allesfrans.com

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

 • Code Pénal

  Het Franse wetboek van strafrecht.

 • Een deel van je woning beroepsmatig gebruiken

  Je wilt een woonruimte veranderen in een bedrijfsruimte. In dit artikel lees je er meer over.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaOverheidWetsontwerp energie-klimaat

Wetsontwerp energie-klimaat

Een nieuwsflits van zondag 25 augustus 2019

Het wetsontwerp énergie et climat moet een belangrijke stap worden in de uitvoering van de ambitie van de Franse regering om de klimaatverandering te bestrijden. De belangrijkste doelstelling: koolstofneutraliteit in 2050. Het wetsontwerp werd op 25 juni door de Assemblée nationale aangenomen.

De wetstekst beschrijft verschillende maatregelen langs 4 hoofdassen:

 1. Het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen door het verbruik van fossiele brandstoffen tegen 2030 terug te dringen tot 40% (momenteel 30%), wat onder meer inhoudt dat de elektriciteitsproductie op basis van steenkool vanaf 1 januari 2022 wordt stopgezet, hetgeen in de wet is bevestigd.
 2. Om te vechten tegen de passiores thermique, door het uitvoeren van een driefasige actie:
  • Een stimulerende fase, die een nieuwe reeks informatie- en stimuleringsmaatregelen aan de bestaande steun toevoegt;
  • Een werkverplichtfase, waarbij alle eigenaren van passiores thermique verplicht worden om vóór 2028 werkzaamheden uit te voeren om de energieprestaties van hun huizen te verbeteren;
  • Een fase van bindende mechanismen, die in 2023 door het Parlement zal worden vastgesteld in het kader van het vijfjarenprogramma voor energie dat is ingesteld bij de wet inzake energie en klimaat en het burgerklimaatverdrag.
 3. Nieuwe instrumenten voor de sturing, het beheer en de evaluatie van het Franse klimaatbeleid om de verwezenlijking van onze doelstellingen te garanderen: "groen budget", een vijfjarig stappenplan voor de energierenovatie van gebouwen, een vijfjarige wet op de klimaatprogrammering, een betere milieurapportering door de bedrijven......
 4. Een betere beheersing van de energieprijzen, met name door de mogelijkheid te bieden om het plafond voor gereguleerde toegang tot kernenergie (ARENH) bij decreet te verhogen tot 150 TWh in plaats van 100 TWh.

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |