AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article1499
Een bedrijfspand overnemen - een ABC
donderdag, 17 januari 2013

Fonds du commerce

De fonds du commerce is de feitelijke handelsactiviteit. Je krijgt ermee te maken wanneer je een bestaand bedrijf overneemt, of een pand overneemt dat je al dan niet voor een andere bestemming gaat gebruiken. Je betaalt een bedrag aan "goodwill".

Droit au bail

Het huurrecht is een onderdeel van de fonds du commerce, ook al is er geen sprake van huur. Het is het bedrag dat de cessionnaire (koper van het bedrijf) betaalt aan de cédant (de verkoper).
Indien deze wordt betaald aan de eigenaar bij het eerste tekenen van een commerciële huurovereenkomst, heet het droit d’entrée, inschrijfgeld. In ruil daarvoor verstrekt de verhuurder alle rechten voor commerciële huren (baux commerciaux).

Deze aanpak is gerechtvaardigd: de vertrekkende huurder verzilvert de eerder onderhandelde huurprijs die is ondergewaardeerd in vergelijking met de marktprijzen. Daarom draagt hij de huur over tegen betaling van een schadevergoeding.

De Franse wet beschermt de droit au bail voor handelaren of ambachtslieden. De eigenaar van een pand waarin een bedrijf of ambacht wordt uitgeoefend is verplicht om de huur te vernieuwen of de huurder tegen vergoeding uit te kopen.

Overdracht van de droit au bail

Wanneer een ondernemer zijn handelactiviteit overdraagt (een cession), hervat de koper automatisch de huurovereenkomst (een cession du droit au bail) zonder dat de verhuurder van het pand zich hiertegen kan verzetten. Er kan echter een clausule in de huurovereenkomst staan die de huurder dit verbiedt.

Wanneer de huurder de huurovereenkomst aan een derde (tiers) wil overdragen die niet ook de fonds du commerce overneemt, moet hij vooraf toestemming aan de verhuurder vragen. Dit moet wel in de huurovereenkomst zijn opgenomen. In de praktijk vereist bijna iedere overdracht de voorafgaande toestemming van de verhuurder, op straffe van beëindiging. Staat geen clausule in de huurovereenkomst omtrent voorafgaande toestemming van de verhuurder, dan kan dit vrijelijk gebeuren, op grond van artikel 1717 van het Burgerlijk Wetboek.

Daarnaast moet de eigenaar altijd in kennis worden gesteld van beëindiging van de huur (cession du bail) door middel van een deurwaarder (acte d’huissier) of een notariële akte (acte de notaire).