AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article4456
Wat is een "arrondi solidaire"?
zaterdag, 15 februari 2020

Steeds meer winkels bieden aan om het bedrag van de aankopen ten behoeve van een instelling naar boven af te ronden naar de volgende euro. Hoe werkt het en kun je er zeker van zijn dat deze giften naar de juiste ontvangers gaan?

Het afronden van een bedrag is in 2009 in het leven geroepen en bestaat uit het vragen aan de klant om het bedrag van hun boodschap(pen) naar boven af te mogen ronden op de volgende euro om zo het verschil aan een vereniging te schenken. Deze procedure wordt gecontroleerd en alle donaties worden aan de vereniging overgemaakt.

Hoe doe je zo’n donatie, zo’n "solidariteitsafronding"?

Je hebt drie mogelijkheden om via dit systeem een donatie te doen:

 
Je komt het ook tegen bij salarisbetalingen, online of op bankafschriften.

Waar gaan de donaties naartoe?

Dit systeem is ontwikkeld door erkende instellingen van maatschappelijk nut, die worden gecontroleerd door fondsen die de ingezamelde donaties centraliseren en zorgen voor een gratis (zonder commissie of percentage) en volledig transparante overdracht aan de organisaties zonder winstoogmerk. De goedkeuring van deze ondernemingen is voorzien in de wet op de sociale en solidaire economie.

De verenigingen verbinden zich ertoe om duidelijk geïdentificeerde toewijzingen te presenteren.

Schenkingen aan verenigingen van algemeen belang zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor de afronding aan de kassa kan een klant, als hij een minimum van € 5 aan donaties in de loop van het jaar kan verantwoorden, deze declareren. De betrokken winkels kunnen meer informatie verstrekken.