allesfrans.com

 • Wilsverklaring - directives anticipées

  Je laatste wensen met betrekking tot zorg aan het einde van het leven.

 • Het uiten van jouw wensen voor het einde van jouw leven

  De rechten van een patiënt (aan het einde van zijn of haar leven).

 • Constructieve gebreken aan de gevel

  De gevel beschermt tegen allerlei weersomstandigheden, houdt regen en warmte tegen, trotseert stormen en is van invloed op het binnenklimaat. Invloeden van buitenaf laten altijd sporen achter. En  (...)

 • Wilsverklaring - directives anticipées

  Je laatste wensen met betrekking tot zorg aan het einde van het leven.

 • Het uiten van jouw wensen voor het einde van jouw leven

  De rechten van een patiënt (aan het einde van zijn of haar leven).

  
BeginpaginaFranse samenlevingKan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

Kan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

Een nieuwsflits van maandag 18 maart 2019

Vier Franse verenigingen hebben justitie gevraagd een uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van de Franse staat inzake klimaatverandering. De Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France, Notre affaire à tous en Oxfam France hopen dat de rechtbank de Eerste Minister en de bevoegde ministers beveelt om een einde te maken aan alle inbreuken op de verplichtingen van de Staat om de klimaatverandering tegen te gaan.

Om de ecologische schade te herstellen willen de verenigingen dat deze autoriteiten actie ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer terug te dringen tot een niveau dat verenigbaar is met de doelstelling om de stijging van de gemiddelde temperatuur van de planeet onder de drempel van 1,5° C ten opzichte van het pre-industriële niveau te houden.

Ze willen ook dat de regering actie onderneemt om de doelstellingen van Frankrijk op het gebied van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, de ontwikkeling van hernieuwbare energie en de verhoging van de energie-efficiëntie te verwezenlijken. De eerste minister en de bevoegde ministers moeten de nodige maatregelen nemen, waaronder de aanpassing van het grondgebied aan de gevolgen van de klimaatverandering en de bescherming van het leven en de gezondheid van de burgers tegen de risico’s in verband met de klimaatverandering.

Eén symbolische euro

De verenigingen zouden graag zien dat de administratieve rechtbank de staat veroordeelt tot het betalen van een symbolisch bedrag van 1 euro ter compensatie van "hun morele schade". Ze baseren zich daarbij op verschillende bronnen, waaronder rapporten van de Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en documenten van Météo France en ministeries.

In een document dat op 15 februari werd gepubliceerd, verwierp de minister van Ecologische en Solidaire Transitie, François de Rugy, de kritiek van de vier verenigingen die de "klimaatinactiviteit" van de uitvoerende macht betreurden.

President Emmanuel Macron betwijfelde het belang om de zaak voor de rechter te brengen: "Deze aanklacht weerspiegelt een mobilisatie".

De opmerkingen van de president geven echter een indicatie van de gevolgen van een mogelijk positief resultaat van het verzoek. Ervan uitgaande dat de rechtbanken het eens zijn met de verenigingen, is er geen bewijs dat de uitvoerende macht gemotiveerd is om meer te doen om de klimaatverandering te bestrijden.


Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |