AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article3802
Handicap en rijvaardigheid
maandag, 3 september 2018

Rijden is een veeleisende activiteit in termen van veiligheid, voor jezelf en voor anderen.

Rijden vereist dat de bestuurder juridisch en fysiek fit is. Deze voorwaarde sluit echter personen met beperkte mobiliteit of met een handicap niet uit. Er bestaan regels en procedures om personen met een handicap of medische aandoeningen in staat te stellen hun rijvaardigheid te controleren.

Handicap en besturen van een voertuig

Voor mensen met beperkte mobiliteit of met een handicap is het mogelijk om een rijactiviteit te starten of te hervatten die vaak essentieel is om hun zelfstandigheid te behouden.

De betrokkene moet een aantal regels en procedures in acht nemen: zijn rijvaardigheid en de goede indeling van het voertuig naar gelang het soort handicap.

Opgelet, in het geval van rijden zonder toestemming, kan de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van toepassing zijn na een ongeval.

Stel jezelf de juiste vragen, afhankelijk van de handicap:

Andere voorwaarden kunnen de rijbevoegdheid tijdelijk of permanent beperken.

Hoe weet je of je kunt rijden?

In overeenstemming met het decreet van 31 augustus 2010 zijn alle bestuurders verantwoordelijk voor hun rijvaardigheid. Je moet dus zelf de nodige stappen ondernemen om een bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.

Te ondernemen stappen

Afhankelijk van het feit of de aanvrager een rijbewijs wil behalen of al in het bezit is van een rijbewijs, is de procedure verschillend. Maar in alle gevallen moet hij een afspraak maken met de medische commissie van de prefectuur van zijn departement. Deze bestaat uit twee artsen en heeft tot taak de rijvaardigheid te beoordelen en de nodige aanpassingen aan het voertuig vast te stellen. Alvorens deze aanpassingen uit te voeren, wordt de gebruiker geadviseerd technisch advies in te winnen bij het bureau de l’éducation routière van de interministeriële dienst van het departement, de (DDT(M), DDPP of DDCSPP).

Voorbereiding voor het rijexamen

In geval van rijvaardigheid (uitgesproken door de medische commissie van de prefectuur) wordt een attest uitgereikt aan de kandidaat, die dit moet voorleggen tijdens de rijexamens. Hij kan dan contact opnemen met de gespecialiseerde rijscholen die hem zullen voorbereiden op het rijexamen met de vermelde faciliteiten.

Al in het bezit van een rijbewijs

Indien de kandidaat reeds houder is van een rijbewijs B, hoeft hij het theorie- en praktijkexamen van dat rijbewijs niet opnieuw te afleggen. Het enige wat hij hoeft te doen is een afspraak maken met een agent van het bureau de l’éducation routière om er zeker van te zijn dat zijn voertuig over de nodige faciliteiten beschikt en dat hij deze goed kan gebruiken.