AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article3647
Schenkingen en belastingen
woensdag, 23 mei 2018

Het belastingstelsel voor directe giften (tussen ouders en kinderen) voorziet in twee afzonderlijke vrijstellingen, die elke 15 jaar kunnen worden herhaald.

Schenkingen in geld aan familie

Schenkingen in gezinsgeld aan een kind, kleinkind of achterkleinkind zijn belastingvrij, tot een maximum van € 31.865, elke 15 jaar voor dezelfde begunstigde. Deze donaties kunnen in de tijd worden gespreid of in één keer worden gedaan. Om niet belast te worden, mogen ze binnen die periode van 15 jaar de € 31.865 niet overschrijden.

Toch zijn er drie voorwaarden:

  1. de gever (donateur) moet op de datum van de donatie jonger zijn dan 80 jaar,
  2. de begiftigde (bénéficiaire) moet meerderjarig zijn en,
  3. de schenking moet in de maand volgende op de dag van de schenking worden ingeschreven op het belastingkantoor van de woonplaats van de begunstigde.

Heb je geen nakomelingen dan kunnen deze schenkingen ook gedaan worden aan een neef of nicht.

Overige donaties

Schenkingen boven bepaalde drempels zijn belastbaar.

Donatiekosten zijn verschuldigd voor alle donaties, zelfs die aan de echtgeno(o)t(e) of partner in een PACS.

De kosten worden berekend boven bepaalde vrijstellingen, die afhangen van de relatie tussen de begiftigde en de gever. Indien het over te dragen bedrag lager is dan het bedrag van de vrijstelling, is geen recht verschuldigd.

Het gaat om de volgende schenkingen:

Gehandicapten profiteren van een aanvullende vrijstelling van € 159.325. Dit bedrag kan dus bij één van de bovenstaande bedragen worden opgeteld, afhankelijk van de verwantschap.

Donatiekosten worden in het algemeen betaald door de begiftigde, maar mogen ook worden betaald door de donor. Deze oplossing is vooral interessant voor donaties van geld omdat het bedrag dat aan de begiftigde verschuldigd is dan hoger is.

Doe altijd aangifte bij de belastingdienst!

Zodra er sprake is van een manuele schenking, moet de begunstigde een ingevuld en ondertekend formulier N° 11278 (formulier 2735 van de belastingdienst) naar het belastingkantoor zenden om de schenking te registreren, ongeacht of er sprake is van vrijstelling.

De "gesplitste" donatie

Om de schenkingsrechten te verminderen, is het mogelijk om een "gesplitste" schenking te doen, die bestaat uit het geven van enkel het blote eigendom van een goed en het behoud van het vruchtgebruik.

Deze techniek heeft twee voordelen:

  • Splitsen van eigendom
    Een artikel in onze rubriek > Justitie, wetten en regels > Wetgeving > Erfrecht

    Het splitsen van eigendom is een rechtshandeling die bestaat uit het verdelen van volledige eigendom in bloot eigendom en vruchtgebruik.

- www.economie.gouv.fr