allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenFormaliteitenOverlijdenBegrafenis
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Begrafenis

woensdag 5 oktober 2011 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 8 november 2017

Een begrafenis vindt in Frankrijk meestal plaats op een kerkhof en bij uitzondering op een privéterrein. De ceremonie moet uiterlijk zes dagen na het overlijden plaats vinden en vereist een administratieve toestemming.

Het vorige artikel in deze rubriek: Déclaration de décès
Beoordeling:
Bezoeken: 2.350
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De teraardebestelling is onderworpen aan regels, zoals die van de kist (een begrafenis zonder kist is in Frankrijk verboden) en de naleving van de voorschriften van de begraafplaats.

 
Het Franse woord voor begrafenis is "inhumation" afgeleid van het werkwoord "inhumer", afkomstig van het Latijnse "in" en "humus" (aarde). Meer uitgebreid wordt gesproken van "inhumer un cercueil dans un caveau" (een kist begraven in een graf). Hoewel "inhumation" vaker wordt gebruikt voor doodskistbegravingen, vindt het geleidelijk ook zijn plaats voor het begraven van een urn met as na een crematie, wat in Frankrijk een mogelijkheid is.
In dit artikel schrijven we over het ter aarde bestellen van een kist.

Begrafenis op een kerkhof

De begrafenis van een lichaam op het kerkhof van een gemeente moet worden goedgekeurd door de burgemeester, ongeacht of de persoon in de gemeente is overleden.

Bijzetting op een gemeentekerkhof is voor:

 • mensen die er stierven,
 • personen die er woonden,
 • mensen die op het kerkhof een familiegraf hebben,
 • Fransen die in het buitenland woonden en zijn ingeschreven op de kieslijst van de gemeente.

Begrafenis op eigen terrein

De begrafenis van een lichaam in een privéterrein is mogelijk en moet worden goedgekeurd door de prefect van het departement waar dit terrein is gelegen.
De toestemming is onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Deze omvatten voorwaarden met betrekking tot de locatie van de woning (uit de buurt van andere huizen), sanitaire voorwaarden en bodemsamenstelling.

Tijdstip

Een begrafenis vindt minimaal 24 uur en maximaal 6 dagen na het overlijden plaats.

In het geval van een overlijden in het buitenland of in een overzees gebiedsdeel (met repatriëring van het stoffelijke overschot), kan de begrafenis plaatsvinden tot 6 dagen na de datum dat het lichaam in Frankrijk terugkeerde.

Let op: zon- en feestdagen worden niet meegeteld. Uitzonderingen kunnen ​​op individuele basis worden toegestaan door de prefect van de plaats van begrafenis.

Te nemen stappen

Elke begrafenis op een begraafplaats is onderworpen aan een voorafgaand verzoek om toestemming aan de burgemeester van de gemeente, ondertekend door de persoon (meestal een familielid) die gerechtigd is om de begrafenis te organiseren.

Het is noodzakelijk eerst zelf een perceel op het kerkhof aan te vragen.

Een begrafenisvergunning en een overlijdensakte moeten worden verstrekt aan de ambtenaar van de plaats waar de begrafenis plaats vindt.

Het verdient aanbeveling om zo snel mogelijk na het overlijden een datum en tijdstip voor de begrafenis te kiezen.

Gemeenten kunnen de dienstverlening voor het graven van een graf of tombe (in de regel een concessie van meer dan 30 jaar) delegeren aan een begrafenisonderneming. Grotere gemeentes hebben hiervoor hun eigen gemeentelijke diensten.

Concessies

Een concessie wordt op de gewenste begraafplaats aangevraagd. Ze worden verworven voor verschillende periodes. Ze kunnen in sommige gemeentes dertig, vijftig of honderd jaar duren.

In geval van financiële nood zijn er voordelige (en soms gratis) concessies voor een korte termijn (in het algemeen 5 jaar).

Soorten graven

Het stoffelijk overschot, dat verplicht in een kist ("cercueil") ligt, wordt begraven ("ensevelir") op een kerkhof ("cimetière"). De begrafenis kan op verschillende wijzen worden uitgevoerd:

 • in de aarde ("en pleine terre"):
  • in een graf ("une tombe (funéraire)");
 • in een gebouwd graf ("une tombe batie"). Er is geen contact met de aarde, het graf is een gecementeerde kelder:
  • een grafkelder ("un caveau (funéraire)");
 • Halfgereconstrueerd ("semi-bâtie") tussen de open grond en de kelder met voorzieningen om te voorkomen dat de aarde instort:
  • een "fausse-case";
 • Bovengronds ("hors sol"):
  • in een "enfeu" of "crypte".

 • Uitvaart, de Franse termen en regels
  Een artikel in onze rubriek > Overheid > Overheid algemeen > Formaliteiten > Overlijden

  De belangrijkste Franse termen en begrippen die ter sprake kunnen komen bij het regelen van een uitvaart.

Verloop van de begrafenis

De begrafenis wordt geregeld in overeenstemming met de wensen van de overledene of zijn familie en in overeenstemming met de voorschriften van de begraafplaats.

Het plaatsen van een afdekplaat (semelle) op het graf is op de meeste begraafplaatsen verplicht. Pas daarna mag een grafsteen of monument worden geplaatst.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Crematie

  Crematie is in Frankrijk nog niet erg gebruikelijk maar wel mogelijk.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention