AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article140
Honden en katten
We beperken het tot deze huisdieren
dinsdag, 1 december 2009

Aan de houders van huisdieren wordt door de Franse overheid een aantal verplichtingen opgelegd. In onze informatie beperken we ons tot honden en katten.


- LOF is een officieel register van alle in Frankrijk geboren rashonden.
-  Pédigrée is het Franse woord voor stamboom.
- SPA is de Franse dierenbescherming, de Société Protectrice des Animaux.
- Een dierenasiel heet een refuge.

Honden

Sinds 1979 bestaat de officiële verplichting om honden die aan tentoonstellingen deelnemen te tatoeëren. Artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek stelt de houder van de hond aansprakelijk voor door de hond toegebrachte schade. Het is daarom zeer belangrijk in het bezit te zijn van alle benodigde officiële documenten betreffende de jonge hond en uw verzekeraar op de hoogte te stellen, zodat de hond in de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering wordt opgenomen.
Wanneer je een hond aanschaft, moet je ervoor zorgen dat je de juiste documenten in je bezit krijgt.
Wanneer de jonge hond niet van een fokker komt, maar bijvoorbeeld van familie, heb je geen officiële papieren. In ieder geval moet de hond ingeënt en getatoeëerd worden (dit geldt voor alle honden geboren na 1 januari 1999). Dit kan door een dierenarts gedaan worden, die je dan een gezondheidsboekje zal overhandigen.

Als de jonge hond bij een fokker vandaan komt, is het meestal een rashond en moet de hond verplicht een geboortecertificaat (LOF) hebben. De fokker dient voor het gezondheidsboekje te zorgen, hoewel dit niet verplicht is. Normaal zorgt de fokker immers voor de eerste inenting en tatoeage van de jonge hond. De fokker zal een document maken met de aankoopdatum, tatoeëringnummer en -naam, naam en adres van de fokker, de lichamelijke kenmerken van de hond, en de betalingswijze. Wanneer de betaling voldaan is, worden deze papieren naar de centrale hondenvennootschap verzonden voor de officiële inschrijving van de rashond. De Centrale Hondenvennootschap (SCC) zal de juistheid van de documenten controleren en zal vervolgens het officiële certificaat van geboorte terugsturen, met daarop de officiële naam van de jonge hond, evenals de naam van de ouders en grootouders, enz... , met hun geslacht, officiële naam, kleur en eventuele prijzen die zijn verkregen tijdens tentoonstellingen. Dit kan soms enige tijd duren, omdat de hond mogelijk gekeurd moet worden. Dit gebeurt pas wanneer de hond 12 maanden oud is.
Er bestaan goede asiels in Frankrijk waar je zeker een goede metgezel kan vinden. Het zal meestal geen jonge hond en waarschijnlijk ook geen rashond zijn, maar in ieder geval kun je rekenen op een hond met een goede gezondheid.

Registratie

Honden worden meestal getatoeëerd, bij katten wordt meestal een microchip ingebracht. Beide registratiemethodes mogen op honden en katten worden toegepast.
Wanneer je je hond of kat op reis mee wilt neemt naar Frankrijk, dien je aan enkele regels te voldoen. Je vindt ze op de website van de Franse Ambassade in Nederland (zie onderaan deze bladzijde). De regels gelden sinds oktober 2004. Belangrijkste regels zijn: een minimale leeftijd van 3 maanden, identificatie en inenting tegen rabiës (paspoort). Bepaalde hondensoorten worden geweigerd of hebben de verplichting tot het dragen van een muilkorf.

Neem je een in Nederland geregistreerd huisdier mee voor een permanent verblijf in Frankrijk, dan kun je terecht op de volgende adressen:

Belastingen

In 1969 werd in Frankrijk de hondenbelasting afgeschaft. Je hoeft je hond dan ook niet aan te melden bij het gemeentehuis, tenzij de hond als gevaarlijk wordt beschouwd. In geval van twijfel kun je het beste informeren bij de mairie.

Links