allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenFormaliteitenOverlijdenWat te doen bij een sterfgeval
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Wat te doen bij een sterfgeval

woensdag 5 oktober 2011 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 6 januari 2020

Wanneer een naaste overlijdt, komen er plotseling allerlei zaken aan de orde waar je nog nooit over hebt nagedacht (of hebt willen nadenken). Dit artikel geeft een opsomming van de stappen die de Franse overheid voorschrijft.

Daarnaast zijn er waarschijnlijk ook formaliteiten in je vaderland te doen. De ambassade kan je daar prima bij helpen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Heeft de overledene een uitvaartverzekering?
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 1.788
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Voorbereidende stappen

 • Laat het overlijden door een arts constateren (constat de décès).
  In sommige gevallen kun je toegang vragen tot medische dossiers van de overledene. Zie artikel Recht op inzage medisch dossier.
 • Denk aan kwesties in verband met orgaandonatie.
 • Neem contact op met de ondernemer (entreprise de pompes funèbres) die zal worden belast met de uitvaart.
  Vóór de ondertekening van een contract moet je om een prijsopgave vragen.
 • Doe een melding van het overlijden (déclaration de décès) bij het gemeentehuis van de plaats van overlijden.
  De verklaring kan worden verzorgd door de begrafenisondernemer. Wanneer het overlijden in een medische of sociale instelling (ziekenhuis, kliniek of verpleeghuis) plaats vond, draagt deze instelling zorg ​​voor de melding.
 • Vraag, wanneer je in loondienst bent om buitengewoon verlof (congé spécifique).

Voortgang

Geef aan hoe het zal de uitvaart moet plaats vinden (begrafenis, opbaren, het vervoer van het lichaam, ceremonies, ...) en kies, afhankelijk van de wensen van de overledene, voor:

In geval van onenigheid tussen de familie van de overledene over de uitvaart beslist het tribunal juridiciair.

Papieren en documenten

Acte d’état civil - Burgerlijke staat

Indien de overledene een samenlevingscontract (PACS) had, zal de burgemeester het overlijden melden om een ontbinding van de PACS door te voeren en dit vermelden bij de geboorteakte van de overledene en zijn partner.

Papieren waaruit jouw recht om te handelen blijkt

(Papiers prouvant le droit d’agir)
Voor het uitvoeren van bepaalde procedures met verschillende organisaties moet je kunnen aantonen dat je het recht hebt te handelen:

 • Zorg dat je in het bezit komt van een verklaring van erfrecht ondertekend door alle erfgenamen (bij een nalatenschap onder € 5.000).
 • Laat een ​​beëdigde verklaring over jouw erfrecht (acte de notoriété héréditaire) opstellen.

Andere documenten

 • Orden de papieren van de overledene in overeenstemming met de bewaartermijnen voor documenten.
 • Controleer de balans van door de overledene gemaakte schulden en claims (met een bank of ten opzichte van een huurder) en zijn hypotheken.

Werk

Als de overledene werknemer was:

 • Breng dan zijn werkgever op de hoogte van het overlijden.
 • Vraag eventueel een versnelde uitbetaling van achterstallig loon, rekening houdend met behoud van eventuele fiscale vrijstellingen.

Als de overledene werkgever was:

 • Informeren de medewerkers van de overledene in verband met het ontbinden van hun contract.

Als de overledene werkzoekende was:

 • Informeer het arbeidsbureau (Pôle emploi). In sommige situaties zal een overlijdensuitkering worden betaald.

Sociale zekerheid

Informeer de ziektekostenverzekering van de overledene en:

 • Verzoek om betaling van een overlijdensverzekering (versement du capital décès), indien de overledene in de prive-sector werkzaam was.
 • Verzoek de betaling van een uitkering in verband met een eventueel arbeidsongeval.
 • Vraag om uitbetaling van medische kosten die nog verschuldigd zijn aan de overledene.

Tot één jaar na het overlijden worden eventuele rechten op uitbetalingen van de ziektekostenverzekering gehonoreerd.

 • Informeer de complementaire gezondheidszorg (complémentaire santé, aanvullende verzekering)
 • Informeer organisaties die gezinstoelagen betalen

Vraag naar subsidies voor de familie van de overledene:

 • weduwe/weduwnaar uitkering (allocation veuvage);
 • vergoedingen voor gezinsonderhoud;
 • revenu de solidarité active (RSA);
 • solidariteitsuitkering voor ouderen (l’allocation de solidarité aux personnes âgées);
 • huurtoeslag;
 • universele dekking van de gezondheidszorg (CMU, couverture maladie universelle).

Stel het pensioenfonds en aanvullend fonds van de overledene (indien gepensioneerd) op de hoogte en vraag:

 • de betaling van een overlevingspensioen (pension de réversion);
 • overlevingspensioen invalide weduwe of weduwnaar (pension de réversion de veuf ou de veuve invalide).

Bank - Verzekeringen

 • Informeer de bank of kredietinstellingen en blokkeer de persoonlijke rekeningen van de overledene.
 • Vraag de nationale overkoepelende verzekeringsorganisatie (structures nationales de gestion des assurances) of er sprake is van een levensverzekering of begrafeniskostenverzekering.
 • Informeer de verzekeringsmaatschappijen met wie de overledene contracten had (woning, auto, ...)

Woning - Voertuig

 • Verander de tenaamstelling op het kentekenbewijs, indien de overledene eigenaar van een voertuig was.
 • Informeer bedrijven die de communicatie beheren (telefoon, mobiel, internet, mail), leveranciers van energie en water. Het contract kan worden onderbroken of gewijzigd.
 • Breng eventuele huurders op de hoogte, met name om de details van de persoon die de huur gaat innen te verduidelijken.
 • Informeer de verhuurder als de overledene een huurder was.

De persoon die op het moment van overlijden samenleefde met de overledene kan in de woning blijven wonen, maar de omstandigheden verschillen naar gelang de vorm van samenleving: huwelijk, samenwonend of burgerlijke partnerschap.

Wanneer de overledene huiseigenaar was, kon de persoon met wie hij samenwoonde, daar in ieder geval enige tijd blijven wonen. Dit recht gaat naar de langstlevende door huwelijk met de overledene of een PACS.

Belastingen

Het jaar na het overlijden moet alsnog een laatste belastingaangifte voor de overledene worden gedaan. Binnen één maand na het overlijden moet de belastingdienst hiervan in kennis worden gesteld.

Erfrecht - Successie

Om voor de afwikkeling van het erfrecht de persoonlijke eigendommen en het landgoed veilig te stellen, kun je een deurwaarder (huissier) vragen een ​​inventaris te maken of de eigendommen te verzegelen.

Voor de afwikkeling van de nalatenschap kun je contact opnemen met een notaris (naar keuze).
De notaris controleert of er een testament bestaat en zal dat vervolgens ten uitvoer brengen.

Wanneer minderjarigen (bijvoorbeeld kinderen of kleinkinderen van de overledene) zijn betrokken bij de uitvoering van het testament, is het noodzakelijk eerst een kinderrechter (juge des tutelles) in te schakelen, die de nodige maatregelen zal gelasten voor de bescherming van het erfgoed.

Zodra de erfenis geregeld is, is het noodzakelijk:

 • een déclaration de succession in te vullen,
 • successierechten te betalen,

Indicatief tijdschema

Binnen 24 uur

De dood laten constateren en zaken rond orgaandonaties te regelen.
Melding te doen van het overlijden bij het gemeentehuis van de plaats van overlijden.

Binnen 6 dagen

Het regelen van de uitvaart

Binnen 1 maand

Vragen om een een kopie van overlijdensakte en voor documenten zorgen die aantonen dat je gerechtigd bent bepaalde formaliteiten te doen.
Neem contact op met de kinderrechter indien minderjarigen erfgenaam zijn.
Breng de papieren van de overledene op orde.
Vraag een deurwaarder een inventarisatie van persoonlijke bezittingen te maken.
Informeren banken en kredietinstellingen om de rekeningen van de overledene te blokkeren.
Informeer de sociale diensten en vraag hen om mogelijke steun.
Breng de belastingdienst op de hoogte.
Breng verzekeringsmaatschappijen op de hoogte.
Informeer bedrijven zoals communicatie- en energieleveranciers.
Informeer de verhuurder als de overledene huurder was.
Informeer huurders indien de overledene verhuurder was.
Regel de ontbinding van contracten van eventuele werknemers.

Binnen 6 maanden

Wikkel de nalatenschap af.
Doe aangifte van de erfenis en betaal de erfrechten.
Pas de naam van de eigenaar op het kentekenbewijs aan, indien de overledene eigenaar was van een voertuig.

Het volgende jaar

Doe een laatste belastingaangifte voor de overledene over het jaar van zijn of haar dood.
 

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Déclaration de décès

  De aangifte is een verplichte handeling die binnen 24 uur op het gemeentehuis van de plaats van overlijden moet plaatsvinden.

Reacties
Hieronder 2 bijdragen
 • Wat te doen bij een sterfgeval 26 maart 2017 12:23, door Daccie

  Beste, kan iemand mij vertellen wat onderstaande nu (juridisch) precies inhoudt voor mij en mijn broer? Het is afkomstig van de notaris die alleen maar Frans spreekt en wij dus nauwelijks. Alvast bedankt!

  ...une donation entre époux, donation qui a été enregistrée et le conjoint a opté pour ¾ en usufruit et ¼ en pleine propriété.

  Madame donataire 3 / 4 en usufruit (lequel est de 40 % compte tenu de son âge) et 1 / 4 en pleine propriété,
  Mesieurs soit 6 / 8 en nue-propriété (lequel est de 60 % compte tenu de l’usufruit) ou chacun 3 / 8 ne nue-propriété.

 • Wat te doen bij een sterfgeval 31 januari 2017 15:50, door Danny

  Beste, hoe kan ik de bankrekeningen in Frankrijk achterhalen en eventueel blokkeren van een overleden familielid die in Frankrijk woonde en daar is overleden? In Nederland kan dat via slapendetegoeden.nl. En is er in Frankrijk ook een soort BKR waar een schuldenoverzicht kan worden opgevraagd?
  Alvast bedankt.
  Mvg Danny

  • Wat te doen bij een sterfgeval 31 januari 2017 16:50, door Hanjo

   Alle Franse bankrekeningen staan geregistreerd bij de FICOBA, waarover we schrijven in dit artikel.
   Aan de hand van deze gegevens kan worden nagegaan of er sprake was van een lening.

   Er bestaat geen schuldenoverzicht zoals het BKR. Alleen wanneer er sprake is van wanbetaling van een schuld wordt dit geregistreerd bij de Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Deze informatie is via een filiaal van de Banque de France beschikbaar.

   • Wat te doen bij een sterfgeval 31 januari 2017 17:24, door Danny

    Beste, hartelijk dank voor de snelle reactie. Ik ga eens kijken of ze mij de gevens willen verstrekken. Mvg Danny

    • Wat te doen bij een sterfgeval 8 februari 2017 14:02, door Danny

     Beste Hanjo, weet je ook of er perse een notaris in Frankrijk aan te pas komt voor de afhandeling van de erfenis of kan ik dit ook via een advocaat regelen?
     En hoe kom ik erachter wie de afhandeling doet van de erfenis in Frankrijk? Weet de gemeente waarin de overledene dat?
     Alvast bedankt. Mvg Danny

 

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention