allesfrans.com

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Constructieve gebreken aan de gevel

  De gevel beschermt tegen allerlei weersomstandigheden, houdt regen en warmte tegen, trotseert stormen en is van invloed op het binnenklimaat. Invloeden van buitenaf laten altijd sporen achter. En  (...)

 • Een bedrag in het Frans uitschrijven

  Dit hulpprogramma zet een bedrag in cijfers om in Franse woorden. Je kunt het onder andere gebruiken voor het uitschrijven van een cheque.

 • Wilsverklaring - directives anticipées

  Je laatste wensen met betrekking tot zorg aan het einde van het leven.

 • Het uiten van jouw wensen voor het einde van jouw leven

  De rechten van een patiënt (aan het einde van zijn of haar leven).

  
BeginpaginaFranse samenlevingEinde "grand débat national". En nu?

Einde "grand débat national". En nu?

Een nieuwsflits van vrijdag 5 april 2019

Met applaus in de zaal en de woede van de nationalisten buiten sloot de Franse president Emmanuel Macron op donderdag 4 april zijn grote nationale debat met de Corsicaanse burgemeesters af in Zuid-Corsica. Een laatste marathon die de duur van de uitwisselingen tussen de president en verkozenen of burgers uit alle regio’s van Frankrijk op 92 uur bracht.

Aan de uitvoerende kant werd het "echte enthousiasme" toegejuicht, waarbij erop werd gewezen dat bijna 2 miljoen bijdragen online werden ingediend, er ruim 10.000 lokale vergaderingen werden georganiseerd en nog eens 30.000 bijdragen in andere vorm (e-mails en brieven) binnenkwamen. Maar na 80 dagen van groot debat wordt de publieke opinie ongeduldig en is er de vraag om concrete antwoorden. Wanneer mogen we die verwachten?

Maandag 8 april: samenvatting van het grote debat

De eerstvolgende stap vindt maandag 8 april plaats. De synthese van de verschillende bijdragen aan het grote debat zal worden gepresenteerd door de vijf leiders van de discussie, in aanwezigheid van eerste minister Edouard Philippe.

Deze samenvatting wordt gepresenteerd in het Grand Palais in Parijs. Sommigen hadden liever een minder prestigieuze plek buiten Parijs gezien, maar de locatie is financieel aantrekkelijk (geen huur) en de deadlines waren te kort om iedereen elders dan in de hoofdstad bij elkaar te brengen. Er worden in totaal bijna 400 mensen verwacht.

De resultaten van alle raadplegingen zullen vanaf 9.00 uur in aanwezigheid van de eerste minister, de coördinerende ministers Emmanuelle Wargon en Sébastien Lecornu en de leiders van het grote nationale debat worden gepresenteerd. Van Edouard Philippe wordt verwacht dat hij ’s middags een toespraak houdt.

Dinsdag 9 en woensdag 10 april: debat over het debat in het Parlement

De volgende dag om 15:00 uur zal de regering een verklaring afleggen over het grote debat in de Assemblée nationale tijdens vragen aan de regering. Deze verklaring zal worden gevolgd door een debat (over het grote debat dus), waarna geen stemming zal plaatsvinden, zoals bepaald in artikel 50-1 van de Grondwet.

Op woensdag vindt hetzelfde plaats in de Sénat, vanaf 16:30 uur. Elke parlementaire fractie heeft recht op een spreektijd die in verhouding staat tot de omvang van de fractie, de regering zal hierop reageren en er zal een vraag- en antwoordsessie volgen.

Half april: eerste maatregelen aangekondigd door Emmanuel Macron

Half april worden van de president, die opnieuw zakte in opiniepeilingen, worden de eerste aankondigen over te nemen maatregelen uit het grote nationale debat verwacht, zonder verdere details.

Hoewel het op dit moment onduidelijk is welke maatregelen Emmanuel Macron zou kunnen aankondigen, wijzen analyses in de richting van belasting- en pensioenkwesties. Het zijn de grootste zorgen van de Fransen.

Uit sommige vragen blijkt ook een vrij sterke mening van de Fransen over bepaalde problemen. Op de vraag "Mogen tegenprestaties worden verwacht voor solidariteitsuitkeringen?", zoals de RSA of de werkloosheidsuitkeringen, antwoordde 52% positief en slechts 19% negatief. Ook het meetellen van blanco stemmen bij verkiezingen werd door een meerderheid (62%) gesteund, evenals de vermindering van het aantal parlementsleden.

Hoewel deze resultaten niet noodzakelijkerwijs representatief zijn, hebben zij de verdienste dat zij de onderwerpen aangeven waarover de Fransen voorstellen van het staatshoofd verwachten.

 • Groot Nationaal Debat
  Een artikel in onze rubriek > Franse samenleving > Franse publieke opinie

  De Franse regering lanceert een groot nationaal debat dat iedereen in staat stelt om te debatteren over essentiële kwesties.


Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |