allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenPolitiekFranse politieke partijen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Franse politieke partijen

dinsdag 15 maart 2011 , door Hanjo

Politieke partijen hebben vaak een slecht imago in de Franse publieke opinie, maar ze blijven een belangrijke rol spelen in het politieke systeem. Politieke partijen zijn officieel erkend sinds 1958. De Grondwet bekrachtigt de vrijheid van oprichting en actie, maar geeft ze geen status.

Het vorige artikel in deze rubriek: De Franse president tracken
Beoordeling:
2 stemmen
Bezoeken: 4.046
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Recente schandalen rond geheime financiering van politieke partijen hebben ertoe geleid dat de wetgever de status van politieke partijen heeft verduidelijkt.

Wat een politieke partij?

Een politieke partij (parti politique) is een organisatie die burgers met een gemeenschappelijk visie samenbrengt met het doel macht uit te oefenen.
Punt 4 van de Grondwet van 1958 bepaalt: "De politieke partijen en groeperingen dragen bij tot de uitoefening van het kiesrecht Ze mogen vrijelijk worden gevormd en mogen ongehinderd hun taak uitvoeren. Zij moeten voldoen aan de beginselen van de nationale soevereiniteit en democratie..."

Wat is de rol van een politieke partij?

Traditioneel worden drie belangrijke functies toegeschreven aan politieke partijen:
- een programmatische functie voor het vaststellen van richtlijnen en maatregelen voor het land;
- een structurele functie voor de publieke opinie en het politieke debat;
- een selectieve functie voor kandidaten en politieke topfiguren.

Wat is de status van een politieke partij?

De Grondwet bepaalt dat de oprichting en de activiteiten van politieke partijen vrij zijn, is er geen echt statuut voor politieke partijen. Een politieke partij is een vereniging volgens de wet van 1901.

Echter, sinds de goedkeuring van de wetgeving inzake de financiering van politieke partijen in 1988, hebben de Raad van State (Conseil d’Etat) en de Constitutionele Raad (Conseil constitutionnel) aanvullende verduidelijking in de definitie van een politieke partij aangebracht: "een privaatrecht persoon, die een politiek doel heeft, kan niet worden beschouwd als een "politieke partij of groep" in de zin van artikel L. 52-8 van de kieswet".

Een politieke partij is een juridische entiteit onder het privaatrecht, die kan profiteren van overheidssteun. Een politieke partij moet haar financiële jaarboek overleggen aan de Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Kan een politieke partij worden verboden?

De oprichting en de activiteiten van politieke partijen zijn vrij, maar de partijen moeten "voldoen aan de beginselen van de nationale soevereiniteit en democratie."

Net als elke vereniging kan een politieke partij worden ontbonden als zij werd gevormd "voor een onwettig doel, in strijd met de wet, de goede zeden, of wanneer zij tot doel zou hebben de nationale territoriale integriteit en de republikeinse vorm van de overheid te ondermijnen.

Hoe wordt een politieke partij gefinancierd?

Politieke partijen ontvangen twee soorten middelen:
- particuliere financiering uit bijdragen van de leden en verkozenen, giften van particulieren (donaties, zoals van bedrijven zijn verboden);
- directe overheidsfinanciering door de betaling van staatssteun.

Hoe werkt de publieke financiering?

Voor het ontvangen van publieke financiële steun moeten politieke partijen voldoen aan de boekhoudkundige en financiële voorwaarden van de wetgeving op de financiering van politieke partijen. Naleving van deze voorschriften wordt gecontroleerd (zoals hierboven al vermeld).

Een eerste deel van de steun wordt toegekend op basis van hun resultaten in de parlementaire verkiezingen: de kandidaten moeten ten minste 1% van de uitgebrachte stemmen in ten minste 50 districten van Frankrijk of ten minste 1% van de uitgebrachte stemmen in alle overzeese districten hebben verkregen.

Het tweede deel wordt toegewezen aan partijen die ook in aanmerking komen voor het eerste deel en is afhankelijk van het aantal afgevaardigden en senatoren van die politieke partij.

Op internet: Overzicht van de Franse politieke partijen


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention