit;
- Personen met een vreemde nationaliteit: de nationaliteit van een land van de Europese Unie, onderdanen van een staat die een overeenkomst met Frankrijk gesloten hebben en regelmatig of permanent in Frankrijk verblijven.

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op minderjarigen, ​getuigen, personen die zijn aangeklaagd, de beklaagde, enz.

De steun is vooral bedoeld voor particulieren. Maar verenigingen of vakbonden kunnen in aanmerking komen wanneer we op non-profit basis werken, hun hoofdkantoor in Frankrijk hebben en niet over voldoende middelen beschikken.

Inkomenseisen

Voor het inkomen worden in aanmerking genomen:
- het totaal van alle soorten inkomsten van de aanvrager (loon, pensioen, inkomsten uit verhuur ...)
- externe elementen van lifestyle,
- onroerend goed en persoonlijke eigendommen,
- inkomsten van de echtgenoot (behalve in het geval van een echtscheidingsprocedure) en die van mensen in hetzelfde huishouden.

Berekening inkomsten

Voor de berekening gebruikt men het maandelijks gemiddelde van het inkomen tussen 1 januari en 31 december van het jaar voorafgaand aan de aanvraag. Dit inkomen moet lager zijn dan een maximum dat jaarlijks bij decreet wordt herzien.

Vanaf 16 januari 2018 zijn de volgende inkomensgrenzen van kracht:

Percentage rechtsbijstand Max. inkomen bij aantal personen ten laste
  geen één twee drie
100% € 1.017 € 1.200 € 1.383 € 1.499
55% € 1.018 tot € 1.202 € 1.201 tot € 1.385 € 1.384 tot € 1.568 € 1.500 tot € 1.684
25% € 1.203 tot € 1.525 € 1.386 tot € 1.708 € 1.569 tot € 1.891 € 1.685 tot € 2.007

Opmerking: In bijzondere omstandigheden kan van deze regels worden afgeweken.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 2 bijdragen , waarvan 1 zonder reactie.
 • Rechtsbijstand in Frankrijk 29 november 2016 13:57, door Henk van der Ploeg

  Ik heb rechtsbijstand toegewezen gekregen voor een franse procedure.
  Nu heb ik een nederlands sprekende advocaat nodig.
  Hoe kom ik hier aan?
  Inmiddels heeft dit heel veel haast.....ik spreek geen woord frans helaas!

  • Rechtsbijstand in Frankrijk 29 november 2016 16:23, door Hanjo

   Even met Google zoeken naar "Nederlandstalige advocaat Frankrijk"...

  • Rechtsbijstand in Frankrijk 30 november 2016 08:58, door Henk van der Ploeg

   Heb inmiddels een aantal Nederlands sprekende advocaten in “Frankrijk”aan de telefoon gehad, maar deze willen niet werken met rechtsbijstand( bijdrage van mij en rest door de overheid betaalt) .
   Ik zoek dus dringend een advocaat die mij wel wil helpen!

 • Rechtsbijstand in Frankrijk 1 december 2013 14:28, door agnes

  Zijn de inkomens die in de tabel worden genoemd bruto of netto? Ze komen mij erg laag voor vergeleken met Nederland!


Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |