allesfrans.com

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

 • Code Pénal

  Het Franse wetboek van strafrecht.

 • Een deel van je woning beroepsmatig gebruiken

  Je wilt een woonruimte veranderen in een bedrijfsruimte. In dit artikel lees je er meer over.

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

 • Code Pénal

  Het Franse wetboek van strafrecht.

  
BeginpaginaOverheidWat verandert op 1 november 2019?

Wat verandert op 1 november 2019?

Een nieuwsflits van donderdag 31 oktober 2019

Op 1 november 2019 vinden weer enkele wijzigingen plaats.

Aanvullende solidariteit op het gebied van de gezondheid

De CSS is het resultaat van de samenvoeging van de universele aanvullende ziektekostenverzekering (CMU-C) en de bijstand bij de betaling van aanvullende ziektekostenverzekering (ACS).

Begunstigden hebben recht op een volledige dekking van:

 • hun consultaties bij een gezondheidswerker, hun voorgeschreven medicijnen en medische tests;
 • hun bril, gebit en gehoortoestellen.

In geval van ziekenhuisopname wordt het ziekenhuispakket "zonder tijdsbeperking" gedekt. Ook is de vaste eigen bijdrage van 1 euro en het medisch eigen risico niet van toepassing.

Herwaardering van de uitkering voor gehandicapte volwassenen

De AAH zal met 40 euro per maand stijgen, na een stijging van 50 euro in 2018.

Het bedrag van de vergoeding zal dus worden verhoogd tot 900 euro per maand voor mensen zonder andere middelen.

Verhoging van de aanvullende particuliere pensioenen

De aanvullende pensioenen voor voormalige werknemers in de particuliere sector zullen met 1% stijgen.

Werkloosheid

Een deel van de hervorming van de werkloosheidsregelingen wordt van kracht, met name de aanscherping van de beloningsvoorwaarden of de uitbreiding van het recht op uitkeringen tot vertrekkende werknemers.

 • Werkloosheidsregels vanaf 1 november 2019
  Een artikel in onze rubriek > Werk en inkomen > Loondienst en uitkering

  De hervorming van de Franse werkloosheidsverzekering voorziet vanaf 1 november 2019 in een aantal nieuwe elementen.

Verhoging van de gereguleerde gastarieven

De gastarieven zullen op 1 november met 3% stijgen ten opzichte van het tarief van oktober.

Voor een gemiddelde klant zal de evolutie van de jaarlijkse factuur (exclusief belastingen en transporttariefbijdrage) de evolutie van de jaarlijkse factuur bereiken:

 • 0,8% voor het koken;
 • 1,8% voor dubbel gebruik van koken en warm water;
 • 3,2% voor verwarming;
 • 3,7% voor de kleine stookruimte.

Winterstop

De zogenaamde trêve hivernale, die verhindert dat huuruitzettingen plaatsvinden, begint op 1 november en eindigt op 31 maart 2020.

Deze regeling is niet van toepassing in bijzondere situaties, zoals in het geval dat het gebouw als gevaarlijk voor bewoning wordt aangeduid.

Vegetarische menu’s in schoolkantines

Schoolrestaurants moeten studenten minstens één vegetarisch menu per week aanbieden. Deze maatregel maakt deel uit van een tweejarig experiment waarin de wet van 30 oktober 2018 inzake landbouw en voeding voorziet.

Elk vegetarisch menu mag "dierlijke of plantaardige eiwitten" bevatten, waaronder eieren en zuivelproducten.


Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |