allesfrans.com
 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • ANEAS - Nederlandse vereniging voor onderlinge hulpverlening

  ANEAS helpt Nederlanders maar ook "verfranste" Nederlanders, die in Frankrijk in problemen raken en die niet op een eenvoudige wijze opgelost kunnen worden.

 • FANF - Federatie van Nederlandse verenigingen in Frankrijk

  Een organisatie die de belangen van Nederlanders in Frankrijk behartigt.

  
BeginpaginaOverheidTegen 2022 moeten er 2.000 "maisons France Service" zijn

Tegen 2022 moeten er 2.000 "maisons France Service" zijn

Een nieuwsflits van dinsdag 13 augustus 2019

Deze "dienstverleningshuizen" moeten de relatie tussen gebruikers en openbare diensten vereenvoudigen. Elk Frans kanton moet tegen 2022 een "maisons France Service" hebben. Plattelandsgebieden en prioritaire wijken in de stad zullen het eerst aan de beurt zijn.

Het doel van de Franse regering is de verbetering van het bestaande systeem van openbare diensten (MSAP’s). Er zijn er al 1.340, maar ze zijn van zeer verschillende niveaus. Het idee is om hun algemene niveau te verhogen met een gemeenschappelijk dienstenpakket. Vandaar ook de naamswijziging.

Jaarlijks zal de overheid € 30.000 bijdragen aan de exploitatie van elk huis. Een totale financiële verplichting van 200 miljoen euro tegen 2022.

"France Service" zal de naam zijn van het label dat deze instellingen zullen krijgen. Om dit te verkrijgen, moeten zij ten minste de volgende instanties huisvesten:

 • Caisse d’allocations familiales - gezinstoelagenfonds;
 • ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances Publiques - Ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Financiën;
 • Caisse nationale d’Assurance maladie - Nationaal Ziektekostenverzekeringsfonds;
 • Caisse nationale d’Assurance vieillesse - Nationaal Ouderdomsverzekeringsfonds;
 • Mutualité sociale agricole - Sociale ziekenkas voor de landbouw;
 • Pôle emploi - Werkgelegenheidscentrum;
 • La Poste - postkantoor.

Deze dienstverlening kan worden verrijkt door lokale overheden en andere partners, afhankelijk van de lokale behoeften van de burgers.

Het doel is om tegen eind 2019 zoveel mogelijk Franse dienstverleningshuizen een label te geven, met een prioritaire focus op het platteland en de prioritaire wijken in de stad. De doelstelling is om tegen 2020 300 volledig operationele dienstverleningshuizen te hebben. En tegen het einde van de periode van vijf jaar, één per kanton.

Nabijheid en toegankelijkheid

Het doel is dat elke inwoner van Frankrijk binnen 30 minuten toegang heeft tot een maisons France Service.

Ze zullen minstens vijf dagen per week open zijn met openingstijden die verenigbaar zijn met de werktijden van de burgers.

Elk huis moet 2 personen in dienst hebben die getraind zijn in het ontvangen van het publiek en in staat zijn om een antwoord te geven op alledaagse procedures.


Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |