AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article3970
Schade: Incidenteel gebruiker van een gezinsauto
donderdag, 17 januari 2019

Je bent verplicht om alle vaste chauffeurs van een voertuig aan de verzekering op te geven (hoewel sommige verzekeraars deze voorwaarde niet kennen).

Het venijn zit in de term "occasionnel", incidenteel, die strikt genomen "uitzonderlijk" betekent. Indien het gebruik van het verzekerde voertuig op de dag van een ongeval werkelijk uitzonderlijk is, zal de verzekeraar zich ertoe verbinden om de eventuele schadevergoedingen uit te keren. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de hoofdbestuurder zijn bril vergeten had, moe was, een paar glaasjes te veel op had of niet aanwezig was toen je de auto moest gebruiken.

In geval van een ongeval kan de verzekeraar twijfels hebben over de "occasionele" aard van het gebruik van het voertuig wanneer je bijvoorbeeld in Nancy woont en voor de tweede keer een ongeval in Parijs hebt. De verzekeraar kan dan concluderen dat je regelmatig met dit voertuig rijdt zonder het te hebben aangegeven. Hij kan dan weigeren om de schade te dekken.

De zoektocht naar bewijs

Maar het is niet aan de verzekerde om het bewijs van goede trouw te leveren. Als er echte twijfel bestaat en de schade zodanig is dat ze leidt tot zware schadevergoedingen, is het aan de verzekeraar om bewijs te leveren. Om het uitzonderlijke karakter van jouw gedrag aan te vechten, zal deze een onderzoek laten uitvoeren om deze kwestie op te helderen.

Verzekeraars hebben opsporingsambtenaren, meestal gepensioneerde voormalige politieagenten of gendarmes. Na een ongeval kunnen ze ter plekke onderzoek doen, op zoek gaan naar getuigen (buren) die kunnen zeggen wie er regelmatig of af en toe met de auto rijdt.

Geen misleiding over de aard van de risico’s

Het is verplicht om alle vaste bestuurders van een voertuig aan te geven als primaire of secundaire bestuurder. Om de gebruikelijke risico’s van een voertuig te beoordelen en de hoogte van de bijdrage te bepalen, moet de verzekeraar alle profielen van de bestuurders kennen. Er mag geen misleidende informatie over de aard van de risico’s bestaan.