AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article1268
Transport van dieren
dinsdag, 4 september 2012

Frankrijk kent een intensief transport van vee. Het gaat hier vooral om doorvoer vanuit Nederland, Ierland, Spanje en Oost-Europa.
Frankrijk importeert niet veel vee, maar exporteert hoofdzakelijk runderen, varkens en schapen.

 

Jaarlijks worden runderen uitgevoerd, hoofdzakelijk naar Spanje (ruim 400.000), Italië (1 miljoen) en Libanon.
Schapen worden uit Frankrijk geïmporteerd door Spanje (360.000) en Italië (220.000).

Voor het transport over grotere afstanden gelden (vooral Europese) regels. Zo moet een transport van kalveren na 9 uur rijden één uur stoppen en geldt na 19 uur een rustperiode van 24 uur. Voor schapen en runderen moet de pauze van één uur na 14 uur worden genomen en de rustperiode van 24 uur gaat na 29 uur in.
De Franse PMAF (protection mondiale des animaux de ferme) vindt deze ononderbroken reisperiodes te lang en streeft naar inkorting.

Transport van huisdieren

In ons artikel Huisdieren mee op reis lichten we al een tip van de sluier op. Hier een wat meer uitgebreid overzicht met de regels die gelden voor transport binnen de Europese Unie.

De regelgeving is van toepassing op alle dieren die als huisdier worden aangemerkt.

Let op: Vervoer je meer dan 5 dieren dan wordt het transport als commercieel geschouwd en gelden aanvullende regels. Je moet dan zorgen dat je vooraf een Europese verklaring voor het transport van deze dieren hebt, waarop ieder dier individueel is geïdentificeerd. De verklaring kan door een dierenarts worden verstrekt.

Honden, katten en fretten

In Europa zijn regels ingevoerd die het overbrengen van bepaalde dierenziektes, zoals rabiës, moet tegengaan.

Om in Frankrijk te mogen reizen moet een hond, kat of fret:
- kunnen worden geïdentificeerd met behulp van een chip (puce électronique of transpondeur), of (indien dit voor 3 juli 2011 is gebeurd) van een duidelijk leesbare tatouage,
- zijn ingeënt tegen hondsdolheid (de vaccinatie dient geldig te zijn),
- een Europees paspoort voor huisdieren bezitten. Dit paspoort met Europees model wordt verstrekt en bijgehouden door een erkende dierenarts. Naast de identificatie van het dier vermeldt het ook de vaccinaties.

Let op: een rabiës vaccinatie moet minimaal 21 dagen voor de reis worden toegediend.

Let op: Honden, katten en fretten jonger dan 3 maanden die niet zijn ingeënt tegen rabiës mogen Frankrijk niet in. Maar is het dier jonger dan 3 maanden wel volgens de in het EU thuisland geldende regels gevaccineerd, dan mag het Frankrijk wel in.

Gevaarlijke honden van de 1e categorie mogen het land niet in. Honden van de 2e categorie mogen onder bepaalde voorwaarden worden meegenomen. De twee categorieën vind je in ons artikel Gevaarlijke honden.

Twijfel over het ras of type hond kan alleen worden weggenomen met een verklaring van een erkende dierenarts. Deze verklaring moet duidelijk zijn voor de Franse autoriteiten, wat in de praktijk inhoudt dat deze (mede) in de Franse taal moet zijn opgesteld.

Vogels

In verband met regelmatige uitbraken van vogelgriep wordt het importeren van vogels beperkt tot 5, waarbij voor ieder dier een gezondheidsverklaring en een verklaring van de eigenaar moet kunnen worden getoond.

Ingeval van een uitbraak van vogelgriep moet het dier:
- voorafgaand aan de reis 30 dagen in quarantaine hebben verbleven;
- de eerste 30 dagen na aankomst in isolement blijven;
- minimaal 60 dagen voor aankomst zijn ingeënt tegen vogelgriep H5;
- een negatief PRC testresultaat op het H5N1-virus hebben.

Overige

Bij de invoer van tropische siervissen, knaagdieren, haasachtigen, reptielen en amfibieën die als huisdier worden gehouden moet ook een gezondheidsverklaring kunnen worden getoond.
De zoogdieren moeten ook tegen parasieten zijn behandeld.

Primaten mogen niet worden ingevoerd.