allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaFranse samenlevingVragenlijst zomer/wintertijd

Vragenlijst zomer/wintertijd

Een nieuwsflits van donderdag 28 februari 2019

Moet het veranderen van de klok worden stopgezet? Zo ja, welke tijdzone moet worden vastgesteld? De Commissie Europese Zaken van de Franse Assemblée nationale stelt een onlineraadpleging voor die tot 3 maart 2019 toegankelijk is. De enquête bestaat uit 8 vragen die geanalyseerd en doorgestuurd zullen worden naar de Europese instellingen.

Alle EU-lidstaten moeten op de laatste zondag van maart overschakelen op de zomertijd en op de laatste zondag van oktober terugkeren naar de wettelijke tijd (de zogenaamde "wintertijd"). Voor grootstedelijk Frankrijk is deze wettelijke tijd die van de tijdzone UTC+1 (wanneer het 12 uur ’s middags in Londen of Lissabon is, is het 1 uur ’s middags in Parijs).

Aangezien dit systeem steeds meer op de proef wordt gesteld door de burgers en een toenemend aantal lidstaten, is de Europese Commissie begonnen met een bezinningsproces over de zomertijd. In een reeks studies zijn de gevolgen van deze regeling voor de Europese interne markt, de grensoverschrijdende handelsbetrekkingen, de organisatie van vervoer, communicatie en reizen, energiebesparing, verkeersveiligheid, vrijetijdsbesteding buitenshuis, gezondheid en de gevolgen voor het bioritme van de mens onderzocht.

De Europese Commissie heeft vervolgens een nieuwe richtlijn voorgesteld om een einde te maken aan de zomer- en wintertijd in de Europese Unie. De Europese ministers van Vervoer, die op 3 december 2018 bijeenkwamen, beschouwden 2021 als de datum waarop dit systeem moet worden afgeschaft. Na afloop van een coördinatieactie zal elke lidstaat dan moeten beslissen over zijn wettelijke tijd en of voor een permanente zomertijd of permanente wintertijd wordt gekozen.

Daarom wil de Commissie Europese Zaken van de Nationale Assemblee de Fransen hierover tot 3 maart 2019 om middernacht raadplegen door middel van een vragenlijst: Moet er een einde komen aan de tijdsaanpassing? De antwoorden zullen worden geanalyseerd en aan de Commissie worden voorgelegd en vervolgens aan de Europese instellingen worden toegezonden.

Op internet: De online vragenlijstAllesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |