allesfrans.com

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Franse kopen minder vlees bij de slager, maar ze consumeren meer!

  Deze toename van de individuele consumptie is gebaseerd op een toename van de vleesconsumptie buitenshuis.

  
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkStraattaalVerlan - Spelen met lettergrepen

Verlan - Spelen met lettergrepen

woensdag 1 juni 2011 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

Verlan is een Franse straattaal die ontstaan is door lettergrepen om te keren. De taal ontstond omdat bij de jeugd en misdadigers de behoefte bestond met elkaar te communiceren zonder dat ouders of justitie het begrepen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Stopwoordjes
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 6.086
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Het woord verlan is zelf ook een omkering van de lettergrepen van het Franse woord voor het omgekeerde, l’envers.

Verlan is een vorm van Franse slang (argot), die bestaat uit het omkeren van de lettergrepen van een woord. Dat leidt soms tot niet uit te spreken klankcombinaties. Daarom wordt soms van elisie gebruik gemaakt: het weglaten van een of meer eindklanken, wat veel in de poësie gedaan wordt (bv Neêrland voor Nederland).

Frans Verlan
américain ricain/cainri
arabe beur, rebeu
argent genhar
barbe beubar
barrette retteba
bête teubê
bizarre zarb’
bouteille teille
ça ass
chère reuch’
chinois noiche
cigarette garetteci (of garo)
copine pineco
famille mifa (of mif’)
femme meuf
fête teuf’
flic keuf
fou ouf
français céfran
frère reuf’
fumer méfu
gare rega
jeune neujeu
lourd relou
maison zonmai
manger géman
méchand chanmé
merci cimer
métro trom’
moi ouam
n’importe quoi port’nawak (of nawak)
père reup’
petit tipeu
putain tainp’
rigole goleri
shit teuchi (of teuch’)
sœur reuss’
truc keutru
voiture turvoi

Hieronder enkele voorbeelden van hoe het verlan-woord ontstond.

oorsprong aanpassing
laatste
lettergreep
splitsing omkering samenvoeging
Herbe Herbeuh Her-beuh Beuh-er Beuh
Bizarre Bi-zar Zar-bi Zarb’
niquer ni-quer ké-ni kénn’
moi m-oua ouam
poil p-oil oil-p oilpé
flic flikeuh fli-keuh keuh-fli keuf
ça ç-a ass
choper cho-pé pé-cho
cigarette ci-garette garette-ci garo
discret discreu di-screu screudi screud’
arabe arabeuh ara-beuh beuh-ara beur
énervé énerv’ éner-v vénère
n’importe quoi nimport’ quoi nin-port’ k-oi portnin oik portna wak

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Vloeken en scheldwoorden

  Helaas hoort bij taalgebruik ook het vloeken. We komen er niet onderuit om een paar scheldwoorden te noemen, al is het maar om te begrijpen wat een ander van je vindt!

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |