allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenLokale belastingenLokale belastingen, een overzicht
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Lokale belastingen, een overzicht

Impôts locaux

dinsdag 18 september 2012 , door Hanjo

Bewerkt op dinsdag 6 maart 2018

In het laatste kwartaal van het jaar verstuurt de Franse belastingdienst de aanslagen voor de lokale belastingen (impôts locaux). Afhankelijk van je situatie ben je één of meerdere belastingen verschuldigd: voor onroerende goederen, huisvesting en de publieke omroep.

Het vorige artikel in deze rubriek: Lokale belastingen in termijnen betalen
Beoordeling:
Bezoeken: 1.532
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Op wie heeft dit betrekking?

Wanneer je in Frankrijk woont of er onroerend goed bezit, krijg je te maken met de lokale belastingen. Mogelijk heb je recht op vrijstellingen of verlagingen van bepaalde belastingen. Je vindt alle gegevens hierover op www.service-public.fr. De website toont voor elk van de belastingen wat voor wie belastbaar is en hoe je in aanmerking kunt komen voor vrijstelling of verlaging van belastingen. Ook staat er vermeld hoe de belasting wordt berekend en hoe aangifte en betaling plaats vindt.

Over welke belastingen gaat het?

De belangrijkste lokale belastingen zijn de volgende:

taxe foncière (TFPB), onroerendgoedbelasting op eigendom;
taxe d’habitation, huisvestingsbelasting;
contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance audiovisuelle), omroep­bijdrage;
taxe sur les logements vacants (TLV), onroerendgoedbelasting leegstaande woning;
taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), huisvestingsbelasting leegstaande woning.
 

Andere lokale belastingen zijn:

taxe sur la vente de terrains agricoles rendus constructibles, een belasting op de meerwaarde van landbouwgrond dat als bouwgrond verkocht wordt;
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), heffing voor het ophalen van vuilnis;
taxe sur les résidences mobiles, een belasting op woonwagens.

In meer detail

Details vind je onder andere in deze rubriek. De belangrijkste artikelen zijn:

 • Taxe foncière
  Een artikel in onze rubriek > Belastingen > Franse belastingen > Lokale belastingen > Taxe foncière

  De Franse onroerende voorheffing op bouwgrond en gebouwen die je in eigendom hebt.


 • Taxe foncière op braakliggend terrein
  Een artikel in onze rubriek > Belastingen > Franse belastingen > Lokale belastingen > Taxe foncière

  Deze onroerende voorheffing op braakliggend terrein is ten laste van de eigenaars of houders van onbebouwde terreinen.


 • Taxe d’habitation
  Een artikel in onze rubriek > Belastingen > Franse belastingen > Lokale belastingen > Taxe d’habitation

  Deze woonbelasting is één van de Franse lokale belastingen.


 • Taxe d’habitation op leegstaande woning
  Een artikel in onze rubriek > Belastingen > Franse belastingen > Lokale belastingen > Taxe d’habitation

  In sommige gemeenten en voor sommige woningen moet belasting op leegstaande woningen worden betaald.


 • Belasting verkoop landbouw­grond als bouwgrond
  Een artikel in onze rubriek > Belastingen > Franse belastingen > Lokale belastingen

  Bij de verkoop van landbouwgrond naar aanleiding van een gewijzigd bestemmingsplan (bebouwing) moet een belasting op de meerwaarde worden betaald.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 • Lokale belastingen, een overzicht 8 maart 2014 13:46

  Geachte Hanjo,
  November ’12 zijn mij 2 PdeC ’s toegekend (1) om een het woonhuis van een boerderij weer bewoonbaar (aux normes) te maken, en (2) het zelfde werd me ook voor de nooit eerder bewoonde schuur toegekend. (Dit was een mogelijkheid in de CU, vandaar) Daarom heb ik twee bouwvergunningen aangevraagd, anders zou deze mogelijkheid voor goed te komen vervallen.

  Recentelijk kreeg ik een brief van:
  le Directeur départementaal des territoirs et de la mer de la Manche.
  Het briefpapier vermeld de commune.
  Daaronder DDTM de la Manche,
  Pole fiscalité

  "... je vous prie de trouver ci-joint pur votre information, le montant des taxes d’urbanisme que vous-etes susceptible d’acquitter:

  Taxe d’amenagement: €2426,- (TOTAAL)

  - dont use part communal €693,-
  - dont use part departmental €1733
  etc etc."
  bijgaand geen enkele achtergrond informatie, behalve dan als het minder dan €1500,- was, dat het dan in één keer ging.

  Ik had er nooit van gehoord en het ook nog niet in deze, nogal complete site aangetroffen.
  Ik heb inmiddels begrepen (google) dat het door de staat sinds maart 2012 is geïntroduceerd: vosdroits.service-public.fr, en ook dat het nog niet overal is ingevoerd: French property.com
  Ik kom er maar niet achter of dit een eenmalige, of een terugkerende belasting is.
  Ik snap ook niet hoe de calculatie wordt gedaan, hoewel er wel calculs te vinden zijn.
  Hoe moet ik met deze aanslag omgaan? Hoe ga je in beroep?
  Wellicht een leuke nieuwe aanvulling van deze geweldige web-site.

  Graag hoor ik van u, of van iemand die daar wat meer van weet.
  Bij voorbaat dank.
  Hartelijke groeten,
  Caro

  • Lokale belastingen, een overzicht 9 maart 2014 21:49, door Hanjo

   De taxe d’aménagement vervangt een aantal andere heffingen en is sinds 1 maart 2012 van toepassing bij de aanvraag van een bouwvergunning of bij een melding. Er gelden enkele vrijstellingen en kortingen. Een artikel over deze taxe is in voorbereiding.

 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention