AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article2631
Vanaf maart 2017 een ander gebedje
dinsdag, 10 november 2015

De zinsnede "leid ons niet in verzoeking" moet worden vervangen ...

Een kleine verandering in een klassieker. Vanaf maart 2017 zullen de Franse katholieken bij het bidden van "Onze Vader" niet langer zeggen: "Ne nous soumets pas à la tentation", maar "Ne nous laisse pas entrer en tentation". Beide zijn te vertalen in "Leid ons niet in verzoeking".
De wijziging vloeit voort uit de volledige vertaling in het Frans van de liturgische Bijbel die in de zomer van 2014 door het Vaticaan gevalideerd werd. Deze vertaling werd tot op heden niet doorgevoerd in het meest bekende christelijke gebed.

Met de invoering van de aanpassing wordt gewacht tot de eerste zondag van de vastenperiode van 2017 (5 maart). De nieuwe tekst is meer in lijn met de Latijnse taal. De oude tekst (Ne nous soumets pas à la tentation) was in gebruik sinds 1966 en deed suggereren dat God zijn volgelingen op de gladde helling van de zonde duwde, wat nauwelijks denkbaar voor een gelovige. In de aangepaste tekst (Ne nous laisse pas entrer en tentation) is de Schepper meer een welwillende beschermer.

Notre Père

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.

Amen