AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article4219
Nieuwe onderwijswet gepubliceerd
dinsdag, 13 augustus 2019

Verplicht onderwijs vanaf 3 jaar, opleidingsverplichting tot 18 jaar, Franse en Europese vlaggen in alle klaslokalen, kaarten van Frankrijk, ...

Deze wet bepaalt in het bijzonder dat de school verplicht wordt vanaf de leeftijd van 3 jaar vanaf het begin van het schooljaar 2019. De eis van aanwezigheid is echter flexibel in kleine secties en het is mogelijk er om tijdelijk van af te zien voor kleuters van 3-6 jaar. Parallel daaraan zullen kinderen van 3 tot 4 jaar vanaf het begin van het schooljaar 2020 een verplicht medisch onderzoek ondergaan.

  • Vanaf 2019 leerplichtig vanaf 3 jaar
    Een artikel in onze rubriek > Franse samenleving > Onderwijs

    In het schooljaar dat in 2019 begint, daalt de leeftijd waarop een kind in Frankrijk leerplichtig is van 6 naar 3 jaar.

Een van de andere belangrijke vernieuwingen voor de start van het schooljaar 2020 is dat deze wet de verplichting bevestigt om tot 18 jaar opleidingen te volgen. Deze verplichting kan verschillende vormen aannemen (onderwijs, leerlingwezen, beroepsopleiding, burgerdienst, enz.).

Klassen

Naast de andere maatregelen die in de wet zijn opgenomen, moeten de Franse en Europese vlag, het motto "liberté, égalité, fraternité" en de woorden van het volkslied in elk klaslokaal worden weergegeven.

Bovendien moet, wanneer een kaart van Frankrijk in het klaslokaal te zien is, deze ook de Franse overzeese gebiedsdelen weergeven.

Programma’s

De wet bepaalt ook dat het onderwijs op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling al op de basisschool begint met als doel de kinderen bewust te maken van de milieuproblematiek en de ecologische overgang.

Gewetensvrijheid

Deze nieuwe wet bepaalt dat druk op de overtuigingen van de leerlingen of pogingen om ze te indoctrineren verboden is in openbare scholen, hogescholen en lycea, in hun onmiddellijke omgeving en tijdens elke onderwijsactiviteit.

Schoolorganisatie

Er zullen lokale internationale openbare onderwijsinstellingen worden opgericht. Deze instellingen, die lager, middelbaar en hoger onderwijs combineren, zullen het hele schooljaar door les geven in het Frans en in een moderne vreemde taal. Zij zullen binationale of Europese diploma’s uitreiken.

Gezinnen

Door de keuze tussen de termen vader, moeder of wettelijke vertegenwoordiger toe te staan, erkent deze wet ook het homohuwelijk in administratieve vormen. Tegelijkertijd versterkt het de controle over de instructies van de gezinnen.

Pesten en handicap

Tot slot wordt nogmaals gewezen op het belang van de bestrijding van pesterijen op school en de integratie van gehandicapte leerlingen in de school.

- Loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance