AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article3097
Handelingsonbekwaam: Hoe regel ik vooraf mijn zaken?
donderdag, 23 maart 2017

Door middel van een "procuration", een volmacht, kun je één of meerdere naasten toestemming geven jouw belangen te beheren. Je kunt een algemene volmacht geven die de gemachtigde toestemming geeft dagdagelijkse zaken te regelen, zoals de betaling van rekeningen, aangifte van belastingen of verzekeringszaken.

Zo’n algemene volmacht kan direct ingaan, maar ook later, wanneer je zelf niet meer handelingsbekwaam bent. Vaak nemen kinderen de taak op zich, maar zonder volmacht en dus zonder wettelijk kader. Het is beter deze taak op een officiële manier te regelen om (familiaire) conflicten te voorkomen, maar ook om een wettelijk kader tegenover derden te garanderen.

Wat moet je doen?

Je kunt zo’n "procuration" gewoon op papier zetten, maar het is beter de hulp van een notaris in te roepen. Een "procuration notariée" vermindert de kans dat de volmacht betwistbaar is.

Hoeveel gaat het kosten?

Voor een notariële akte van volmacht moet je ongeveer 200 euro neertellen.

En als je van mening verandert?

Neem gewoon contact op met de notaris wanneer je de volmacht wilt intrekken ("révoquer").

Kies wie jouw zaken moet beheren

Ben je op een dag niet meer in staat je wil te uiten (door ouderdom of ziekte), dan moeten je naasten de administratieve rechtbank (juge de tutelles) vragen om een curatele, een wettelijk beschermingsbewind (mesure de protection) waardoor iemand je kan vertegenwoordigen of namens jou kan handelen.

Een "mandat de protection future" is een doeltreffend alternatief. Het laat je toe deze maatregelen zelf vooraf te nemen. Je kiest de persoon die zich zal gaan bezighouden met jou en jouw erfgoed, maar zolang je dat kan, blijf je zelf ook nog volledig bevoegd. Je kunt daarbij zelf aangeven tot hoever die bevoegdheden gaan, maar ook bijvoorbeeld of je wel of niet naar een bejaardenhuis wilt.

Hoe maak je een mandat de protection future?

Je gebruikt het formulier N° 13592. Maar we waarschuwen vooraf; dit formulier is behoorlijk ingewikkeld en er bestaat een groot risico dat je het niet juist invult. Daarom kun je het beste de hulp van een notaris inroepen en voor een procuration notariée kiezen.

Op de website service-public.fr vind je (aan de hand van je postcode) waar je het document na invulling moet toezenden.
Wanneer je de hulp van een notaris inroept, kun je ervan uitgaan dat deze op de naleving van de volmacht zal toezien. Ook zal hij het document beheren.
Hoeveel gaat het kosten?

Het gebruik van het formulier is gratis. Wanneer je het samen met een notaris invult, kom je ongeveer op € 400 uit.

- Dossier Familial nº 506