allesfrans.com
 • Een schokgolf in culinair Frankrijk

  In Nederland was er weinig opwinding rond de verdeling van Michelin-sterren, maar in Frankrijk...

 • Die militante cheminots...

  De Franse spoorwegmaatschappij heeft bevestigd dat er sinds 1947 elk jaar ten minste één staking op het net is geweest.

 • Wonen in Misery

  De meeste mensen zijn blij om in Frankrijk te wonen, maar van zo’n 137 mensen kan echt gezegd worden dat ze in "ellende" leven.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenUitkeringen, toeslagen en kortingenCAF - Caisse d’allocation familiale

CAF - Caisse d’allocation familiale

zaterdag 10 november 2018 , door Hanjo

Een Caisse d’allocations familiales (CAF) is een lokale vertegenwoordiger van de Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), die de "familie" tak van de Franse sociale zekerheid vormt.

Het vorige artikel in deze rubriek: APA: Allocation personnalisée d’autonomie
Beoordeling:
Bezoeken: 219
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Elke CAF is een privaatrechtelijke instelling met territoriale bevoegdheid die verantwoordelijk is voor het verlenen van financiële bijstand aan personen van familiale of sociale aard, onder voorwaarden die door de wet worden bepaald, de zogenaamde "prestations légales". Elk CAF biedt ook, op lokaal niveau, een hoofdzakelijk collectieve sociale tussenkomst via technische bijstand en subsidies aan lokale spelers in het sociale leven (gemeentehuizen, crèches, vrijetijdscentra, enz.).

Sinds 1946 was er in principe één kinderbijslagfonds per departement. Afhankelijk van de lokale context hadden sommige departementen echter twee of meer CAFs. Eind 2011 vond in de betrokken departementen (met uitzondering van Pyreneeën-Atlantiques) een fusie van de zogenaamde "infra-departementale" fondsen plaats. Het netwerk van CAFs ging zo van 123 naar 102 fondsen.

Missies

De CAFs zijn verantwoordelijk voor de betaling van gezinsbijslagen voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen in niet-agrarische beroepen en de niet-actieve bevolking.

Deze bepaling wordt uitgebreid tot de gepensioneerden van het nationale pensioenfonds voor werknemers van de plaatselijke overheden en het Bijzonder Pensioenfonds voor werknemers in de industriële instellingen van de staat, gevestigd in de overzeese departementen.

Bepaalde instellingen of diensten kunnen echter bij decreet worden gemachtigd om deze voordelen te verstrekken aan werknemers in de landbouw en overheidspersoneel.

De opdrachten van de CAF zijn gebaseerd op vier hoofdpijlers, namelijk:

 • vroege kinderjaren;
 • jeugd (enfance en jeunesse);
 • huisvesting en leefomgeving;
 • solidariteit en integratie.

De soorten bijstand

Geboorte, adoptie, kinderopvang

 • Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), toeslag voor kinderopvang:
  • Prime à la naissance (of à l’adoption), geboorte- of adoptiepremie;
  • Allocation de base (AB), basistoelage;
  • Complément de libre choix du mode de garde (CMG), aanvulling van de vrije keuze van de wijze van kinderopvang
  • Complément de libre choix d’activité, aanvulling van de vrije keuze van de activiteit (voor gezinnen met één of meer kinderen geboren voor 1 januari 2015);
  • Prestation Partagée d’Éducation de l’Enfant, gedeelde toeslag voor onderwijs van het kind (voor gezinnen met één of meer kinderen geboren na 1 januari 2015).

De kinderen

 • Allocations familiales (AF), gezinstoelage;
 • Complément familial (CF), gezinstoeslag;
 • Allocation journalière de présence parentale (AJPP), dagvergoeding voor aanwezigheid van ouders.

Terug naar school (la rentrée)

 • Allocation de rentrée scolaire (ARS), toelage voor lesmaterialen.

Huisvesting

 • Aide personnalisée au logement (APL), gepersonaliseerde huisvestingshulp;
 • Allocation de logement sociale (ALS), sociale huisvestingsvergoeding;
 • Allocation de logement familiale (ALF), gezinswoningstoelage;
 • Prime de déménagement, verhuiskostenvergoeding;
 • Prêt à l’amélioration de l’habitat, lening voor woningverbetering.

Alleenstaande of gescheiden ouder

 • Allocation de soutien familial (ASF),
 • Recouvrement des pensions alimentaire, s (il ne s’agit pas d’une prestation versée, mais d’une assistance pour le recouvrement d’une pension alimentaire impayée.)

Gehandicapt kind of gehandicapte volwassene

 • Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), toelage voor onderwijs van gehandicapt kind;
 • Allocation aux adultes handicapés (AAH), toelage voor gehandicapte volwassenen.

Integratie

 • Revenu de solidarité active (RSA), actief solidariteitsinkomen (sinds 1 juni 2009);
 • Prime d’activité (PPA), activiteitspremie (sinds 1 januari 2016).

Op internet: https://www.caf.fr/


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |