allesfrans.com

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Franse kopen minder vlees bij de slager, maar ze consumeren meer!

  Deze toename van de individuele consumptie is gebaseerd op een toename van de vleesconsumptie buitenshuis.

 • Krachtige aardbeving in Drôme

  5.4: zulke hevige aardbevingen zijn zeldzaam in Frankrijk.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaOverheidTegen 2022 moeten er 2.000 "maisons France Service" zijn

Tegen 2022 moeten er 2.000 "maisons France Service" zijn

Een nieuwsflits van dinsdag 13 augustus 2019

Deze "dienstverleningshuizen" moeten de relatie tussen gebruikers en openbare diensten vereenvoudigen. Elk Frans kanton moet tegen 2022 een "maisons France Service" hebben. Plattelandsgebieden en prioritaire wijken in de stad zullen het eerst aan de beurt zijn.

Het doel van de Franse regering is de verbetering van het bestaande systeem van openbare diensten (MSAP’s). Er zijn er al 1.340, maar ze zijn van zeer verschillende niveaus. Het idee is om hun algemene niveau te verhogen met een gemeenschappelijk dienstenpakket. Vandaar ook de naamswijziging.

Jaarlijks zal de overheid € 30.000 bijdragen aan de exploitatie van elk huis. Een totale financiële verplichting van 200 miljoen euro tegen 2022.

"France Service" zal de naam zijn van het label dat deze instellingen zullen krijgen. Om dit te verkrijgen, moeten zij ten minste de volgende instanties huisvesten:

 • Caisse d’allocations familiales - gezinstoelagenfonds;
 • ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances Publiques - Ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Financiën;
 • Caisse nationale d’Assurance maladie - Nationaal Ziektekostenverzekeringsfonds;
 • Caisse nationale d’Assurance vieillesse - Nationaal Ouderdomsverzekeringsfonds;
 • Mutualité sociale agricole - Sociale ziekenkas voor de landbouw;
 • Pôle emploi - Werkgelegenheidscentrum;
 • La Poste - postkantoor.

Deze dienstverlening kan worden verrijkt door lokale overheden en andere partners, afhankelijk van de lokale behoeften van de burgers.

Het doel is om tegen eind 2019 zoveel mogelijk Franse dienstverleningshuizen een label te geven, met een prioritaire focus op het platteland en de prioritaire wijken in de stad. De doelstelling is om tegen 2020 300 volledig operationele dienstverleningshuizen te hebben. En tegen het einde van de periode van vijf jaar, één per kanton.

Nabijheid en toegankelijkheid

Het doel is dat elke inwoner van Frankrijk binnen 30 minuten toegang heeft tot een maisons France Service.

Ze zullen minstens vijf dagen per week open zijn met openingstijden die verenigbaar zijn met de werktijden van de burgers.

Elk huis moet 2 personen in dienst hebben die getraind zijn in het ontvangen van het publiek en in staat zijn om een antwoord te geven op alledaagse procedures.


Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |