AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article3577
CMU-C, gratis aanvullende ziektekostenverzekering
maandag, 2 april 2018

De couverture maladie universelle complémentaire is een gratis aanvullende ziektekostenverzekering die afhankelijk van het inkomen wordt toegekend.

Let op:

Per 1 november 2019 is de CMU-C vervangen door de Complémentaire santé solidaire (CSS).

De inkomensgrens voor de toekenning van een CMU-C wordt jaarlijks door de overheid herzien.

CMU-C, een gratis supplement

Naast gratis gezondheidszorg geeft de CMU-C recht op een directe verrekening van medische kosten (de tiers payant) van:

de "ticket modérateur", het deel dat de Sécurité sociale niet vergoedt (en dat door zijn ziektekostenverzekering kan worden gedekt);
de forfaitaire bijdrage die door de patiënt moet worden betaald;
het vaste dagtarief in geval van ziekenhuisopname;
overschrijdingen van het tarief (van de eigen bijdrage), tot bepaalde maxima, voor glazen, tand- en gehoorprothesen, enz.

Overeenkomstig artikel L. 251-1 van de Code de l’action sociale et des familles zijn de maxima van de middelen voor de aanvullende universele ziekteverzekering van toepassing op de openbare gezondheidszorg (AME). De AME is een systeem dat 100% zorg biedt aan vreemdelingen in een onregelmatige situatie die voldoen aan stabiele verblijfsvoorwaarden.

Ook de drempels voor het verkrijgen van steun voor de betaling van aanvullende ziektekostenverzekeringen (ACS) wordt jaarlijks herzien. De ACS geeft recht op een korting op het bedrag van de aanvullende ziektekostenverzekering.
 

Inkomensgrenzen (per 1 april 2019)
Aantal personen ten laste CMU-C en AME ACS
1 € 8.951 € 12.084
2 € 13.427 € 18.126
3 € 16.112 € 24.209
4 € 18.797 € 28.244
Per bijkomende persoon + € 3.580 + € 5.380

Aanvulling per november 2019

Vanaf 1 november 2019 kunnen begunstigden van de ACS onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een universele aanvullende ziektekostenverzekering (CMU-C). Verschillende wetsteksten die in het Publicatieblad van 23 juni 2019 zijn gepubliceerd, voorzien in de uitbreiding van de CMU-C tot de begunstigden van de ACS om de toegang tot de gezondheidszorg voor bevolkingsgroepen in precaire situaties te verbeteren.

Een decreet van 21 juni 2019 legt met name de modaliteiten vast voor de uitvoering van deze uitbreiding voor de verzekeringnemers die voordien in aanmerking kwamen voor de ACS, en dit recht staat open tegen betaling van een bepaald bedrag.

De te betalen bijdrage, vastgesteld bij besluit van 21 juni 2019, (exclusief Elsace-Moselle):

Maandelijkse financiële bijdrage
Leeftijd Bedrag
tot en met 29 jaar € 8
30 tot en met 49 jaar € 14
50 tot en met 59 jaar € 21
60 tot en met 69 jaar € 25
vanaf 70 jaar € 30

Reacties