AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article3380
Schoorsteen vegen en controle CV-ketel
donderdag, 8 november 2018

De jaarlijkse controle van de cv-ketel is in Frankrijk sinds een decreet uit 2009 verplicht. Bij schade betaalt je verzekering mogelijk niet uit! En ook het niet regelmatig laten vegen van de schoorsteen kan tot onverwachte, extra kosten leiden.

Een geblokkeerd rookkanaal kan koolmonoxidevergiftiging veroorzaken, een geurloos gas dat in Frankrijk meer dan 6.000 gevallen van vergiftiging en 300 sterfgevallen per jaar veroorzaakt. Roet of afzettingen die zich ophopen kunnen ontbranden en ernstige branden veroorzaken. Brandschade wordt gedekt door de brandgarantie in de uitgebreide woonhuisverzekering. Maar in veel contracten staat het voorbehoud van regelmatig onderhoud. Om een schadevergoeding te weigeren, moet de verzekeraar wel bewijzen dat het niet vegen de brand heeft veroorzaakt.

Een- of tweemaal per jaar vegen

Hoe vaak moet een normaal in bedrijf zijnde schoorsteen geveegd worden:

Deze verplichtingen zijn vastgelegd in artikel 31-6 van de departementale gezondheidsregeling. Deze wetstekst bepaalt de minimum eis die op heel Frankrijk van toepassing is. Maar elk departement kan strengere regels vaststellen (zo geldt in Parijs een verbod op open vuur in een schoorsteen).

Wanneer je in een huis of appartement met een individuele ketel of open haard woont, ben je verantwoordelijk voor het nakomen van deze verplichting.

Vegen houdt in:

In die zin zijn de standaard gezondheidsvoorschriften duidelijk en nauwkeurig. De veegplicht bestaat uit "reiniging door directe mechanische bewerking van de wand van het rookkanaal".

De speciale blokken die worden verkocht onder het mom van "schoorsteenreinigers", zijn dan ook onvoldoende. Hooguit kunnen ze worden gebruikt naast het mechanische vegen. Dit gebeurt door middel van een borstel op flexibele buizen waarmee de verschillende hoeken van het rookkanaal kunnen worden gepasseerd. Het apparaat is lang genoeg om over de gehele lengte schoon te maken en de borsteldiameter moet groter zijn dan de diameter van het kanaal om alle afzettingen te verwijderen. Veel schoorsteenvegers doen de reiniging van onderaf, minder vaak wordt vanaf het dak geveegd.

Hoe kies je een schoorsteenveger?

De ingreep moet worden uitgevoerd door een vakman die je een certificaat geeft. In dit document moeten de geveegde kanalen worden gespecificeerd en moet voor elk van deze kanalen worden verklaard dat zij door niets worden geblokkeerd. Bewaar het zorgvuldig, kan het worden geclaimd door de eigenaar wanneer je huurder bent, of door de verzekeraar in geval van brand.

Laat het vegen uitvoeren door een gekwalificeerde professional (gekwalificeerd 5222). Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een bedrijf met Qualibat-certificering. Pas op voor mobiele schoorsteenvegers, zonder vast adres: je loopt dan risico op een inferieur onderhoud. De kosten variëren per regio en liggen tussen de 70 en 100 euro (inclusief reiskosten) voor een individuele installatie.

Het is soms moeilijk om een bedrijf te vinden dat naar een afgelegen gebied wil komen, omdat één enkele transactie niet winstgevend is. Neem in dit geval contact op met de dichtstbijzijnde verwarmingsspecialist. Heel vaak bieden deze professionals onderhoudscontracten voor ketels aan, maar ook voor het vegen van de schoorsteen.

Je kunt ook aan het einde van de verwarmingsperiode laten vegen, zonder te wachten tot september of oktober zoals de meeste klanten doen.
Ook bieden gemeentehuizen soms een inschrijvingslijst aan voor een bezoek van de schoorsteenveger.

Verplichtingen voor cv-ketels

Ketels van 4 tot 400 kilowatt die op gasvormige, vloeibare of vaste brandstof werken, moeten ten minste eenmaal per jaar worden gecontroleerd. In een besluit van 9 juni 2009 is de inhoud van deze onderhoudsoperatie vastgelegd. Het moet zo nodig een controle van de ketel omvatten, reiniging en afstelling.
De vakman heeft de verplichting:

Binnen 15 dagen na het bezoek stelt de vakman een certificaat op dat de klant gedurende 2 jaar moet bewaren. Een onderhoudscontract is niet verplicht, maar is wel aan te raden voor de rust en veiligheid die het biedt.

ABC

Frans Nederlands
ramonage het schoorsteenvegen
ramoneur de schoorsteenveger