allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOfficiële documentenConstat de décès
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Constat de décès

woensdag 5 oktober 2011 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 12 november 2017

De verklaring van de arts die iemands overlijden constateert is noodzakelijk om vervolgens toestemming voor een uitvaart te verkrijgen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Acte de décès
Beoordeling:
Bezoeken: 321
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wanneer een geliefde overlijdt, is de eerste reflex een dokter te bellen om de dood te laten constateren.

De wettelijke criteria voor de dood zijn gebaseerd op hersendood:

 • De dokter moet constateren dat de persoon hersendood is om de overlijdensakte op te kunnen stellen, ook al zijn er nog tekenen van viscerale functie. De dood moet reëel, constant en absoluut zijn.
 • Hersendood onderscheidt zich van de ogenschijnlijke dood: het kan gaan om een tijdelijke stopzetting of een eenvoudige vertraging van ademhalings- en hartfuncties.

Zodra het overlijden geregistreerd is, schrijft de dokter een overlijdensverklaring ("constat de décès" of "certificat médical de décès").

Op verzoek van familieleden kan de arts ook een certificaat van natuurlijke dood ("certificat de mort naturelle") opstellen voor een eventuele levensverzekering.

De overlijdensakte wordt afgegeven na een medisch onderzoek, zonder vooruitbetaling. De arts wordt vergoed door het verplichte stelsel van ziektekostenverzekeringen, overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld bij besluit nr. 2017-1002 van 10 mei 2017.

Nut van de overlijdensverklaring

De overlijdensakte maakt het mogelijk:

 • om de begrafenis van de overledene te organiseren;
 • om van de burgemeester een overlijdensakte te krijgen.

Samenstelling van de overlijdensakte

De overlijdensakte bestaat uit een medisch gedeelte en een administratief gedeelte.

Administratief gedeelte

Het eerste deel van de overlijdensakte is zuiver administratief bedoeld voor het gemeentehuis van de plaats van overlijden en andere diensten. Het geeft aan:

 • de voor- en achternaam van de overledene;
 • de geboortedatum;
 • het geslacht;
 • het adres en de gemeente van overlijden;
 • de datum en het tijdstip van zijn overlijden;
 • de gegevens die nodig zijn voor de afgifte van de toestemming tot sluiting van de kist en voor het uitvoeren van uitvaarthandelingen;
 • de handtekening en het stempel van de arts.

Sinds 22 april 2017 kan het administratieve deel van de overlijdensakte door de ondertekenende arts elektronisch worden doorgestuurd naar het gemeentehuis van de plaats van overlijden en naar de begrafenisdiensten, en niet langer alleen in papieren vorm (Besluit nr. 2017-602 van 21 april 2017).

Medisch deel

Het tweede deel van de overlijdensakte is een zuiver medische verklaring. Het vermeldt alleen de doodsoorzaak of doodsoorzaken.

Sinds 22 april 2017 dient de arts een medisch certificaatsupplement in te vullen wanneer de doodsoorzaken pas enkele dagen na het overlijden bekend zijn en de administratieve en medische componenten reeds naar hun ontvangers zijn verzonden.
Dit is het geval wanneer de doodsoorzaken worden vastgesteld na wetenschappelijk onderzoek, zoals een autopsie. In dat geval moet de arts dit medische onderdeel, dat een aanvulling vormt op de overlijdensakte en waarin de doodsoorzaken worden vermeld, opsturen.

Procedures volgens de plaats van overlijden

Of het nu thuis is gebeurd, in een ziekenhuis of kliniek, in een bejaardentehuis of op de openbare weg, alles hangt af van waar het overlijden plaats vond.
Dit is een tabel die de stappen per locatie samenvat:

Plaats van overlijden Procedure
Thuis Het overlijden wordt geconstateerd door een arts (huisarts, SAMU...), die een overlijdensakte afgeeft.
Het gezin besluit de overledene thuis te houden tot aan de begrafenis of over te dragen aan een begrafeniskamer.
De arts kan besluiten de overledene over te dragen aan een forensische instelling als er twijfels zijn over de doodsoorzaak.
In geval van gewelddadige dood (ongeval, zelfmoord) moeten familieleden contact opnemen met de gendarmerie of het politiebureau.
Openbaar ziekenhuis Het overlijden wordt genoteerd door een dokter van het ziekenhuis: hij stelt de overlijdensakte op die naar het stadhuis wordt gestuurd voor de overlijdensverklaring.
De arts kan ook de verklaring van natuurlijke dood schrijven (noodzakelijk voor de levensverzekering) of een onderzoek naar de doodsoorzaken aanvragen. In dit geval wordt de overledene naar een forensisch instituut overgebracht.
De familie moet zich voor administratieve formaliteiten naar het ziekenhuis begeven, voorzien van de akten van de burgerlijke staat van de overledene.
Bejaardenhuis,
rusthuis,
privé kliniek
De dood wordt geregistreerd door een arts in de instelling: hij stelt een overlijdensakte op.
De formaliteiten verschillen van instelling tot instelling: sommige sturen het attest naar het gemeentehuis voor de overlijdensverklaring, anderen laten het over aan de familie.
Op de openbare weg Het overlijden wordt geconstateerd door een dokter, de overlijdensakte kan worden opgemaakt door het parket, de gendarmerie of de politie.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Livret de famille

  In Frankrijk wordt dit boekje bij een huwelijk aan de echtgenoten overhandigd, maar ook bij de geboorte van het eerste kind van een niet-gehuwd paar wordt het boekje verstrekt.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention