AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article379
TVA
Taxe sur la valeur ajoutée - de Franse BTW
maandag, 31 mei 2010

TVA staat voor taxe sur la valeur ajoutée, wat belasting op de toegevoegde waarde betekent, net als de Nederlandse BTW dus...

Sinds 10 april 1954 kent Frankrijk deze indirecte consumptieve belasting. Het is een Franse uitvinding die daarna vooral binnen de Europese unie door vele landen werd overgenomen. Het is de eindgebruiker, die de last draagt van de TVA en niet de bedrijven die bijdragen aan de productie van goederen of diensten.
Bedrijven spelen een rol als inner namens de staat: zij brengen de TVA in rekening aan klanten en verrekenen het met de fiscus.

In 1966 wordt de TVA uitgebreid naar de detailhandel.

Ontwikkeling TVA
Periode Tarief
vanaf april 1954 17,6%
vanaf april 1991 18,6%
vanaf april 1995 20,6%
vanaf april 2000 19,6%
vanaf januari 2014 20,0%
Vanaf 2014 zijn er naast het normale (hoge) tarief twee andere TVA-tarieven: een laag tarief van 5% voor de eerste levensbehoeftes, maar ook voor bioscoopkaartjes en sociale woningbouw alsmede een middentarief van 10%.
Het lage tarief is vooral van toepassing op levensmiddelen, onderhoud van het gebouw, de verkoop van voedsel of niet-alcoholische dranken voor consumptie. Sinds januari 2012 is het lage tarief 7%, maar het oude tarief van 5,5% blijft gelden voor levensmiddelen, energie en goederen en diensten ten behoeve van gehandicapten.
Er is ook een gereduceerd tarief van 2,1%, voornamelijk voor perspublicaties en bepaalde geneesmiddelen.
Guadeloupe, Martinique en La Réunion hebben een tarief van 8,5% (en een gereduceerd tarief van 2,1%); Guyane heeft geen TVA.