allesfrans.com

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Franse kopen minder vlees bij de slager, maar ze consumeren meer!

  Deze toename van de individuele consumptie is gebaseerd op een toename van de vleesconsumptie buitenshuis.

 • Krachtige aardbeving in Drôme

  5.4: zulke hevige aardbevingen zijn zeldzaam in Frankrijk.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

  
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringOntslagOntslag nemen en recht op uitkering

Ontslag nemen en recht op uitkering

dinsdag 6 september 2011 , door Hanjo

Bewerkt op dinsdag 23 oktober 2012

In principe heb je, als je zelf ontslag neemt, geen recht op een werkloosheidsuitkering. Maar in sommige gevallen zal de uitkeringsinstantie (Assedic) een ontslag gerechtvaardigd beschouwen:

Het vorige artikel in deze rubriek: Ontslag nemen
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 1.114
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Je bent jonger dan 18 en verhuist met ouder of voogd naar een andere woonplaats.
Je volgt je echtgeno(o)t(e) of partner die van verblijfplaats verandert voor een nieuwe baan (transfer binnen het bedrijf, verandering van werkgever, de oprichting van bedrijven, terug in een nieuw bedrijf na een periode van werkloosheid ...).
Je huwelijk of het aangaan van een PACS (samenlevingscontract) resulteert in een verandering van verblijfplaats.
Er moeten minder dan twee maanden zitten tussen de datum van je ontslag en die van het huwelijk.
Je ontbindt een van de volgende contracten: contrat emploi-solidarité, contrat d’insertion par l’activité, contrat emploi-jeunes of contrat d’orientationnement om een opleiding te gaan volgen of van baan te veranderen.
Na deze opleiding of dit werk heb je recht op een werkloosheidsuitkering.
Je werkgever betaalt je geen loon meer.
Je moet de Assedic wel een door de rechter (juge prudhommal)uitgegeven bevel verstrekken dat de werkgever sommeeert je loon te betalen.
Je bent binnen het bedrijf slachtoffer van een wettelijk strafbaar feit (intimidatie, mishandeling, verkrachting, discriminatie).
Je moet de klacht kunnen rechtvaardigen.
Je het een werkloosheidsuitkering gestopt en bent weer aan het werk gegaan voordat de uitkeringsperiode was geëindigd.
Je neemt ontslag tijdens de proefperiode en was niet als werkloze geregistreerd.
Je hebt ontslag genomen om bij een ander in vaste dienst te treden.
De werkgever beëindigt de proefperiode voor 91 dagen. Je ontslag is legitiem als je drie jaar ononderbroken aan de werkloosheidsverzekering hebt bijgedragen.
Je hebt een arbeidsovereenkomst genaamd "de couple ou indivisible."
Je contract wordt automatisch beëindigd als je echtgenoot wordt ontslagen, met pensioen gaat of in aanmerking komt voor ARPE - allocation de remplacement pour l’emploi.
Je bent journalist en maakt gebruik van een clausule over gewetensbezwaren.
Je doet een missie van internationaal vrijwilligerswerk voor minstens één jaar.
Je bent slachtoffer van huiselijk geweld.
Je moet Assedic je aangifte bij de officier van justitie kunnen overhandigen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |