allesfrans.com

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Franse kopen minder vlees bij de slager, maar ze consumeren meer!

  Deze toename van de individuele consumptie is gebaseerd op een toename van de vleesconsumptie buitenshuis.

  
BeginpaginaWerk en inkomenArbeidsovereenkomstContrat à durée déterminée à temps partiel

Contrat à durée déterminée à temps partiel

dinsdag 12 april 2011 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 8 april 2019

Beoordeling:
Bezoeken: 281
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De Franse wetgeving geeft aan welke elementen verplicht dienen te worden opgenomen in een contrat à durée déterminée à temps partiel, een part-time contract voor bepaalde duur:

 1. naam, adres en registratienummer URSSAF[1] van de werkgever;
 2. naam en adres van de werknemer;
 3. een precieze opgave van de reden voor het gebruik van een CDD:
  De wet keurt een CDD goed bij de volgende redenen:
  - vervanging van een afwezige werknemer (ziekte, zwangerschapsverlof, etc.).
  - vervanging van een werknemer die onlangs werd aangenomen, maar niet is komen opdagen;
  - vervanging van een werknemer die het bedrijf verlaten heeft waarvan de positie moet worden afgeschaft;
  - tijdelijke verhoging van de economische activiteit;
  - tijdelijke "seizoensgebonden" activiteiten door de aard van het bedrijf;
  - diverse contracten die financiële steun ontvangen van de staat.
 4. de kwailifactie van de werknemer;
 5. in het geval van een vervanging: de naam en de kwalificaties van de werknemer die vervangen wordt;
 6. de vervaldag van het contract en, indien van toepassing, een verlengingsclausule met een precieze termijn
  Wanneer een specifieke einddatum wordt vermeld, kan de CDD eenmaal worden verlengd.
 7. de minimale duur waarvoor het contract is afgesloten, wanneer geen nauwkeurige termijn kan worden vermeld
  Het is niet altijd mogelijk om bij de ondertekening een ​​precieze duur van het contract te noemen, bij de vervanging van een afwezige werknemer bij ziekte, moederschap, enz.
 8. de uit te voeren taak;
 9. de werkplek van de werknemer;
 10. de duur van de proefperiode (indien van toepassing);
 11. het bedrag van de beloning;
 12. de naam en het adres van het bureau voor de Sociale Zekerheid, waaraan de werkgever de sociale zekerheidsbijdragen betaalt;
 13. de naam en het adres van de aanvullende pensioenfonds
 14. de wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse arbeidsduur
  De arbeidsovereenkomst moet het werkschema aangeven: het aantal te werken uren en de verdeling daarvan:
  - per week, als het schema niet verandert van week tot week;
  - per maand, indien de planning van week tot week verandert;
  - per jaar, als het schema voorziet in afwisselende gewerkte en niet gewerkte periodes gedurende het jaar.
 15. de eventuele voorwaarden van veranderende werktijden
  De werkgever kan het werkplan van een werknemer niet veranderen zonder berichtgeving ten minste 7 dagen van tevoren (tenzij een andere termijn wordt voorzien door een collectieve arbeidsovereenkomst).
 16. het aantal extra uren en de omstandigheden waarbij de werkgever erom kan vragen
  Dit zijn de uren die de werkgever kan vragen in aanvulling op zijn normale werkschema.Ze kunnen niet meer dan een tiende van de arbeidsduur bepaald in het contract.

Een collectieve arbeidsovereenkomst die van toepassing is op het bedrijf kan bepalen dat andere gegevens, zoals beroepskwalificaties van de werknemer of de aard van de werkgelegenheid worden opgenomen.

Op internet: De Franse tekst


Voetnoten:

[1union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |