allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsRegelgevingWapenbezit
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Wapenbezit

maandag 24 september 2018 , door Hanjo

Een wapen kopen in Frankrijk is buitengewoon simpel. In de krant vind je regelmatig advertenties en een buks of munitie koop je gewoon in de lokale supermarkt, de Proxy. Daarbij wordt meestal niet naar een vergunning gevraagd.

Het vorige artikel in deze rubriek: Wanneer mag je je tuin maaien?
Beoordeling:
Bezoeken: 9.526
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Op het platteland hebben veel mensen een (dubbelloops) jachtgeweer.

Halfautomatische wapens zijn ook in Frankrijk verboden. Maar alle zwart kruit vuurwapens zijn vrij te verkrijgen in iedere wapen winkel. Daaronder vallen dus ook revolvers.

Op september 2013 ging echter een vernieuwde wetgeving in rond de aanschaf, het bezit en de classificatie van wapens. Het aantal categorieën waarin een wapen kan vallen werd teruggebracht van 8 naar 4, op basis van hun gevaarlijkheid.

In augustus 2018 conformeerde Frankrijk zich aan de Europese richtlijn van 17 mei 2017 rond wapens. Een decreet hiertoe werd op 29 juni 2018 uitgevaardigd. Het regelt de productie, de handel, de verwerving en het bezit van wapens.

4 categorieën

Het aantal categorieën veranderde niet:

Wapens van categorie A die overeenkomen met bepaalde vuurwapens (wapens waarmee bijvoorbeeld meer dan een bepaald aantal schoten kan worden afgevuurd zonder opnieuw te laden) en met oorlogswapens waarvan de verwerving en het bezit verboden zijn, tenzij anders vermeld;
Wapens van categorie B waarvoor een vergunning vereist is, zoals bepaalde handpistolen en lange vuurwapens, maar ook elektrische pulswapens en bepaalde spuitbussen (zoals traangas). Deze toelating tot het beoefenen van de schietsport of in geval van beroepsrisico’s wordt verleend voor een periode van maximaal 5 jaar onder voorwaarden. De opslag van deze wapens thuis moet ook aan regels voldoen (beveiligde, sterke kast of kamer met gepantserde deur);
Wapens van categorie C waarvoor een verklaring aan de prefectuur via een wapenhandelaar moet worden afgelegd, op voorwaarde dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (leeftijd, blanco strafblad, gezondheidstoestand, ....);
Wapens van categorie D die met enkele beperkingen vrij mogen worden verkocht.
Op de website service-public.fr lees je meer over verschillende categorieën:

Wel veranderen bepaalde wapens door de nieuwe regelgeving van categorie. Er is een overgangsregeling van toepassing voor degenen die al legaal een wapen met een veranderende categorie in het bezit hadden.

Wapens die van categorie D naar C gaan

Vanaf augustus 2018 zijn sommige wapens, die in categorie D waren ingedeeld, nu ingedeeld in categorie C. Het gaat hierbij om lange enkelschots jachtwapens met gladde loop, die onder een nieuwe registratieregeling vallen.

Er gelden echter speciale regels om het bezit van een dergelijk wapen te regulariseren:

 • Als je het wapen vóór 13 juni 2017 hebt gekocht, is het registratiebewijs gelijk aan een aangiftebewijs voor een wapen van categorie C.
 • Als u het wapen hebt gekocht tussen 13 juni 2017 en 1 augustus 2018, moet je het voor 14 december 2019 aangeven.
  Als u vóór 6 september 2013 registratieplichtige wapens in je bezit had, moest je deze vóór 6 september 2018 aanmelden.

Wapens die van categorie C naar B gaan

Repeteerwapens met lange getrokken loop, die herlaadbaar zijn, worden nu ingedeeld in categorie B en zijn onderworpen aan een vergunning, met uitzondering van lange geweren:

 • met handmatige herhaling waarvan het projectiel een diameter van minder dan 20 mm heeft en uitgerust is met voedingssystemen die het mogelijk maken om tot 11 patronen af te vuren, zonder de noodzaak van herladen;
 • met handmatige herhaling en getrokken loop uitgerust met een kamerpomp voor de kalibers 8, 10, 12, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 en 410, met een capaciteit van minder dan of gelijk aan 5 schoten, met een totale lengte van meer dan 80 cm, met een vatlengte van meer dan 60 cm en met een vaste voorraad.

Wapens van dit type worden ingedeeld in categorie C en moeten daarom worden aangegeven.

Voor de anderen heb je één jaar de tijd om een vergunning aan te vragen, d.w.z. tot 31 juli 2019.

Wordt je geen vergunning wordt verleend, dan moet je je van het wapen ontdoen of het laten neutraliseren binnen 6 maanden na de weigering.

Wapens die van categorie B naar A gaan

De volgende wapens, die vóór augustus 2018 in categorie B waren ingedeeld, zijn nu ingedeeld in categorie A.

Je kunt ze behouden tot het einde van hun vergunning, maar de verlenging van de vergunning is onderworpen aan voorwaarden.

Als je het wapen aanhoudt, kun je het blijven gebruiken op een schietbaan van de Franse Schietfederatie en het meedragen wanneer je met jouw wapen naar de schietbaan gaat.

Wapens ingedeeld in categorie B vóór augustus 2018 en nu ingedeeld in categorie A
Wapens Kenmerken Mogelijkheid tot verlenging van de machtiging
Schoudervuurwapen met semi-automatische herhaling Wapen waarvan de lengte kan worden teruggebracht tot minder dan 60 cm met behulp van een vouw- of telescopische magazijn of een magazijn dat zonder gereedschap kan worden gedemonteerd, zonder de functionaliteit te verliezen. Nee, tenzij het wapen wordt aangepast om te voldoen aan de technische specificaties van een wapen van categorie B. De transformatie moet worden gecertificeerd door een wapensmid.
Vuurwapen met automatische herhaling Wapen omgevormd tot een semi-automatisch herhalend vuurwapen. Ja, je moet een verlenging van jouw machtiging aanvragen.

Vermindering van het aantal enkelschots handpistolen

Als je je op 6 september 2013 in een van de volgende situaties bevond, had je dit vóór 6 september 2018 moeten regulariseren:

Situatie Te ondernemen stappen
Bezit van meer dan 10 enkelschotswapens Je ontdoen van van het overtal aan wapens
Minderjarigen die niet deelnemen aan internationale wedstrijden en meer dan 3 enkelschots handpistolen Je ontdoen van van het overtal aan wapens

Met het oog op de openbare veiligheid zijn de regels aangescherpt:

 • het verbod op apparaten die op bepaalde wapens kunnen worden gemonteerd die hun vuursnelheid opvoeren tot die van het continu afvuren;
 • strenger toezicht op de initiatiesessies voor het schieten.

Wapens en minderjarigen

Wat minderjarigen betreft, is de wet opnieuw streng en staat zij alleen onder bepaalde leeftijds- en gebruiksvoorwaarden de verwerving en het bezit van wapens toe:

 • in jachtpraktijken;
 • in een schietsportvergunning.

Minderjarigen die onder de regeling vallen, worden ingedeeld naar leeftijdsgroep:

 • tussen 9 en 12 jaar;
 • tussen 12 en 16 jaar;
 • tussen 16 en 18 jaar.

De voorwaarden waaronder zij een vuurwapen mogen bezitten zijn echter uiterst streng en moeten worden goedgekeurd door de bevoegde persoon.
De verkoop van wapens van categorie B, C en D en munitie daarvoor aan minderjarigen is verboden.

Om toestemming te verkrijgen om een wapen te bezitten, moet je een kluis voor je wapen hebben.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Wat is je naam?

  De Franse wet- en regelgeving kent verschillende omschrijvingen voor je naam. Wat is wat?

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 • Wapen verkopen 6 augustus 2015 23:30, door suzan

  Heeft iemand ervaring met het verkopen van een wapen in frankrijk ivm terugverhuizen naar land van oorsprong? Welke weg moet je bewandelen, waar kun je het geweer verkopen? Het betreft niet mijn geweer, maar van een familielid.

  • Wapen verkopen 1 oktober 2018 13:50, door Eisso Koenders

   Ik neem aan dat het om een legaal wapen gaat en dat uw credentials op orde zijn. Bent u lid van een schietvereniging dan kunt u het daar aanbieden aan collegae schutters. Overdracht (prefectuur) van vergunning naar vergunning is dan redelijk simpel. U kunt ook naar een wapenhandelaar gaan die ook tweedehands wapens in de verkoop heeft en het daar aanbieden. Wel zorgdragen dat u een bewijs van overdracht krijgt als de handelaar het van u overneemt.

 

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention