AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article4231
Aeras-overeenkomst: geld lenen bij gezondheidsklachten
woensdag, 21 augustus 2019

De Aeras-overeenkomst, ondertekend tussen de staat, de beroepsfederaties van verzekerings- en kredietinstellingen en de verenigingen die zieke mensen en consumenten vertegenwoordigen, biedt een persoon met een ernstig gezondheidsprobleem (of iemand die in het verleden gezondheidsproblemen had) gemakkelijker toegang tot een lening.
Ze is van toepassing op consumentenleningen en vastgoed- en zakenleningen.

De afkorting "AERAS" staat voor "S’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé", zich verzekeren en lenen bij een verhoogd gezondheidsrisico.

Een kredietverstrekker kan in een aantal gevallen het afsluiten van een kredietverzekering eisen. Zonder het bestaan van de Aeras-overeenkomst zou z’n verzekering voor personen met (een geschiedenis van) ernstige gezondheidsproblemen kunnen worden geweigerd.

De overeenkomst is van toepassing in 2 belangrijke situaties:

Wat is het droit d’oublie?

In 2015 is de Aeras-overeenkomst in die zin gewijzigd dat "het recht om te vergeten" erin is opgenomen. Mensen bij wie de diagnose kanker is gesteld, hoeven de ziekte dus niet te melden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

de kanker werd gediagnosticeerd vóór de leeftijd van 18 jaar en het therapeutisch protocol werd 5 jaar geleden beëindigd of de kanker werd gediagnosticeerd na 18 jaar en het therapeutisch protocol werd 10 jaar geleden beëindigd
de verzekeringsovereenkomst eindigt vóór de 71ste verjaardag van de kredietnemer
de gevraagde financiering bedraagt niet meer dan € 320.000.

Indien de lener de kanker desondanks aan de verzekeraar heeft gemeld, mogen de offertes voor de verzekering geen uitsluiting van dekking of aanvullende premie bevatten.

Indien de gezondheidstoestand van de aanvrager hem of haar niet toelaat een kredietverzekering tegen de gebruikelijke voorwaarden af te sluiten, start de verzekeraar of de kredietverstrekker automatisch de toepassing van de Aeras-overeenkomst.
De aanvrager hoeft geen enkele formaliteit in te vullen om het te activeren> Dat wil zeggen: de aanvrager hoeft geen specifiek dossier in te vullen om het aan te vragen.

Alle verzekeringsmaatschappijen passen automatisch de Aeras-overeenkomst toe.

Voor een consumptief krediet

Voor het consumentenkrediet garandeert de overeenkomst de vertrouwelijkheid van de gezondheidsgegevens: iedereen die voldoet aan de criteria voor het droit à l’oubli of in een situatie van verhoogde gezondheidsrisico’s (zie hierboven), kan gebruik maken van een kredietverzekering zonder dat hij of zij een gezondheidsvragenlijst moet invullen.

Het is echter noodzakelijk om aan de volgende 3 punten te voldoen:

Voor onroerend goed of zakelijke leningen

De Aeras-overeenkomst garandeert toegang tot een verzekeringscontract onder standaardvoorwaarden, indien:

Voor personen die niet aan één van deze twee voorwaarden voldoen, maar die gezondheidsproblemen ondervinden of hebben ondervonden, verplicht de Aeras-overeenkomst de verzekeraar/kredietnemer om het verzekeringsaanvraagdossier verder te bestuderen, verder dan het eerste "klassieke" analyseniveau:

  1. Indien de kredietnemer niet kan worden verzekerd op grond van bestaande collectieve overeenkomsten, wordt het dossier door een gespecialiseerde medische dienst onderzocht, zonder dat de kredietnemer enige bijzondere actie hoeft te ondernemen.
  2. In geval van weigering wordt de verzekeringsaanvraag automatisch geanalyseerd op een derde niveau door medische deskundigen van een pool van verzekeraars en herverzekeraars, maar op voorwaarde dat de leningaanvraag niet hoger is dan € 320.000 en dat het verzekeringscontract afloopt voor de 71ste verjaardag van de kredietnemer.

De eindbeslissing wordt per post verzonden en in geval van een weigering moet in de brief worden vermeld op welk niveau de weigering is afgewezen, alsook de contactgegevens van de Aeras-bemiddelingscommissie.

  • De maximale termijn voor de kredietverstrekker of verzekeraar om de verzekeringsaanvraag te onderzoeken bedraagt 5 weken;
  • Wanneer een verzekeringsofferte is verzonden, is deze 4 maanden geldig;
  • De verzekeringsaanvraag kan voorzien in een uitsluiting van dekking of een aanvullende premie;
  • De lening wordt verstrekt op basis van de kredietwaardigheid van de kredietnemer.